mali grb kolorni rgbВлада Републике Србије
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Жупана Страцимира бр. 6, 32102 Чачак 2
телефони: 032/323-310 и 342-815,  факс: 032/326-229
e-mail: nacelnik@moravicki.okrug.gov.rs    slobodanjolovic55@gmail.com

Мр СЛОБОДАН ЈОЛОВИЋ
начелник Моравичког управног округа

(постављен Решењем Владе РС 24 број 119-10715/2018 од 08.11.2018. године)

Рођен у Гучи, живи у Чачку и Велесу.

Магистар економских наука (и дипломски рад и магистарску тезу одбранио са оценом 10.). Има положен стручни испит за рад у органима државне управе.

Поседује радно искуство у привреди, локалној самоуправи и државној управи.

Радио је у ПДП „Воћар-продукт“ у Гучи, ПП „Белица-промет“ Гуча, био инспектор Финансијске полиције у Чачку, руководилац у Гучи и начелник Пореске управе у Гучи.

Биран је за одборника у Скупштини општине Лучани у шест мандата.

Обављао је функцију председника СО Лучани. Од 2004. до 2012. године председника општине Лучани (на непосредним изборима за избор председника општине 2004. године као нестраначки кандидат остварио је други изборни резултат у Републици Србији).

Велике заслуге му припадају у изградањи инфраструктурних објеката (путева, мостова, водовода, канализације, електрификације, уређења водотокова, гасификацију, објеката у области спорта и рекреације, образовања, културе, здравства, социјалне заштите, и др.).

У периоду од 14.11.2014. године до 8.11.2018. године обављао је функцију начелника Моравичког управног округа.

Играо је фудбал, бавио се ловом и стрељаштвом. ЖОК „Драгачево“ из Гуче увео је у II Савезну лигу Србије и Црне Горе. Председник је скупштине Ловачког удружења „Драгачево“ Гуча и члан скупштине Ловачког савеза Србије.

Једанаест година је био председник организационог одбора Сабора трубача у Гучи, у време када је ова манифестација најбоље организована и посећена у нашој земљи, два пута домаћин.

Добитник је великог броја војничких, радних и друштвених признања (у војсци, војним вежбама, рату и ОРА провео је 4,5 година живота).

Радећи у државној управи 1996. године проглашен за инспектора Финансијске полиције са најбољим резултатима рада а 1999. за најбољег начелника Пореске управе.

Од стране Клуба привредних новинара Србије 2006. године је проглашен за најуспешнијег председника општине у Србији а 2010. добитник је републичког признања „Капетан Миша Анастасијевић“ за развој локалне самоуправе у Србији.

У анкети дневног листа „Блиц“ пет пута узастопно је проглашаван међу најпознатијим и најутицајнијим личностима из јавног и политичког живота у Републици Србији.

Моравички управни округ као државна институција са извршним овлашћењима и Слободан Јоловић као појединац добитници су интернационалне златне награде и признања „GlobalLocal“ за 2019. годину за 23 државе средње и југоисточне Европе.

Члан је Главног одбора СНС (био је оснивач и председник УГ „Покрет за развој „Драгачева“ и шест година повереник СНС за општину Лучани).

Ожењен је и отац једног детета. 

НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА УПРАВНОГ ОКРУГА

Начелник управног округа усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе; прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих.

Послови начелника управног округа утврђени Законом о државној управи подразумевају координативне активности између различитих органа државне управе, као и између органа државне управе и локалне самоуправе, које у име Владе начелник врши на подручју управног округа.

Сарађује са подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа, као и са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.

Законом о државној управи положај начелника управног округа усклађен је са његовим дужностима и функциојом у систему државне управе.

Како је за ефикасно вршење наведених послова неопходно имати политичку подршку и јасно политичко овлашћење, које једино функционерска позиција може да обезбеди, извршене су измене Закона па је позиција начелника управног округа уподобљена позицији коју има генерални секретар у Влади Републике Србије.

Начелник је председник је Савета управног округа (који поред начелника чине градоначелник Чачка и председници општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани), руководи Стручном службом округа и комадант је Окружног штаба за ванредне ситуације.

Начелник управног округа најмање једном годишње подноси министру за државну управу и локалну самоуправу извештај о раду.

Начелник управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади Републике Србије.

Начелника управног округа поставља и разрешава Влада на период од четири године на предлог министра за државну управу и локалну самоуправу.