• Извештај  о раду стручне службе и савета Моравичког управног округа за 2018. годину (преузми)
 • Извештај  о раду стручне службе и савета Моравичког управног округа за 2017. годину (преузми)
 • Упутство о правилима понашања запослених (преузми)
 • План рада савета за 2017. годину (преузми)
 • Извештај о раду стручне службе и савета за 2016. годину (преузми)
 • План рада Савета Моравичког управног округа у 2016. години (преузми)
 • Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (преузми)
 • Информатор о раду Моравичког управног округа за 2015. годину (преузми)
 • Захтев за приступ информацији од јавног значаја – образац (преузми)
 • Жалба за повереника за информације од значаја због нeпоступања – образац (преузми)
 • Жалба за повереника за информације од јавног значаја против решења – образац (преузми)
 • Инспекција рада – Пријава извођења грађевинских радова (преузми)
 • Инспекција рада – Захтев за интервенцију (преузми)
 • Санитарна инспекција – Захтев за есхумацију (преузми)
 • Тржишна инспекција – Минимални технички услови за обављања делатности трговине нафтом и нафтним деиватима (преузми)
 • Пољопривредна инспекција – Минимално технички услови за обављање делатности из области пољопривреде (преуземи)
 • Упутство о правилима понашања запослених и стручној и инспекцијским службама Моравичког управног округа (преуземи)

МЕМОРАНДУМИ

 • Меморандум о стратешком решењу отпадних вода (преузми)

ЗАКОНИ

УРЕДБЕ

 • Уредба о управним окрузима (преузми)
 • Уредба о оцењивању државних службеника (преузми)
 • Уредба о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних места у министарствима, посебним организацијама и службама Владе (преузми)
 • Уредба о начину рада Савета управних округа (преузми)
 • Уредба о канцелариском пословању органа државне управе (преузми)

ПРОТОКОЛИ

 • Протокол о сарадњи Моравичког и Пећког округа (преузми)

 

АРХИВА

 • Информатор о раду МУО за 2104. годину (преузми)