Република Србија
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Окружни штаб за ванредне ситуације
Р.бр. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФУНКЦИЈА ФУНКЦИЈА

У ШТАБУ

ТЕЛЕФОНИ
на послу мобилни
1. МАРКО ПАРЕЗАНОВИЋ Начелник

округа

Комадант 343-815 064/3580-896
2. ДРАГИША

БРОЋИЋ

Начелник Одељења Начелник 374-140 064/892-58-10
3. СЛАЂАНА СПАСОВИЋ Шеф одсека општих послова Оперативни послови 343-815 064/825-57-99
4. ЛЕЛА

СТЕВАНЧЕВИЋ

Руководилац

групе за УР

Плански послови и употреба снага заштите и спасавања 363-287 064/320-93-92
5. ДАВОР

ОБРЕНИЋ

Завод за

јавно здравље

Евакуација и збрињавање 310-365 064/863-88-33
6. РАДМИЛА ГАВРИЛОВИЋ Шеф народне кухиње Евакуација и збрињавање 372-559 069/790-310
7. РАДА КАРАНАЦ Школска управа Склањање и урбанистичке мере 311-332 064/813-45-09
8. БИЉАНА

СТАНОЈЕВИЋ

Еколошка

инспекција

Заштита од техн.-технол. несрећа и РХБ заштиту 343-960 062/886-69-33
9. БОРИВОЈЕ ГАЧИЋ Комадант ВСБ Заштита од пожара и експлозија 363-048 064/892-58-27
10. СВЕТЛАНА МИЛИНСКА Директор ПУТЕВИ ЧАЧАК Спасавање из рушевина 374-590 060/861-80-94
11. ЈОВАНКА ЋИРКОВИЋ Србијаводе Заштита и спасавање од поплава и несрећа на води 356-830 064/840-41-11
12. Др БИЉАНА КОЧОВИЋ Ургентни центар Медицинска помоћ и епидемиолошка заштита 374-222 060/344-03-04
13. МИРЈАНА ЗАРИЋ Ветеринарска инспекција Асанација терена 343-813 064/868-04-50
14. СЛАЂАНА ПЕТРИЋ Пољопривредна станица Очување добара битних за опстанак 320-710 065/303-46-79
15. МИЛОВАН ГЛИШИЋ Електродистриб. Хитно успостављање служби од јавног интереса 222-119 064/833-36-24
16. ДРАШКО ДАРИЈЕВИЋ Начелник

ПУ Чачак

Послови безбедности 363-040 064/892-47-84
17. НЕНАД ДРАЖИНАЦ ВП Краљево Цивилно-војна сарадња 036/308-037 064/832-98-88
18. АЛЕКСАНДАР КРСТОВИЋ Припадник ГСС Спасавање на неприступачним теренима 060/622-33-36
  • Годишњи план рада окружног штаба за ванредне ситуације за 2018. годину (погледајте)