Од 1. маја пуна примена Закона о инспекцијском надзору
Шеста седница колегијума 30.03.2016.
Од 1. маја пуна примена Закона о инспекцијском надзору
Шеста седница колегијума 30.03.2016.

Други састанак Савета Моравичког управног округа

Други  састанак Савета Моравичког округа одржан је 25.3. 2016. године. Седницом председава мр Слободан  Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, а записник води Слађана Спасовић, секретар Савета МУО-а.

Седници Савета присуствују: Мирослав Миловановић, заменик  председника општине Горњи Милановац, Мићко Мијаиловић, заменик председника општине Ивањица, Миливоје Доловић, заменик председника општине Лучани, Драган Николић, помоћник градоначелника Града Чачка, Драгиша  Броћић, начелник Окружног штаба за ванредне ситуације, Боривоје Гачић, командир ВСБ, Красомир Kрасић, в.д. начелника ПУ Чачак и начелник Одељења јавне безбедности, Радосав Бошковић, начелник Саобраћајне полиције у Чачку, Драшко Даријевић, начелник Одељења криминалистичке полиције, Грујица Иванковић, в.д. начелника Пореске управе, Саша Обрадовић, директор Националне службе за запошљавање, Милован Ерић, начелник Градске управе за инспекцијски надзор, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције и Милић Ђукановић, санитарни инспектор.

Отсутни: Владан Сеизовић, в.д. руководиоца Школске управе у Чачку (на боловању), Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције и Живорад Богосављевић, водни инспектор.

Мирослав  Миловановић,  заменик  председника  општине  Горњи Милановац, предложио је да се дневни ред  седнице Савета  прошири, тако што би се  као посебна тачка, расправљало о питањима противградне заштите на територији Моравичког управног округа.

За ову седницу jедногласно је утврђен  следећи

ДНЕВНИ РЕД

Усвајање записника са претходне седнице Савета.

Информација о стању јавне безбедности на подручју Моравичког управног округа (сузбијање криминала, јавни ред и мир, безбедност саобраћаја, активност Одељења за ванредне ситуације).

Координација заједничке израде планова инспекцијског надзора  републичких са инспекцијама из локалних самоуправа за области које су најризичније за конкретну средину – информација о одржаним састанцима републичких са локалним инспекцијама.

Функционисање локалних самоуправа на подручју Округа са посебним акцентом   на  поплаве  (скупштина,  извршна  власт,  отклањање   последица поплава и процена штете, утицај изборних активности…).

Функционисање система противградне заштите на територији Моравичког управног округа.

Текућа питања.

I тачка дневног реда

Усвајање записника са претходне седнице Савета

Како није било примедби на записник са претходне седнице Савета Моравичког управног округа, исти је једногласно усвојен.

II тачка дневног реда

Информација о стању јавне безбедности на подручју Моравичког управног округа (сузбијање криминала, јавни ред и мир, безбедност саобраћаја,  активност Одељења за ванредне ситуације)

Красомир Красић, в.д. начелника ПУ Чачак и начелник Одељења ЈБ, упознао  је присутне са стањем  јавног реда и мир на територији Моравичког управног округа и истакао да  нема  повећање броја прекршаја у односу на 2014. и 2015. годину. Mеђутим, повећан је  број прекршаја у угоститељским објектима  и на улици, нарочито у периоду од 22 – 06,00 часова. У локалним самоуправама, које су дефинисале радно време угоститељских објеката, мањи је број прекршаја, што је случај са општином Горњи Милановац. Према његовим речима, и на подручју других општина, Чачка и Ивањице, где је ситуација, у том погледу мало лошија, на путу су  да проблеме реше. У претходном периоду нису забележени тежи облици нарушавања јавног реда и мира, нити нарушавање јавног реда и мира у већем обиму. Евидентно  је повећање броја кривичних пријава за кривично дело насиље у породици, нарочито на територији општине Ивањица.

