ЈАВНЕ НАБАВКЕ


План јавних набавки за 2024. годину

План јавних набавки за 2023. годину


План јавних набавки за 2022. годину


План јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2019. годину

План јавних набавки за 2018. годину

План јавних набавки за 2017. годину


02.03.2017. – Јавна набавка мале вредности број 01/2017 (набавка путничког аутомобила)

позив за подношење понуда

конкурсна документација

одлука о додели уговора 15.03.2017.

обавештење о закљученом уговору 17.03.2017.