Четрнаеста седница колегијума 05.09.2016.
Готова пројектна студија за пречишћавање отпадних вода на делу територије Моравичког и Златиборског управног округа
Четрнаеста седница колегијума 05.09.2016.
Готова пројектна студија за пречишћавање отпадних вода на делу територије Моравичког и Златиборског управног округа

Четврти састанак Савета Моравичког управног округа

Деветнаестом седницом (четвртом у 2016.години) председава мр Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, а записник води Слађана Спасовић, секретар Савета Моравичког управног округа.

            Седници Савета присуствују: Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, Зоран Лазовић, председник општине Ивањица, Момчило Митровић, заменик председника општине Ивањица, Миливоје Доловић, заменик председника општине Лучани, Александар Рисимовић, официр полиције, Радосав Бошковић, начелник Саобраћајне полиције, Драшко Даријевић, начелник Криминалистичке полиције, Зоран Бабић, начелник Центра за одбрану од града, Недељко Милосављевић, директорЈКП „Дубоко“ из Ужица, Владимир Петровић, директор ЈП „Рзав“ из Ариља, Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник у Школској управи у Чачку, Татјана Никитовић, републички тржишни инспектор и Никола Савић, републички инспектор рада.

            Отсутни: Драгиша Броћић, начелник Одељења за ванредне ситуације, Јован Ковачевић, начелник Општинске управе у Лучанима, Весна Милекић, републички туристички инспектор.

            За ову седницу једногласно је утврђен следећи

ДНЕВНИ РЕД

 1. Усвајање записника са треће редовне седнице Савета.
 1. Реализација плана уписа у основне и средње школе на подручју Моравичког управног округа, почетак школске године.
 1. Стање јавног реда и мира, безбедности у саобраћају, оспособљеност сектора за ванредне ситуације и формирање јединица цивилне заштите у локалним самоуправама на подручју Моравичког управног округа.
 1. Извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарских центара „Букуља“, „Сјеница“ и „Ужице“ за период од 15.04. до 15.07.2016. године.
 1. Информација о спровођењу плана коoрдинисаног инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа у септембру и октобру 2016. године.
 1. Функционисање локалних самоуправа,рад органа државне и локалне управе, кадровска попуњеност, са посебним освртом на усаглашавање оснивачких аката са Законом о јавним предузећима.
 1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са треће редовне седнице Савета

Како није било примедби на записник са претходне седнице Савета Моравичког управног округа, исти је једногласно усвојен.

 

II тачка дневног реда

Реализација плана уписа у основне и средње школе на подручју Моравичког управног округа, почетак школске године

            Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник у Школској управи у Чачку,  истакла је дарадно место руководиоца Школске управе још увек није попуњено, након подношења оставке и разрешења, Владана Сеизовића, в.д. руководиоца Школске управе. Према њеним речима, прецизни подаци о упису у основне и средње школе биће доступни тек од 15 септембра. На подручју Округа ради 41 основна школа, од чега на подручју Града Чачка 19, општина: Горњи Милановац 7, Лучани 6 и Ивањица 2. Конкурсом, објављеним у мају, Моравички управни округ добио је 2212 слободних места, за упис ученика у 14 средњих школа (53 образовна профила у 13 подручја рада).У средње школе, после јунског и августовског рока, уписано је укупно 2005  ученика. Истакла је да је у СШ „Драгачево“, након уписа утврђено да има само 3 ученика у одељењу трговаца, из којих разлога је одељење расформирано и извршен упис ученика у друга одељења.Мање  од 15 ученика у одељењу  има  и у  одељењу техничара дизајна обуће  Техничке школе у Ивањици,као и у Економско-техничкој школи „Књаз Милош“ у Горњем Милановцу где је образовни профил пословни администратор  уписало само 10 ученика. Истакла је да се у вези ових случајева, чека одговор ресорног министарства. Када је у питању упис у основне школе, према њеним речима, у ову школску годину уписано је  укупно 1993 ученика, а припремни предшколски програм ове године похађа 1738 ученика.

            Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић,замолио је присутне председнике општина да  укажу на проблеме у школству у својим локалним самоуправама, а пре свега оне који се односе на реализацију плана уписа ђака.