Радосав Бошковић, начелник Одељења Саобраћајне полиције, истакао је да је за прва 2 месеца, на територији Моравичког управног округа, знатно смањен број саобраћајних незгода, нарочито оних са телесним повредама. Међутим, повећан је број саобраћајних незгода  са смртним исходом. Саобраћајна полиција је у време поплава пружала максималну подршку и помоћ грађанима у отклањању и санирању последица поплава. Према његовим речима, један од проблема представља и чињеница да се републички инспектор за путеве,  налази у Ужицу  и ређе долази на територију општине Чачак.

Драшко Даријевић, начелник Криминалистичке полиције, навео је да је на територији  Моравичког управног округа смањен број кривичних дела. Евидентирано је 225 кривичних дела, од тога 197 из области општег криминала, 108 са непознатим извршиоцем и 27 кривичних дела из области привредног криминала. Највише кривичних   дела  је  евидентирано  у  Чачку  и  она  су  по  својој   природи     претежно

имовинског карактера. У претходном периоду забележено је 23 кривична дела насиља у породици, углавном  на  територији  општине  Ивањица. Евидентирана  су  4 кривична дела неовлашћене производње и стављање у промет опојних дрога, а од извршилаца је одузето 17,5 грама опојне дроге.У наведеном периоду регистрована су и 2 кривична дела убиства, једно у Горњем Милановцу, које је расветљено, и једно у Ивањици, које су на путу да расветле. Но и поред свега напред наведеног, по његовим речима, постоји тенденција смањења броја кривичних дела на територији Моравичког управног округа.

Драгиша Броћић, начелник Окружног штаба за ванредне ситуације, навео је да су  у претходном периоду имали 226 интервенција, с тим што је велики  број  био усмерен на гашење пожара. Истакао је да су предузимане бројне активности на  сузбијању и отклањању последица поплава.У време поплава,  Одељење за ванредне ситуације имало је интервенције на чак 42 различите локације и том приликом је спашено 82 људи. Ове године, према речима Броћића, за разлику од  2014. године, није било никаквих најава  да ће до поплава доћи. Само у Лучанима, поплава је била знатно већа, него 2014. године, а у Овчар бањи је направљена  већа штета него што је то био случај са претходном поплавом. Што се тиче Чачка, Чемерница је преливала  на више места, а  постављени насип је оштећен. Но и пред  свега, није наступила штета, каква је била 2014. године. Према његовим речима, у време поплава из 2014. године, у помоћ је пристигло око 400 припадника полиције са жандармеријом, ватрогасаца и војске, а овог пута смо на располагању  имали само своје снаге.

Мирослав Миловановић, заменик председника општине Горњи Милановац, осврнуо се на поштовање Одлуке о дужини трајања радног времена угоститељских објеката, истичући при томе да се Одлука коју је донела општина Горњи Милановац поштује. Међутим, често се дешава да омладина из Горњег Милановца одлази у друга места, у којима се та одлука не поштује. Из тих разлога је неопходно да  се то питање  свуда реши на исти начин, како би се постојећи проблеми избегли. Када су у питању поплаве, према његовим речима, оне нису биле истог интензитета као оне из 2014. године. Горњи Милановац је имао проблема са реком  Дичином, која је достигла ниво од 5 м. Проблем је била и  траса  будућег ауто-пута, јер је изазвала повратни поплавни талас, иако је бедем био већи за 1 м. Извођачи радова су морали предвидети могућност настанка поплава, како би се такве штетне последице спречиле. Део Брђана је, према његовим речима, такође био поплављен. Настале су  велике штете, коју комисије на терену пописују и сачињавају записнике. Мостови, који су претходно  поправљени, нису оштећени, али су се појавила бројна клизишта, која општина Горњи Милановац није у могућности  сама да  санира, из којих разлога  ће морати да се обрати Влади за помоћ.

Мићко Мијаиловић, заменик председника општине Ивањица, истакао је да се Одлука о дужини трајања радног времена угоститељских објеката, на територији његове општине, углавном поштује. Навео је да општина Ивањица има  проблем са набавком возила за потребе своје Полицијске станице. Општина је тражила фото-апарат, компјутер и возило, али је од  Агенције за безбедност саобраћаја обавештена да   такво возило не могу добити. Указао је и  на проблем резервних делова  за возила, нарочито оних која се користе за гашење шумских пожара.

