Сагласни сте да ћете овај сајт користити само у законским оквирима. Сајт се не сме користити за:

  • Слање, објављивање или коришћење материјала који су агресивни, увредљиви, клеветнички, недолични, непристојни, претећи или незаконити и који крше ауторска права, поверљивост, приватност и друга права.
  • Ширење ланчаних писама, спамова, нежељене поште или за штетно и злонамерно понашање које изазива или може изазвати штету, узнемиравање, непријатности или непотребан страх приликом коришћења овог сајта.

Администратор неће бити одговоран за било какву директну, индиректну, последичну или другу штету насталу коришћењем овог сајта или других линкованих сајтова.

Званични сајт Моравичког управног округа може да садржи линкове ка другим сајтовима али нисмо одговорни за њихов садржај.
Можете погледати, копирати или одштампати стране са овог сајта искључиво за личне, некомерцијалне сврхе.

Информације на овом сајту могу да садрже техничке грешке. Информације могу бити промењене или ажуриране без претходне најаве.

Званични сајт Моравичког Управног округа је јавни сервис. Администратор може било кад, без претходне најаве, да направи измене на сајту.
Корисници овог сајта су стога у потпуности одговорни за проверу тачности, потпуности и подобности садржаја који се на њему налазе.