            Зоран Лазовић, председник општине Ивањица, истакао је да постоје одређени  проблеми у школи у Ковиљу, поводом  чега је заказан  састанак у ресорном министарству, коме ће лично присуствовати.Изразио  је наду да ће ти проблеми  бити успешно решени.

            Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, навео је да ће питање мањег броја ученика у одељењу Економске школе, у његовој локалној самоуправи,бити позитивно решено.Евидентно је да је ове школске године око 100 ученика мање уписано у Горњем Милановцу, него у Чачку, што је, према његовим речима забрињавајућа чињеница. Чини се све да се тај проблем реши и да се смањи број ученика који из Горњег Милановца уписују школе у Чачку. Због смањења броја ученика, мора природно доћи и до смањења броја наставног особља, односно до отпуштања с посла, што се на све начине мора избећи.

            Миливоје Доловић, заменик председника општине Лучани, навео је да  постоји проблем мањег броја ученика у Економској школи у Лучанима, односно  да ни одељење Економске школе у Гучи, ни оно у Лучанима, немају довољан број ученика. Истакао је да се родитељи деце из Лучана противе томе да они путују у школу у Гучу. Обзиром да у Гучи, у том одељењу има 10, а у Лучанима 15 ученика, доводи се у питање рад  оба одељења, због недовољног броја ученика.

            Данијела Ковачевић Микић, саветник у Школској управи у Чачку, истакла је да од ресорног министарства очекују одговор на сва спорна питања. Према њеним речима, решење овог проблема треба тражити у  претходном анкетирању родитеља и ученика, како би се унапред сазнале њихове жеље и планови. На основу тога, донела би се  одлука о формирању појединих одељења ине би се понављале ситуације да у појединим одељењима буде мање ученика, него што је то прописано.

            Савет  је затим једногласно усвојио следећи

ЗАКЉУЧАК

 1. Министарство просвете да у најкраћем року одлучи о проблемима уписа у појединим школама на територији Моравичког управног округа.

 

III тачка дневног реда

Стање јавног реда и мира,безбедности у саобраћају, оспособљеност сектора за ванредне ситуације и формирање јединица цивилне заштите у локалним самоуправама на подручју Моравичког управног округа.

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, обавестио је присутне чланове Савета да је пракса да представници Полицијске управе Чачак и ПС у Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима, најмање два пута годишње упознају Савет округа и саме локалне самоуправе о стању јавне, безбедности у саобраћају и сузбијања привредног криминалитета на подручју Округа. Такође, навео је, да је од стране републичког и окружног штаба за ванредне ситуације, али и законом, наложено локалним самоуправама формирање јединица цивилне заштите. Предложио је да, где то није учињено да се учини како би се исте опремиле и оспособиле јер, нажалост, ово подручје је било у више наврата угрожено елементарним непогодама. Најавио је и пружање стручне помоћи са нивоа Окружног штаба за ванредне ситуације. А што се тиче стања јавне и безбедности у саобраћају, прилика је и да представници општина укажу на уочене појаве како би надлежни државни органи реаговали у скалду са законом и у сарадњи са органима локалне власти у складу са њиховим одлукама.

            Александар Рисимовић, официр полиције, истакао је да је стање јавног реда, мира и безбедности, на територији Моравичког управног округа, задовољавајуће и да је  Полицијска управа, у сарадњи са Прекршајним судом у Чачку, предузела све мере како би ситуација у том погледу била стабилна. Организоване су и бројне патроле, састављене од 3 члана, чији циљ је превенција и сузбијање  прекршаја. У  претходном периоду,активности Полицијске управе, биле су везане за обезбеђење 56. Сабора трубача у Гучи, „Нушићијаду“ у Ивањици, као и бројне утакмице које су одржане на територији Округа. Са предшколским установама  и школама, успостављена је успешна сарадња, распоређивањем  припадника полиције, на саобраћајницама у близини школа и постављањем школских полицајаца, а све у циљу обезбеђења веће сигурност предшколске деце и ученика. Скренуо је пажњу и на важност Савета за безбедност, који мора бити формиран у свим локалним самоуправама.