Красомир Красић, в. д. начелника ПУ Чачак, истакао је да већина угоститељских објеката  ради нормално и поштује прописано радно време, али постоје бројни, мањи угоститељски објекти, које то радно време не поштују. Из тих разлога, наложио је  да се предузму мере контроле  и обиђу сви објекти. Указао је на чињеницу да и Полицијска управа у Чачку, такође има проблем са возилима, јер су постојећа стара, а више година уназад, није добијено ни једно ново возило.

Милован  Ерић, начелник Градске управе за инспекцијски надзор, навео је да су у  одржавању   јавног  реда и мира, имали изузетну сарадњу са Полицијском  управом  у Чачку. Комунална  полиција   је   током   2015. године   поднела  велики број

прекршајних пријава, нарочито оних који се тичу дужине трајања радног времена угоститељских објеката. Међутим, велики проблем представља чињеница да би те контроле  требало  вршити  у  ноћним  сатима, а  ноћни  рад  инспектора се много више плаћа, па се поставило  питање  плаћања ноћног рада. Из тих разлога, контроле  се углавном  врше  петком увече и у ноћи између суботе и недеље. Указао је и на проблем

рада судија Прекршајног суда у Чачку. Према његовим речима, веома често се дешава да се лицима, која су више пута извршила исти  прекршај, изричу минималне, новчане казне, у износу од 5.000,00 динара. Осим изрицања минималних казни за прекршаје,  дешава се и да прекршајни поступак застари из разлога што је потребно одређено време да другостепени суд одлучи по жалби на пресуду првостепеног Прекршајног суда. Навео је да у поједине локале полиција и не улази, нити контролише њихов рад, а велики проблем представљају и локали који  нису регистровани. Потребно је организовати комбиноване акције, уз присуство туристичке инспекције и асистенцију МУП-а. Према речима Ерића, у циљу  решавања наведених проблема, свакако је неопходно  осмислити одређене културне садржаје, који би  привукли омладину. Указао  је и да постоји велики  притисак да се дужина рада угоститељских објеката продужи.

Красомир Красић је  навео бројне случајеве у којима је полиција писала прекршајне пријаве, али је буквално била исмејана од стране  власника локала, тако да  труд  полиције у неким ситуацијама остаја без икаквог ефекта.

Према речима Боривоја Гачића, командира ВСБ, тражено је  да се систематизује радно место инспектора за путеве, али за сада нема  никавих информација по том питању.

 Савет је  затим једногласно усвојио следеће

ЗАКЉУЧКЕ

Сарадња надлежних органа државне управе и локалних  самоуправа на подручју Моравичком  управног округа одвијала се у складу са законским прописима, професионално и на задовољавајући начин.

Потребно је да локалне самоуправе, које то нису учиниле, усагласе Одлуку о радном времену угоститељских објеката (према Одлуци општине ГМ), а у складу са закључцима са седнице Моравичког, Рашког и Златиборског управног округа од 28. марта 2015. године у Пожеги.

Да се размотри питање набавке возила од стране општине Ивањица за потребе Полицијске станице у  Ивањици, из дела буџетских средстава од казни намењених унапређењу саобраћаја (не дозвољава ревизор).

Препоручује се свим локалним самоуправама да из  наменских буџетских средстава, у складу са потребама и законском процедуром, определе средства за унапређење  безбедности саобраћаја на свом подручју.

Не врши се правилно санкционисање прекршаја, који се односе на јавни ред и мир, поготову за непоштовање  одлука о радном времену, као и прекршаја из сфере комуналне делатности, чиме се обесмишљавају инспекцијске контроле.

Заказати  састанак  руководилаца  инспекцијских  служби  са  руководиоцима органа за прекршаје са подручја Моравичког управног округа.

Да се изврши попуњавање  инспекцијских и ватрогасних служби.

