Други састанак Савета Моравичког управног округа
Седма седница колегијума 06.04.2016.
Други састанак Савета Моравичког управног округа
Седма седница колегијума 06.04.2016.

Шеста седница колегијума 30.03.2016.

Састанак сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Татјана Никитовић, тржишни инспектор, Братислав Танасковић, инспектор рада, Добривоје Симић, тржишни  инспектор, Данијела Вукосављевић, санитарни инспектор, Зорица Делић, санитарни инспектор, Милић Ђукановић, санитарни инспектор, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Младомир Тодоровић, тржишни инспектор, Владимир Радосавчевић, инспектор рада, Никола Савић, инспектор рада, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Милан Лазић, тржишни инспектор, Весна Станић, здравствени инспектор, Душанка Дамјановић, ветеринарски инспектор, Ранка Милосављевић, пољопривредни инспектор, Весна Милекић, туристички инспектор, Гордана Томашевић, тржишни инспектор и Драгица Марковић, тржишни инспектор.

            Отсутни: Слободан Адамовић (на боловању), Владан Ивановић и Вукић Лекић.

Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је састанак  и предложио  следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Упознавање са објављивањем видео снимака и других материјала са обука за инспекторе.
  1. Координација заједничке израде планова инспекцијског надзора републичких са инспекцијама  из  локалних самоуправа за  области које су најризичније за конкретну средину.
  1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Упознавање са објављивањем  видео снимака и других материјала са обука за инспекторе

Начелник  Моравичког  управног  округа поздравио  је присутне  и истакао да је циљ састанка упознавање свих инспектора са територије Моравичког управног округа, са обукама инспектора и  координацијом  инспекцијског надзора.

            Састанак је заказан по препоруци  Министарства државне управе и локалне самоуправе,  ради  координације  и  заједничке  израде  планова  инспекцијског надзора

републичких, са инспекцијама из локалних самоуправа, за области које су најризичније за конкретну средину.

            Према његовим речима, до сада су одржани састанци са инспекторима из Лучана, Ивањице, Горњег  Милановца, нашим републичким инспекторима, као и са инспекторима Градске управе за инспекцијски надзор. Координација инспекцијског надзора је била и једна од тема проширеног састанка Савета Моравичког управног округа.

            Начелник Јоловић је навео да од 1. маја очекује  конкретне инструкције од стране Координационе комисије, односно тела, с тим да  инспектори у Округу морају бити спремни за пуну примену Закона о инспекцијском надзору.

            Начелник  је упознао присутне и са сајтом Моравичког управног округа и изнео податак да је исти, током 2015. године, имао велики број посетилаца. Замолио је присутне инспекторе, да уколико имају обрасце, које грађани користе приликом обраћања инспекцијама, или прописе које користе у свом раду, да исте доставе Стручној служби Моравичког управног округа, како би  били постављени на сајт Округа. На тај начин би били доступни свим заинтересованим грађанима.

Указао је и на чињеницу да се на поменутом сајту налазе подаци везани за надлежност појединих инспекција, као и бројеви телефона инспектора, тако да их грађани могу контактирати, у циљу решавања проблема које имају. На сајту локалних самоуправа налазе се бројеви телефона инспектора у тим локалним самоуправама.

            Према речима Јоловића, потребно је да се  инспектори упознају са Водичем за  примену Закона о инспекцијском надзору, из разлога што он садржи сва неопходна објашњења, битна за примену поменутог закона, нарочито имајући у виду члан 12, који се односи на координацију инспекцијског надзора, а објашњење за његову примену дато је на страни 92 до 119.

            Присутне инспекторе упутио  je и на сајт Координационе комисије,  на коме се  налазе  прилози (видео и други материјали и презентације) са обука инспектора, међу којима нпр. и обука везаних за вештину  комуникације, процену ризика и сл. јер у свакодневном раду са странкама, често наилазе и на непријатне ситуације, које треба превазићи, а све то је сваком од користи за његов професионални рад.

 

II тачка дневног реда

Координација заједничке израде планова инспекцијског надзора републичких са инспекцијама из локалних самоуправа  за области које су најризичније за конкретну средину

            Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, упознао је присутне са чланом 28. Закона о државној управи, који предвиђа да министарство може имати  један или више органа у свом саставу. Органи у саставу образују се за извршне односно инспекцијске и са њима повезане стручне послове, ако њихова природа или обим захтевају већу самосталност од оне коју има сектор у министарству. То значи да органи управе, по сопственој одлуци, могу вршити послове инспекцијског надзора.