            Радосав Бошковић, начелник Саобраћајне полиције  у извештају о стању јавне безбедности  навео је да се у претходном периоду,  на територији Округа, догодила 451 саобраћајна незгода, односно да је њихов број за 3,9% већи, него у претходној години. У саобраћаним незгодама 425 лица је задобило телесне повреде, од чега 57 са тешким  и 352 лица са лаким телесним повредама. Евидентирано је 21.496  прекршаја. Током ове године, није било саобраћајних незгода у којима су деца изгубила животе, али је 21 дете било повређено, као учесник у саобраћају. Саобраћајна полиција је  предузела све мере на обезбеђењу Сабора трубача у Гучи. У време одржавања Сабора догодило се 5 саобраћајних незгода, у којим је 9 лица повређено.Обављена је контрола 11.102 возила,затечено 225 лица да управљају моторним возилом под дејством  алкохола и поред упозорења која су стално изношена у јавности. Обзиром да је почела школска година, саобраћајна полиција се потрудила да пред сваку школу постави полицајца који ће помагати деци при преласку улице. Навео је добар пример школа у Слатини и Бресници, које су обележиле прилаз школи, на начин да буде много безбеднији за ученике, него што је то био случај до сада. У фази је санација моста на Морави, из којих разлога се комплетан саобраћај одвија кроз град. Поставља се саобраћајна сигнализација и чини све да се саобраћај одвија што нормалније.

            Драшко Даријевић, начелник Криминалистичке полиције, навео је да је стопа криминалитета за 1,5%  већа него у претходној години. На територији Моравичког управног округа  регистровано је 1088 кривичних дела. Најчешће се ради о кривичним делима против имовине: крађе, преваре, проневере, фалсификовање службених  исправа, разбојништва и неовлашћено коришћење туђих возила. Извршено је и више кривичних дела неовлашћенапроизводња и стављање у промет опојних дрога. У вези са тим, заплењено је 24 кг наведене материје. На територији Округа извршена су и 2 кривична дела убиства, од којих је једно извршено у Чачку, а друго у Ивањици. Убиство у Ивањици  за сада није разјашњено.Чини се све да се исто у најскорије време расветли. Запажен је пад броја кривичних дела чији су извршиоци малолетници.Углавном се ради о кривичним делима  обична и тешка крађа. Евидентирано је 9 кривичних дела у којима су малолетници жртве и углавном се ради о кривичним делима насиље у породици. Истакао је да се предузимају све превентивне мере  како би се спречило извршење кривичних дела. Истакао је да  Полицијска управа у Чачку  има добру сарадњу, какоса Основним, тако и са Вишим тужилаштвом у Чачку.

            Начелник Моравичког управног округа, поново је истакао да су јединице локалне самоуправе у обавези да формирају и опреме  јединице цивилне заштите.Те јединице морају бити спремне да реагују у ванредним ситуацијама, што је задњих година чест случај био са поплавама. Понудио је своју и помоћ начелника сектора за ванредне ситуације и Окружног штаба Драгише Броћића.

            Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, навео је да је његова општина формирала Савет за безбедност  и у сталној комуникацији су са полицијскомстаницом у  Горњем Милановцу. Састанке за сада нису одржавали, али планирају да убудуће то чине.Према његовим речима,  јединице цивилне заштите биће формиране по угледу на Град Чачак и оне би требало да буду једнообразне. Формирање јединица цивилне заштите и њихово потпуно опремање, у овом тренутку није могуће, из финансијских разлога.Када су у питању сирене за узбуњивање, општина Горњи Милановац, у те сврхе, ове године уложила  је 4.000.000,00 динара, а за следећу годину предвиђена су још 4 милиона. Предузимају се и све мере на обезбеђењу брана, а неке од тих активности су већ завршене. Истакао је да ће његова локална самоуправа  предузети све мере из своје надлежности,како би били спремни да реагују у ванредним ситуацијама.

            Зоран Лазовић, председник општине Ивањица, истакао  је да су у претходном периоду имали добру сарадњу са МУП-ом.Формиран је Савет за безбедност и већ су одржали неколико састанака.У рад Савета биће  укључени људи који ће моћи да дају свој максимум. Што се тиче сирена за узбуњивање, општина Ивањица  располаже са 5, од којих  2 раде, а 3 не. Изразио је спремност на сарадњу са свим органима, како би све нормално функционисало.