III тачка дневног реда

Координација заједничке израде планова инспекцијског надзора републичких са инспекцијама из локалних самоуправа за области које су најризичније за конкретну средину- информација о одржаним састанцима републичких са локалним инспекцијама

Начелник Моравичког управног округа обавестио је присутне да је претходних дана, одржано  4 састанка, са   близу  90   републичких   и локалних инспектора, који су

прошли  обуку за примену Закона о инспекцијском надзору. Инспектори су упућени на сајт Министарства државне управе и локалне самоуправе, као и на сајт Координационе комисије. Указао је и на значај члана 12. Закона о инспекцијском надзору који регулише питање координације инспекцијског надзора. У том смислу, веома је битна сарадња полиције, тужилаштва, Школске управе и Националне службе за запошљавање.

Према речима Јоловића, неопходно је доношење заједничких планова  којима би се вршила координација инспекцијских контрола. Уочен је и заједнички проблем  који се односи на усаглашавање Одлуке о радном  времену угоститељских објеката.

Начелник Моравичког управног округа је истакао да се мора реаговати на одређене негативне појаве. Неопходно је пооштрити контролу рада угоститељских објеката. Судијама за прекршаје скренути пажњу на учесталу праксу  изрицања ниских, новчаних казни, нарочито у ситуацијама када је против једног истог лица поднето више прекршајних пријава, за исту врсту прекршаја.

Присутне је упознао и са чињеницом да  на територији Моравичког управног округа послује око 40 угоститељских објеката, који фактички раде  „на црно“, односно у којима се просторије издају за организације весеља (свадбе, рођендани итд.) и то физичка лица физичком лицу, за износ од око 100 еура. Просторије се веома често издају  заједно са  послугом,  при чему та лица углавном  нису ни пријављена као радници, на који начин су и они  и  држава оштећени.

Из тих разлога, неопходна је кординација рада републичких инспекција, са локалним инспекторима, МУП-ом, тужилаштвом,  Пореском управом итд.

Превентивни  рад мора постојати, али само према оним субјектима који тек имају намеру да региструју  делатност, а не према онима који већ дуже времена раде и чине прекршаје.

            Проширени Савет округа је усвојио следеће

ЗАКЉУЧКЕ

Наставити са обуком  и оспособљавањем републичких и инспекција локалних самоуправа на подручју Моравичког управног округа.

Планирати координисане контроле између различитих републичких органа и републичких и инспекција локалних самоуправа.

IV  тачка дневног реда

Функционисање локалних самоуправа на подручју Округа (скупштина, извршна власт, поплаве – отклањање  последица и процена штете, утицај  изборних активност…)

Драгиша Броћић, начелник Окружног штаба за ванредне ситуације, изнео је своје запажање да је још приликом доношења Закона о ванредним ситуацијама било јасно да јединице локалне самоуправе неће моћи да спроведу планове, нити да ће имати финансијска средства, како би правовремено реаговале у ванредним ситуацијама.

Видан напредак је направила општина Лучани, иако је овог пута ситуација била таква ситација да се поплава није могла спречити. Но и   поред тога, штета  је била знатно мања у односу на ону из 2014. године. Велики проблем представља река Бјелица, која је приликом задњих поплава достигла историјски максимум, и која фактички плави целим својим током. У Чачку, највећи проблем  је  Парменац и река  Чемерница, која се и ове године излила и оштетила изграђени насип, али је и на ово подручју била мања штета него раније. Предузимају се одређене активности, како би се спречиле неке будуће поплаве.

Према његовим речима, општина Горњи  Милановац има проблеме са клизиштима, али су њени органи ипак спремније дочекали ове поплаве и озбиљније схватили ситуацију  и предузели све што је неопходно.

