Инфотматор о раду

  • Извештај  о раду стручне службе и савета Моравичког управног округа за 2019. годину (преузми)

  • Извештај  о раду стручне службе и савета Моравичког управног округа за 2018. годину (преузми)
  • Извештај о раду Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа за 2017. годину (преузми)
  • Извештај  о раду стручне службе и савета Моравичког управног округа за 2017. годину (преузми)
  • ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ И САВЕТА МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2018. ГОДИНУ (преузми)