            Миливоје Доловић, заменик председника општине Лучани,навео је да јена територији општине, све под контролом, када су у питању јавни ред и мир. Према његовим речима, последњи Сабор трубача у Гучи прошао је у најбољем реду.  Истакао је да имају проблема у формирању јединица цивилне заштите, али је изразио очекивања да ће и они бити позитивно решени.

            Савет је затим једногласно донео следећи

ЗАКЉУЧАК

 1. Прихвата се информација о стању јавне, безбедности у саобраћају и у области привредног криминалитета коју су поднела овлашћена службена лица Полицијске управе у Чачку.
 1. Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, и Драгиша Броћић, начелник Одељења за ванредне ситуације, да помогну јединицама локалних самоуправа у формирању јединица цивилне заштите на подручју Моравичког управног округа.

 

IV тачка дневног реда

Извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарских центара „Букуља“, „Сјеница“ и „Ужице“ за период од 15.04 до 15.07.2016. године.

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, рекао је да је ово питање уврстио у дневни ред имајући у виду да се становништво читавог овог краја бави пољопривредном производњом и да је у ширем интересу да систем противградне заштите успешно функционише. Каже, сличан састанак иницирао је прошле године за три округа на којем су присуствовали министар Велимир Илић, државни секретар Иван Бошњак и Ђорђр Кардум и он је дао одређене резултате. Јоловић је рекао да је питање противградне зашите стална тема у коју треба да буду укључени представници власти оба нивоа али пољопривредних произвођача.

Зоран Бабић, начелник Центра заодбрану од града,навео је да су све 4 локалне

самоуправе на територији Моравичког управног округа учествовале у програму набавке противградних ракета и да се у том погледу највише истакао Град Чачак. Он је издвојио и додатна средства за ту намену. Када је у питању заштита од града, највећи проблем постоји у општини Ивањица. Штете од града су ове године, на  подручју Моравичког управног округа, биле минималне. Неопходно је предузети  одговарајуће мере  како би се побољшала одбрана од града. Према његовим речима, локалне самоуправе би морале да буду више финансијски укључене, али су има законске могућности ограничене.

Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, навео је да је његова општина у те сврхе одвојила 2.000.000,00 динара. До почетка наредне сезоне биће оспособљено и 5 противградних  станице, које тренутно нису у функцији. Општина Горњи Милановац је искористила све противградне  ракете које је имала. Истакао је и да постоји велики проблем противградних стрелаца, који за сада нису у могућности да реше. Према његовим речима, узалудно је обезбедити финансијска средства, кад не постоје лица која би те противградне ракете испаљивала. Неопходна је  и боља сарадња међу окрузима, нарочито са Шумадијским и Ужичким. Потребно је да противградна заштита, на њиховој територији правовремено дејствује, како би се спречиле штетне последице града на територији Моравичког управног округа.

            Момчило Митровић, заменик председника општине Ивањица,  истакао је да ће ребалансом буџета бити предвиђена одређена новчана средства  и за противградну заштиту. Указао је да је неопходна већа сарадња између општина по том питању.

            Миливоје Доловић, заменик председника општине Лучани, навео је да је његова општина ове године располагала са 144 ракете, а свих 16 станица је активно. Највећи проблем је исплата накнаде противградним стрелцима. Ове године им је исплаћено по 8.000, 00 динара, јер је  износ од  4.000, 00 динара  заиста мали.

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа,упознао је присутне са чињеницом да је  лично био иницијатор састанка, који је одржан претходне године у Пожеги и који је за тему имао  функционисање  система  противградне заштите. Уочљиво је да се овај проблем јавља у задњих 15-20 година и да је неопходно предузети све мере како би се избегла штета која настаје од града. Истакао је да се пољопривредни произвођачи не могу ослонити само на систем осигурања, јер он не покрива све видове штете. Она је увек већа, него што се добија од осигуравајућих друштава. Обзиром на проблеме са противградним стрелцима, према његовим речима, можда је ипак најприхватљивија варијанта да МУП буде задужен за противградну заштиту,односно да држава  финансира и преузме  те послове. Локалне самоуправе морају да формирају противградне станице и да обезбеде довољан број ракета.

