У писарници Стручне службе, у 2019. години заведено је укупно 10.019 предмета, од тога архивирано 6.468, активних је 3.551, а према следећем прегледу:

 

Ред.

број

НАЗИВ МИНИСТАРСТВА И ИНСПЕКЦИЈЕ    ЗАВЕДЕНИ

   ПРЕДМЕТИ

АКТИВНИ   ПРЕДМЕТИ АРХИВИРАНИ

ПРЕДМЕТИ

   I МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И

ВОДОПРИВРЕДЕ

    1. Пољопривредна инспекција 679 148 531
   2. Фитосанитарна инспекција 361 205 156
   3. Шумарска и ловна инспекција 347 206 141
  4. Ветеринарска инспекција 2.747 887 1.860
  5. Водна инпсекција
II МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
1. Инспекција за заштиту животне средине 55 25 30
III МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
1. Тржишна инспекција 651 199 452
2. Туристичка инспекција 346 13 333
VI МИНИСТАРСТВО ЗА РАД ЗАПОШЉАВАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
1. Инспекција рада 3.147 1.261 1.886
V МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
1. Саобраћајна инспекција
2. Грађевинска инспекција 9 9  
VI МИН.ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
1. Школска управа 37 37  
VII МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
1. Здравствена инспекција 336 277 59
2. Санитарна инспекција 1.167 236 931
VIII Моравички управни округ 137 48 89
           У к у п н о : 10.019 3.551 6.468