Броћић је истакао и да постоји велики  проблем попуњавања јединица цивилне заштите. Према његовим речима, систем цивилне заштите је у ранијем периоду заиста добро функционисао, што сада није случај. Неопходно је анимирати људе, како би били спремни  да у  одређеним ситуацијама реагују. Треба извршити и набавку одговарајуће опреме, јер се и убудуће могу очекивати поплаве и велики снегови. Из тих разлога ми морамо бити спремни да благовремено реагујемо. Према његовим речима, Одељење за ванредне ситуације нема одговарајућу опрему, нити располаже одређеним средствима, како би могли нормално да  делују. У помоћ су нам долазиле јединице са стране, као што је случај са јединицом за рад на води и под водом, јер ми таквих кадрова немамо. Имамо само једног евидентираног човека, који би могао те послове да обавља. Потребно је одређене људе обучити како би могли да поступају у ванредним ситуацијама. Но и поред свега, према његовим речима, ове године људи су много спремније реаговали, него приликом поплава из 2014. године.

Мирослав Миловановић, заменик председника општине Горњи Милановац, истакао је да су они, што се тиче цивилне заштите, извршили попуну људства, али им недостају финансијска средства за одређене намене.

На питање начелника Моравичког управног округа, да ли има проблема у функционињу локалних самоуправа, Мићко  Миловановић, заменик председника општине Ивањица је изјавио да  нема проблема у раду локалне власти и да су у току припреме за предстојеће изборе.

Када су у питању поплаве, према његовим речима, општина Ивањица је ове године имала проблема и са кишом и са снегом. Овог пута су штете било много веће него 2014. године. Комисије раде свој део посла и пописују насталу штету. Оштећен  је 21  објекат, многи мостови и државни путеви, што ће представљати велики проблем. Што се тиче пољопривредног земљишта, привидно, штета и није толико велика. Међутим, највише су страдали малињаци поред река, а многи се управо баве гајењем малина, које су сада  практично уништене.

Када је у питању цивилна заштита на нивоу општине Ивањица, према његовим речима, сви су се максимално ангажовали како би се последице поплава спречиле и санирале.

Миливоје Доловић, заменик председника општине Лучани, говорећи о поплавама, истакао је да је река Бјелица у ноћи између 6. и 7. марта достигла свој историјски максимум  и да је поплавила све, целом својом  дужином. Том приликом оштећено је чак 7 мостова, а укупна штета је заиста велика. Комисије су стално  биле на терену и одрадиле су свој део посла.

Драган Николић, помоћник градоначелника Града Чачка, истакао  је да је  Град Чачак у техничком мандату и да се врше припреме за предстојеће изборе. Према његовим речима, Град је у току са свим проблемима које се тичу ванредне ситуације. Констатовано је да се проблеми  морају темељно и далекосежно решити. Мора се радити на чишћењу и одржавању постојећих канала и бедема. И  приликом последењих поплава поједини грађани нису хтели да напусте своје домове, па је морало да се интервенише. Ради се на набавци кишомера и мерача протока воде, као и панела за заштиту од поплава.

Према речима Мирослава Миловановића, заменика председника општине Горњи Милановац, неконтролисана и непланска сеча шума од стране предузећа „Србија шуме“ створила је огромне проблеме. Истакао је и да је општина Горњи Милановац од амбасаде Норвешке добила опрему  за потребе 12 људи, припадника цивилне заштите.

Након разматрања напред наведених питања Савет округа је једногласно усвојио следеће

ЗАКЉУЧКЕ

Нема већих проблема и потешкоћа у функционисању локалних самоуправа и извршне власти иако су расписани избори и у току изборна кампања.

Због поплава  које су задесиле подручје Моравичког управног округа  проглашена је ванредна ситуација у Лучанима, Чачку и Ивањици, али су штете присутне и у општини Горњи Милановац.

Помоћ локалним самоуправама, поред Ватрогасно-спасилачког батаљона, пружили су војска, полиција  са жандармеријом и другим специјализованим јединицама, као и јединицама Цивилне заштите из Сомбора.

Посебно су се ангажовала републичка и локална јавна предузећа, како на превентиви тако и на отклањању последица.

Причињена штета је мања у односу на 2014. годину, добрим делом и због мера које су предузете у међувремену, делом због обима падавина.

Посебан проблем представља што локалне самоуправе нису формирале, опремиле и оспособиле јединице цивилне заштите опште намене.