ДејанКовачевић, председник општине Горњи Милановац,затражио је  податак о броју противградних  ракета, којикао општина морају имати, како би у буџету планиралиновчана средства за те намене.

            Зоран Бабић, начелник Центра за одбрану од града, рекао је да не располаже таквим подацимаза сваку локалну самоуправу, али је према његовим речима потребно обезбедитиоко 15.000 противградних ракета, односно бар 6 комада по једној станици.Изразио је очекивање да ће ребалансом буџета бити повећана новчана средства за те намене. Рок трајања противградних ракета је 6 година, тако да није неоходно да се оне исте године потроше. Планом је предвиђено  да 30 лансирних станица буде постављено  на подручју Чачка, Косјерића, Аранђеловца и Тополе. Проблем представља добијање дозвола за њихово постављање, обзиром да оне функционишу без људске контроле, а то је ипак безбедоносни ризик. Град Чачак представља неку врсту бране, јер дејствујући противградним ракетама на овој територији, штити се  и територија  општине Горњи Милановац. Бабић се сагласио са предлогом начелника Моравичког управног округа,  да се на тему противградне заштите организује посебан састанак.

            Савет  Моравичког управног округа је затим усвојио следеће

ЗАКЉУЧКЕ

 1. Усваја се извештај о стању противградне заштите.
 1. У договору са ресорним министарством и Златиборским управним округом организовати састанакна тему функционисања и унапређења система противградне заштите, на који позвати и представнике удружења пољопривредних произвођача са подручја Западне Србије.
 1. Састанак организовати у сарадњи са Златиборским управним округом, с тим што претходно усагласити ставове на нивоуоба Савета округа.

 

V тачка дневног реда

Информација о спровођењу плана координисаног надзора на територији Моравичког управног округа у септембру и октобру 2016. године

            Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, обавестио је присутнеда је сходно члану 28. и 40. Закона о државној управи, као и  члану 12. Закона о инспекцијском надзору, покренуо заједничке активности на доношењу и спровођењу плана инспекцијског надзора на територији Моравичког управног округа у септембру/октобру 2016. године, у коју треба да буду укључене све републичке и локалне инспекције. Током септембра, контроле ће се вршити на територији општине Горњи Милановац, у период од 12-17-ог, Ивањице од 19-24-ог и на територији општине Лучани,  у периоду од 26-30-ог.

            Према речима Јоловића, циљ ових контрола ће првенствено бити сузбијање рада на црно. Здравствена инспекција ће контролисати Домове здравља и болнице, Санитарна предшколске установе и школе, Ветеринарска кланице и месаре, Инспекција рада, да ли су радници пријављени… У контроле ће бити укључена и Просветна инспекција јер има случајева да директори школа у радни однос примају  лица која не испуњавају услове који су прописани за одређена радна места. У вршењу контрола битно је да не долази до преклапања. Јоловић је нагласио да ће се ванредне контроле у читавом Моравичком округу на сличан начин практиковати и у будуће али и у срадњи са локалним инспекцијама и другим надлежним државним органима, при чему се мора водити рачуна да оне буду усаглашене са инструкцијама и активностима ресорних министарстава и законским прописима.

Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, навео је да велики проблем  представља неиздавање фискалних рачуна, као и да у  угоститељским објектима ради велики број лица која нису пријављена. Симптоматично је  да  многи обављају послове у кућама, у којима раде непријављени радници. Скренуо је пажњу и на проблем „дивљих“ таксиста, који нису регистровани и који не плаћају порез држави. Грађани такве случајеве не желе да пријаве, нити хоће да сарађују, како би исти били откривени. Према његовим речима, уочљива је појава да су субјекти код којих треба да се изврши контрола, већ унапред обавештени.Неко им очигледно доставља информације и у том смислу  треба предузети све мере како би се те појаве спречиле.

Никола Савић, републички инспектор рада, истакао је да је проблем неиздавања фискалних рачуна, у надлежности туристичке и пореске инспекције. Када је у питању „цурење“ информација о предстојећим контролама, према његовим  речима, те информације, вероватно потичу од  лица из ПУ који асистирају приликом контрола.