            Према речима  начелника Јоловића, управни окрузи представљају облик деконцентрације, а не децентрализације власти, што значи да се у окрузима обављају послови министарства, с тим што су они само технички ван министарства.

            Према члану 40. Закона о државној управи, начелник округа усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им изадате; прати остваривање  планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад; прати рад запослених у окружним подручним јединица и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; сарађује са општинама и градовима  и врши друге послове одређене законом.

Чланом 7. Уредбе  о начину рада Савета управног округа, предвиђено је да је начелник управног округа дужан да закључке који садрже предлоге Савета упути, најкасније у року од 10 дана, министру за државну управу и локалну самоуправу, руководиоцима органа државне управе који на подручју управног округа имају окружне подручне једнице и руководиоцима органа државне управе који врше своје послове на подручју управног округа преко подручних јединица које су образоване за подручје шире или уже од подручја управног округа.

Према истој уредби, Савет управног округа чине начелник управног округа,  председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа.

Начелник Моравичког управног округа нагласио је и важност члана 12. Закона о инспекцијском надзору, који регулише питање координације инспекцијског надзора.

Према речима Јоловића, Влада је  образовала Координациону комисију и Координационо тело, у оквиру  којег  се  формирају  радне  групе и стручни тимови за одређену област, односно одређена питања инспекцијског надзора.

            Координациона комисија  доставља смернице и упутства које доноси  начелнику Округа, ради вршења послова из његовог делокруга, у погледу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора.

Према његовим речима, неопходно је да се координација инспекцијског надзора изврши од врха-Координационог тела, преко начелника округа, који би координирали  рад на терену. Самим тим, и планиране акције биле би много успешније.

 У случајевима, када се на терену врши контрола, потребно је  проверити да ли је контролисани субјекат  регистрован, да ли су пријављени радници и да ли је обрачунат порез, а ако није, у таквим приликама обратити се  теренској контроли.

Јоловић је навео да постоји предлог начелника округа да и буџетска инспекција буде распоређена у свим окрузима и да  њен задатак буде  контрола трошења средстава локалних самоуправа, а пре свега трансфера средстава које република преноси локалним самоуправама као и за капиталне инвестиције.

Изнео је и своје запажање да би просветну инспекцију требало вратити на републички ниво, а у Моравичком управном округу смањити број тржишних инспектора за два и  за толико  повећати број туристичких инспектора.

                Према његовим речима, Моравичком управном округу је потребан и један инспектор за путеве.

Начелник Моравичког управног округа, упознао је присутне и са добром  праксом у раду  појединих округа, који једном месечно држи редовне конференције за  медије и  на тај начин обавештава јавност о раду  инспекција. Ту праксу, према његовим речима, увешће и Моравички управни округ, како би грађане упознао са надлежностима и радом поједних инспекција. Од инспектора се не захтева да  износе податке у вези конкретних случајеве, већ да дају само уопштене податке о раду своје инспекције, за одређени период.

III тачка дневног реда

Текућа питања

 Начелник Моравичког управног округа, упознао је присутне са намером да  у Округу организује састанак  са судијама Прекршајног суда у Чачку, како би им скренуо пажњу  на  одређене  негативне   појаве. То  се  пре  свега  односи  на  учесталу    праксу

изрицања минималних, новчаних казни, и то лицима  који су вишеструки повратници у извршењу истих врста прекршаја.

            Драгица Марковић, тржишни инспектор, указала  је  на случајеве када се према већим привредним субјектима  изричу  најниже  новчане казне или  чак опомене, а према појединим  власницима киоска, новчане казне и до 100.000 динара.

            Јоловић  је  истакао да се таквим  проблемима  мора озбиљно прићи, јер се у противном обесмишљава  рад појединих  инспектора.

            Према његовим речима, постоје и случајеви када послодавци, преко рачуна, исплаћују само минималне зараде запосленима, а остатак исплаћују на руке, уз потписивање признаница. И у таквим случајевима се ради о пословању у тзв.сивој зони, јер се не евидентирају приходи на које се плаћају обавезе, па треба у поступак инспекцијског надзора укључити и друге надлежне државне органе, а пре свега Пореску управу.

Шеста седница колегијума 30.03.2016.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више