mali grb kolorni rgbВлада Републике Србије
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Жупана Страцимира бр. 6, 32102 Чачак 2
телефони: 032/323-310 и 342-815,  факс: 032/326-229
e-mail: nacelnik@moravicki.okrug.gov.rs    slobodanjolovic55@gmail.com

Мр СЛОБОДАН ЈОЛОВИЋ
начелник Моравичког управног округа

(постављен Решењем Владе РС 24 број 119-10715/2018 од 08.11.2018. године)

Рођен у Гучи, живи у Чачку и Велесу.

Магистар економских наука, има положен стручни испит за рад у органима државне управе и поседује радно искуство у привреди, локланој самоуправи и државној управи.

Радио је у ПДП „Воћар-продукт“ у Гучи, ПП „Белица-промет“ Гуча (чији је био оснивач и власник), био је инспектор Финансијске полиције у Чачку и руководилац Оделња у Гучи и начелник Пореске управе у Гучи.

Биран је за одборника у Скупштини општине Лучани у шест мандата.

Обављао је функцију председника скупштине општине Лучани, а од 2004 до 2012. године председника општине Лучани (2004. на непосредним изборима, именом и презименом, остварио је други изборни резултат у земљи). Велике заслуге му припадају за изградању инфраструктурних објеката у тој општини (путеви, водовод и канализација, електрификација, уређење водотока, спорт и рекреација, образовање, култура, здравство, ПТТ…).

У периоду од 14.11.2014. године до 8.11.2018. године обављао је функцију начелника Моравичког управног округа.

Бавио се спортом (фудбалом и стрељаштвом), био је дугогодишњи спортски радник (ЖОК „Драгачево“ из Гуче увео је у II Савезну лигу Србије и Црне Горе). Почасни је члан Ловачког савеза Србије.

Једанаест година је био председник организационог одбора Драгачевског Сабора трубача у Гучи, два пута домаћин.

Добитник је великог броја војничких, радних и друштвених признања.

Радећи у државној управи 1996. проглашен је за инспектора финансијске полиције са најбољим резултатима рада, а 1999. године за најбољег начелника Пореске управе у Регионалном центру Крагујевац.

Од стране Клуба привредних новинара Србије 2006. године проглашен је за најуспешнијег председника општине у Србији, а 2010. године добитник је републичког признања „Капетан Миша Анастасијевић“ за развој локалне самоуправе у Србији.

У анкети дневног листа „Блиц“ пет пута узастопно је проглашаван међу најпознатијим и најутицајнијим личностима из јавног и политичког живота у Републици Србији.

Моравички управни округ као државна институција са извршним овлашћењима, и Слободан Јоловић као појединац, добитници су интернационалне златне награде и признања „GlobalLocal“ за 2019. годину за средњу и југоисточну Европу. Ово престижно признање уручено им је на гала вечери у оквиру званичног програма Светског конгреса предузетника одржаног у Скопљу.

НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА УПРАВНОГ ОКРУГА

Начелник управног округа усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе; прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих.

Послови начелника управног округа утврђени Законом о државној управи подразумевају координативне активности између различитих органа државне управе, као и између органа државне управе и локалне самоуправе, које у име Владе начелник врши на подручју управног округа.

Сарађује са подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа, као и са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.

Законом о државној управи положај начелника управног округа усклађен је са његовим дужностима и функциојом у систему државне управе.

Како је за ефикасно вршење наведених послова неопходно имати политичку подршку и јасно политичко овлашћење, које једино функционерска позиција може да обезбеди, извршене су измене Закона па је позиција начелника управног округа уподобљена позицији коју има генерални секретар у Влади Републике Србије.

Начелник је председник је Савета управног округа (који поред начелника чине градоначелник и председници општина), руководи Стручном службом округа и комадант је Окружног штаба за ванредне ситуације.

Начелник управног округа најмање једном годишње подноси министру за државну управу и локалну самоуправу извештај о раду.

Начелник управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади Републике Србије.

Начелника управног округа поставља и разрешава Влада на период од четири године на предлог министра за државну управу и локалну самоуправу.