Татјана Никитовић, републички тржишни инспектор, истакла је да је у разговору са Милованом Ерић, начелником Градске управе за инспекцијски надзор, добила  информацију да и комунална полиција може контролисати нелегалне таксисте, на тај начин што ће скидати таблице са возила која се баве нелегалним превозом.

Савет је донео следећи

З а к љ у ч а к

Подржава се иницијатива начелника Моравичког управног округа на спровођењу координисаних контрола од стране републичких и локалних инспекција на подручју Моравичког управног округа.

VI тачка дневног реда

Функционисање локалних самоуправа, рад органа  државне и локалне самоуправе, кадровска попуњеност, са посебним освртом на усаглашавање оснивачких аката са Законом о јавним предузећима

            Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, обавестио је чланове Савета округа да су оснивачи регионалних јавних предузећа „Рзав“ Ариље и „Дубоко“ Ужице локалне самоуправе Златиборског и Моравичког управног округа, па како сенису могле усагласити о њиховим статусним променама, чиме је доведено у питање усаглашавање оснивачких аката са Законом о јавним предузећима, то је на предлог директора ово питање уврстио у дневни ред и предложио да се покуша наћи решење заједничкикм договром са ресорним министарством.

 

Недељко Милосављевић, директор ЈКП „Дубоко“ Ужице, најпре се захвалио начелнику Моравичког управног округа на томе што је организовао састанак на тему усаглашавања  оснивачких аката са Законом о  јавним предузећима, а затим је упознао  присутне са проблемима са којима се његово предузеће сусреће по том питању. Истакао је да је проблем усаглашавања  био присутан и у време примене раније важећег закона из те области. Из  тих разлога предузеће је, на основу одлуке  Управног одбора и Координационог тела,покушало да код Владе Републике Србије,ресорних министарстава, Народне  скупштине  Републике Србије  и посланика Златиборског и Моравичког управног округа, у Народној скупштини Републике Србије, путем амандмана, дође до одговарајућих одредби и иницира измене и допуне Закона о јавним предузећима, у смислу дефинисања правног статуса Међутим,до сада нису наишли на разумевање за наведене проблеме. Према његовим речима, 04.09.2016. године  истекао је и крајњи рок за примену решења из члана 66. претходног Закона о јавним предузећима, према коме је Управни одбор наставио да обавља послове Надзорног одбора, као обавезног органа јавног предузећа. Предлог за измену оснивачког акта ЈКП „Дубоко“ Ужице, садржи начелна решења наведених питања. Навео је да је на наведену тему одржано више састанака, али да велики проблем представља  и чињеница да је неопходна сагласност 9 оснивача. Желели су да сачувају управљачку функцију, али нико не жели да се одрекне свог оснивачког права. Предузеће за сада функционише, али у отежаним условима. Према његовим речима, нејасно је зашто у усвојеном закону нису предвиђени и случајеви какво је њихово  предузеће. Из тих разлога,неопходно је да надлежно министарство заузме одговарајући став, по том питању, како би знали како да даље поступају.

Владимир  Петровић, директор ЈП „Рзав“ Ариље,  навео је да његово предузеће има 5 оснивача и да се сусрећу са истим проблемима као и  ЈКП „Дубоко“ из Ужица. Према његовим речима, 2013. године оформљена је комисија, али проблем још увек није решен. У марту је донет нови закон, међутим, овом приликом нису успели чак ни комисију да формирају, тако да фактички функционишу само на папиру.

Начелник  Моравичког управног округа, предложио је да се  поводом ових проблема затражи одржавање посебног састанка.

Савет Моравичког управног округа је затим усвојио следећи

ЗАКЉУЧАК

 1. Затражити одржавање састанка у Министарству државне управе и локалне      самоуправе, на тему  усаглашавањаоснивачких аката са Законом о  јавним  предузећима, како би проблеми, које имају ЈКП „Дубоко“ Ужице, ЈП „Рзав“ Ариље  и  њима слична предузећа, били  успешно решени.
 1. Претходно, извршити усаглашавања ставова међу оснивачима.

 

VII тачка дневног реда

Текућа питања

Како под тачком 7.дневног реда, није било питања и нових предлога, начелник  Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, закључио је састанак у 13,55 часова.

Четврти састанак Савета Моравичког управног округа
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више