mali grb kolorni rgbРепублика Србија
МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Колегијум Моравичког управног округа чине:

 1. Марко Патезановић, начелник Моравичког управног округа
 2. Сузана Каровић, координатор пољопривредне инспекције
 3. Валентина Стефановић, начелник Одељења туристичке инспекције
 4. Драган Јововић, гранични фитосанитарни  инспектор
 5. Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку
 6. Светлана Тадић, шеф Одсека санитарне инспекције
 7. Зоран Шеварлић,шеф Одсека здравствене инспекције
 8. Срђан Ковачевић, шеф Одсека  шумарске инспекције
 9. Биљана Станојевић, инспектор за заштиту животне средине
 10. Вукић Лекић, шеф Одсека  инспекције рада
 11. Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције
 12. Предраг Васиљевић, начелник Одељења тржишне инспекције
 13. Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор
 14. Милош Рисимовић, гранични фитосанитарни инспектор
 15. Лидија Љушић, инспектор за друмски саобраћај

 

Надлежност

Начелник Моравичког управног округа одржава седнице колегијума у седишту округа у Чачку са руководиоцима организационих јединица у циљу праћења рада инспекција.

На овим састанцима се разматрају месечни извештаји о раду инспекција и инспектора, врши анализа конкретних и посебних проблема у раду, прате важнији догађаји и појаве, као и заузимају ставови у циљу координираног рада инспектора.

Периодично се разматрају извештаји о раду инспекција и инспектора по организационим јединицама, укључујући и подручне јединице формиране за више округа.

На састанцима колегијума руководиоци организационих јединица указују на број примљених и решених предмета, дају информације о текућим и плановима за рад у наредном периоду, као и о посебним захтевима надлежних државних органа према појединим инспекцијским службама.

Руководиоци подручних односно организационих јединица, или инспектори по њиховом овлашћењу, активно учествују у раду колегијума и дају пун допринос како извршавању текућих послова тако и унапређењу рада и деловању инспекција и инспектора  у организационим јединицама.

Уз присуство и у сарадњи са представницима локалних самоуправа одржавају се и посебни састанци са инспекторима у одељењима у Горњем Милановцу, Ивањици и Гучи, на којима се разматрају могућности побољшања смештајних услова и обезбеђења материјалних средстава за њихов рад.

Са састанака колегијума воде се записници који се достављају министарству за државну управу и локалну самоуправу и архивирају у Округу.


Седнице колегијума у 2015.години


Седнице колегијума у 2016.години