Обавезују  се локалне самоуправе да наставе активности на попуни, опремању и оспособљавању јединица цивилне заштите, посебно опште намене.

Наставити са активностима на утврђивању штете и отклањању последица поплаве.

Да локалне самоуправе евидентирају и пријаве штете републичким јавним предузећима на државним путевима првог и другог  реда и водотоцима.

Седници Савета округа, уместо градоначелника или његовог заменика, присуствовао је Драган Николић, помоћник градоначелника.

Препоручује се ЈП „Србија шуме“ да врши контролисану сечу шума, а што се одражава на стварање бујица и бујичних подручја.

V тачка дневног реда

Припрема за противградну заштиту, са посебним аскцентом на набавку противградних ракета.

Мићко Мијаиловић, заменик председника општине  Ивањица истакао је да  већ годинама  постоји велики проблем противградне заштите и исплате за рад противградних стрелаца. Претходне године, штета од града је незванично  износила 668.000.000 динара, а  незванично је много већа. Наш терен је такав да се налазимо да  путу кретања ваздушних струја из Босне, из којих разлога се  све чешће дешава да подручје Ивањице буде погођено градом. Према његовим речима, општина Ивањица је  одлучила да упути званични допис Влади, како би се спорни проблеми решили. Међутим, изразио је бојазан да им и ове године нико неће у том смислу помоћи. Мијаиловић је нагласио да их углавном упућују на осигурања и набавку противградних мрежа, за које су потребна значајна новчана средства  а и терен је такав да  се јавља проблем њиховог постављања.

Када је у питању осигурање од штетних дејстава града, истакао је да људи углавном осигуравају плод, али не и стабљику, па када се уништи стабљика, самим тим више нема ни рода. Скренуо је пажњу и на проблем финансирања рада противградних стрелаца, јер према важећим прописимна локалне самоуправе не могу саме плаћати протиградне стрелце, нити набављати противградне ракете, већ се морају обратити Министарству финансија, што заиста представља велики проблем.

            Савет је затим једногласно усвојио следећи

ЗАКЉУЧАК

Да се организује састанак на нивоу три округа (Моравичког, Рашког и Златиборског округа) са представницима Републичког хидрометереолошког завода (Сјеница, Букуља и Ужице), министарства финансија и Министарства пољопривреде ( и локалних самоуправа) на тему:

  • стање противградних станица
  • набавка противградних ракета, и
  • исплата противградних стрелаца.

VI тачка дневног реда

Текућа питања

Саша Обрадовић, директор Националне  службе за запошљавање, изнео је податак да на подручју Моравичког управног округа 20.804 лица тражи посао, од тога  у Чачку 10 800,  Лучанима 2 029, Ивањици 4 509 и Горњем Милановцу 3 466. Уочава се благо повећање броја незапослених у свим општинама Округа. До сада је објављено 12 јавних позива за самозапошљавање и већ су за 5 од њих потрошене квоте. Највише заинтересованих је за јавне радове. Плата овим лицима је повећана са 15.000 динара на 18.000 динара. Према  речима Обрадовића, очекује се да ће ове године  бити много више новца за те мере.

Начелник Моравичког управног округа је истакао да је у Националној служби  за запошљавање одржан састанак коме су присуствовали Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање, Дарио Мачкић, председник Управног одбора и директори јавних предузећа и установа са подручја моравичког управног округа – корисници средстава, на којем су дати одређени предлози и од НСЗ прихваћени, па на конкурс који је у току треба поднети пријаве али и тражити да се повећа број за јавне радове за 100 због поплава које су захватиле ово подручје.

Савет Моравичког управног округа  једногласно је усвојио следеће

 ЗАКЉУЧКЕ

Прихвата се информација Националне службе запошљавања о броју незапослених на подручју Моравичког управног округа.

Објављени су јавни позиви за самозапошљавање (12).

За јавне радове квота за Моравички округ је 70, па треба тражити да се повећа за 100, укупно 170, због поплава.

Начелник  Моравичког  управног  округа  закључио  је  састанак Савета у  14, 40

часова.

Други састанак Савета Моравичког управног округа
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више