Република Србија
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ
Окружни штаб за ванредне ситуације
СЛОБОДАН ЈОЛОВИЋ Начелник округа, Комадант 032/343-815
ДРАГИША БРОЋИЋ Начелник Одељења, Начелник 032/374-140 и 064/892-58-10

СЛАЂАНА СПАСОВИЋ, Секретар Савета округа, Оперативни послови 032/343-815
ЛЕЛА СТЕВАНЧЕВИЋ Руководилац групе за УР Плански послови и употреба снага заштите и спасавања 032/346-105 и  064/320-93-92

ДАВОР ОБРЕНИЋ Завод за јавно здравље Евакуација и збрињавање 032/310-365 и 064/863-88-33
БИЉАНА ДАВИДОВИЋ Секретар ЦК Евакуација и збрињавање 032/372-559 и 065/522-12-12
СЛАЂАНА МИЈАТОВИЋ Школска управа Склањање и урбанистичке мере 032/311-332
БИЉАНА СТАНОЈЕВИЋ Еколошка инспекција Заштита од техн.-технол. несрећа и РХБ заштиту 032/343-960 и 062/88-66-933
БОРИВОЈЕ ГАЧИЋ Комадант ВСБ Заштита од пожара и експлозија 032/222-701 лок. 165 и 064/892-58-27
ЈОСИП ШЕЛОВИЋ Кабинет министра за ВС Спасавање из рушевина 032/303-200 и 069/134-59-58
ЈОВАНКА ЋИРКОВИЋ Србијаводе Заштита и спасавање од поплава и несрећа на води 032/356-830 и 064/840-41-11
ДР НАДА ЛАЗОВИЋ Заменик директора Здр. центра Медицинска помоћ и епидемиолошка заштита 373-717
МИРЈАНА ЗАРИЋ Ветеринарска инспекција Асанација терена 032/343-813 и 064/868-04-50
СЛАЂАНА ПЕТРИЋ Пољопривредна, саветодавна и стручна служба Очување добара битних за опстанак 032/320-710 и 065/303-46-79
МИЛОВАН ГЛИШИЋ Електродистриб. Хитно успостављање служби од јавног интереса 032/222-119 и 064/833-36-24
МИЛОВАН ПЕТРОВИЋ Начелник ПУ Чачак Послови безбедности 032/363-040 и 064/892-58-00
ИВАН МАРЈАНОВИЋ Гарнизон ГМ Цивилно-војна сарадња 060/626-27-11
АЛЕКСАНДАР КРСТОВИЋ Припадник ГСС Спасавање на неприступачним теренима 060/622-33-36

  • Годишњи план рада окружног штаба за ванредне ситуације за 2018. годину (погледајте)