mali grb kolorni rgbВлада Републике Србије
МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Жупана Страцимира бр. 6, 32102 Чачак 2
телефони: 032/323-310 и 342-815,  факс: 032/326-229
e-mail: nacelnik@moravicki.okrug.gov.rs  

Марко Парезановић
начелник Моравичког управног округа

(постављен Решењем Владе РС 2022. године)

Марко Парезановић рођен је 1986. године у Београду.
У Чачку је завршио Основну школу Филип Филиповић и средњу Техничку школу.
Основне академске студије завршио је на Факултету техничких наука у Чачку на коме је стекао звање Професор технике и информатике.
Мастер студије завршио је на Факултету политичких наука у Београду као Мастер политиколог.

Радну каријеру започео је у чачанској Електродистрибуцији у којој је провео 3 године.
Два пута је биран за народног посланика у скупштини Републике Србије, 2016. и 2020. године.
Један је од оснивача Српске напредне странке, а у периоду од 2015. до 2020. године обављао је функцију повереника Градског одбора ове странке у Чачку.
У скупштини Србије био је члан Одбора за правосуђе, државну управу и локалну само управу, екологију и просвету, као и председник посланичке групе пријатељства са Краљевином Белгијом.

НАДЛЕЖНОСТИ НАЧЕЛНИКА УПРАВНОГ ОКРУГА

Начелник управног округа усклађује рад окружних подручних јединица органа државне управе; прати примену директива и инструкција које су издате окружним подручним јединицама органа државне управе; прати остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих.

Послови начелника управног округа утврђени Законом о државној управи подразумевају координативне активности између различитих органа државне управе, као и између органа државне управе и локалне самоуправе, које у име Владе начелник врши на подручју управног округа.

Сарађује са подручним јединицама органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа, као и са општинама и градовима ради побољшања рада окружних подручних јединица државне управе и подручних јединица органа државне управе које врше послове државне управе на подручју управног округа а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа.

Законом о државној управи положај начелника управног округа усклађен је са његовим дужностима и функциојом у систему државне управе.

Како је за ефикасно вршење наведених послова неопходно имати политичку подршку и јасно политичко овлашћење, које једино функционерска позиција може да обезбеди, извршене су измене Закона па је позиција начелника управног округа уподобљена позицији коју има генерални секретар у Влади Републике Србије.

Начелник је председник је Савета управног округа (који поред начелника чине градоначелник Чачка и председници општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани), руководи Стручном службом округа и комадант је Окружног штаба за ванредне ситуације.

Начелник управног округа најмање једном годишње подноси министру за државну управу и локалну самоуправу извештај о раду.

Начелник управног округа за свој рад одговара министру за државну управу и локалну самоуправу и Влади Републике Србије.

Начелника управног округа поставља и разрешава Влада на период од четири године на предлог министра за државну управу и локалну самоуправу.