ПРВА СЕДНИЦА  ОКРУЖНОГ  ШТАБА

01.03.2019.

Прва седница Окружног штаба за ванредне ситуације одржана је  01.03.2019. године, у

седишту Округа, у Чачку и била је посвећена 1. марту, Дану цивилне заштите. На седници је истакнуто да обележавање овог дана утиче на подизање свести о значају припремљености грађана и њиховог познавања безбедоносних и заштитних мера у случају елементарних непогода, техничко-технолошких и других опасности и несрећа које нас могу задесити. Закључено је да цивилна заштита у Републици Србији поново добија на значају и да се предузимају све неопходне мере како би она и даље јачала и добијала на угледу.


ДРУГА СЕДНИЦА ОКРУЖНОГ ШТАБА

25.03.2019.

Друга седница Окружног штаба за ванредне ситуације одржана је 25.03.2019. године, у седишту Округа, у Чачку, на којој је разматран оперативни план спрвођења превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара. Донета је препорука да Градски штаб за ВС града Чачка и општински штабови за ванредне ситуације општине Горњи Милановац, Ивањица и Лучани донесу Оперативне планове спровођења превентивних мера заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара за подручје локалне самоуправе.


ТРЕЋА СЕДНИЦА ОКРУЖНОГ ШТАБА

12.11.2019.

Трећа седницаОкружног штаба за ванредне ситуације одржана је у Горњем Милановцу, у згради Среског Начелства, 12.11.2019. године, на којој је разматрана информација о стању, спремности и припремама субјеката за наилазећу зимску сезону 2019/20 године на територији Моравичког управног округа и информација о одбрани од града у 2019. години и извршеним припремама за 2020. годину са акцентом на увођење аутоматских противградних станица.


ЧЕТВРТА СЕДНИЦА ОКРУЖНОГ ШТАБА

26.12.2019.

Четврта седница Окружног штаба одржана је 26.12.2019. године, у седишту округа, у Чачку, на  коме је разматран и усвојен извештај о достигнутом нивоу попуњености специјализованих јединица цивилне заштине Моравичког управног округа, разматран и усвојен извештај о изради процене ризика од катастрофа и План заштите и спасавања јединица локалних самоуправа на територији Моравичког управног округа. Разматран је  и усвојен Извештај о стању и предузетим мерама и проблемима у области експлозивних остатака рата на територији МУО. Информација о стању кадровске попуњености и техничке опремљености ватрогасно-спасилачке  јединице и Одсека за УР и ЦЗ на територији. Једна о тема састанка била је и упознавање и разматрање Извештаја о стању извршених превентивних и оперативних мера заштите од  поплава на водама  првог и другог реда за 2019. годину. Разматрање спровођења превентивних и оперативних мера заштите од техничко-технолошких несрећа на тзериторији МУО. Разматрана је и усвојена Информација о достигнутом степену организованости и оспособљености јединица локалне самоуправе за заштиту и спасавање. Разматрано је и стање организације и изграђености система за обавештавање и узбуњивање на територији Моравичког управног округа и нивоа изграђености и функционисања „Службе 112“.Тема састанка је била и сарадња  Градског и општинских штабова за ванредне ситуације на територији МУО.  Усвојен је Извештај о стању извршене одбране од града за 2019. године на територији МУО. Разматран је и достављен Републичком штабу за ванредне ситуације на усвајање предлог Извештаја о раду Окружног штаба за ванредне ситуације МУО за 2019. годину.

Републичком штабу за ванредне ситуације достављен је на усвајање предлог Годишњег плана рада Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа за 2020. годину, а Извештај о раду Окружног штаба за ванредне ситуације у 2019. години и План рада за 2020. годину, достављен је Министарству унутрашњих послова – Сектору за ванредне ситуације, у складу са Законом.