mali grb kolorni rgbВлада Републике Србије
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Жупана Страцимира бр. 6, 32000 Чачак
телефони: 032/323-310 и 342-815,  факс: 032/326-229
e-mail: nacelnik@moravicki.okrug.gov.rs    slobodanjolovic55@gmail.com

СЛОБОДАН ЈОЛОВИЋ
начелник Моравичког управног округа

(постављен Решењем Владе РС 24 број 119-10715/2018 од 08.11.2018.године)

Рођен у Гучи, живи у Чачку и Велесу.

Магистар економских наука, има положен стручни испит за рад у органима државне управе и поседује радно искуство у привреди, локланој самоуправи и државној управи.

Радио је у ПДП „Воћар-продукт“ у Гучи, ПП „Белица-промет“ Гуча (чији је био оснивач и власник), био је инспектор Финансијске полиције у Чачку и Гучи и начелник Пореске управе у Гучи.

Биран је за одборника у СО Лучани у шест мандата.

Обављао је функцију председника скупштине општине Лучани, а од 2004 – 2012. године председника општине Лучани.

У периоду од 14.11.2014. године до 8.11.2018. године обављао је функцију начелника Моравичког управног округа.

Бавио се спортом, био је дугогодишњи спортски радник. Почасни је члан Ловачког савеза Србије.

Једанаест година је био председник (организационог одбора) Сабора трубача у Гучи.

Добитник је великог броја војничких, радних и друштвених признања.

Радећи у државној управи 1996. проглашен је за инспектора финансијске полиције са најбољим резултатима рада, а 1999. године за најбољег начелника Пореске управе у РЦ Крагујевац.

Од стране Клуба привредних новинара Србије 2006. године проглашен је за најуспешнијег председника општине у Србији.

2010. године добитник је републичког признања „Капетан Миша Анастасијевић“ за развој локалне самоуправе у Србији.

У анкети дневног листа „Блиц“ пет пута узастопно је проглашаван међу најпознатијим и најутицајнијим личностима из јавног и политичког живота у Републици Србији.

Моравички управни округ као институција са извршним овлашћењима, и Слободан Јоловић као појединац, добитници су интернационалне златне награде и признања „GlobalLocal“ за 2019 годину за средњу и југоисточну Европу за стварање повољног амбијента за развој предузетништва. Ово престижно признање уручено им је у оквиру званичног програма Светског конгреса предузетника у Скопљу.

Члан је Српске напредне странке.

НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА УПРАВНОГ ОКРУГА

Начелник управног округа усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе; прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих.

Послови начелника управног округа утврђени Законом о државној управи подразумевају координативне активности између различитих органа државне управе, као и између органа државне управе и локалне самоуправе, које у име Владе начелник врши на подручју управног округа.

Сарађује са подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа, као и са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.

Законом о државној управи положај начелника управног округа усклађен је са његовим дужностима и функциојом у систему државне управе.

Како је за ефикасно вршење наведених послова неопходно имати политичку подршку и јасно политичко овлашћење, које једино функционерска позиција може да обезбеди, извршене су измене Закона па је позиција начелника управног округа уподобљена позицији коју има генерални секретар у Влади Републике Србије.

Он је и председник је Савета управног округа, руководи Стручном службом округа и комадант је Окружног штаба за ванредне ситуације.

Начелник управног округа најмање једном годишње подноси министру за државну управу и локалну самоуправу извештај о раду.

Начелник управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади Републике Србије.

Начелника управног округа поставља и разрешава Влада на период од четири године на предлог министра за државну управу и локалну самоуправу.