Трећа редовна седница Моравичког управног округа
Драгачевски сабор трубача – феномен који траје
Трећа редовна седница Моравичког управног округа
Драгачевски сабор трубача – феномен који траје

Трећи састанак Савета Моравичког управног округа

Трећа седница Савета Моравичког управног округа одржана је 20.06.2016. године. Седницом председава мр Слободан  Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, а записник води Слађана Спасовић, секретар Савета МУО-а.

Седници Савета присуствују: Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, Јадранка Достанић, заменик председника општине Горњи Милановац, Зоран Лазовић, председник општине Ивањица, Момчило Митровић, заменик председника општине Ивањица, Миливоје Доловић, заменик председника општине Лучани, Радош Павловић, заменик  градоначелника Града Чачка, Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника Града Чачака, Драгиша   Броћић, начелник Окружног штаба за ванредне ситуације, Драшко Даријевић, начелник Одељења криминалистичке полиције, Александар Матовић, официр Одељења саобраћајне полиције, Тихомир Салевић, командир Полицијске испоставе у Чачку, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Wolfgang Widmann, генерални директор фирме „INFRA“ из Аустрије и Гордана Мијаиловић, Агенција за консултантске активности, Ешел, пројект менаџер.

            Отсутни: Војислав Илић, градоначелник Града Чачка и Весна Стамболић, председник општине Лучани.

Председник Савета Моравичког управног округа, мр Слободан  Јоловић, предложио је да се као 5. тачка дневног реда размотри и питање спровођења законски обавезних мера дезинсекције на подручјима зараженим и угроженим нодуларним дерматитисом, обзиром на допис Оперативног штаба за координацију примене мера за спречавање, сузбијање и искорењивање заразне болести нодуларног дерматитиса.

            За ову седницу jедногласно је утврђен  следећи

ДНЕВНИ РЕД.

 1. Конституисање Савета Моравичког управног округа
 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета.
 • Упознавање нових чланова Савета са радом у 2015. години, и
 • Планом рада у 2016. години
 • Координација рада и израда заједничких планова инспекцијског надзора републичких са инспекцијама из локалних самоуправа
 1. Конституисање локалних самоуправа на подручју Моравичког управног округа и избор органа извршне власти
 • Градоначелник Чачка и председници општина
 1. Упутство о примени члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку.
 1. Спровођење законски обавезних мера дезинсекције на подручјима зараженим и угроженим нодуларним дерматитисом
 1. Информација о стању јавне безбедности на подручју Моравичког управног округа (сузбијање криминала, јавни ред и мир, безбедност саобраћаја, активност одељења за ванредне ситуације)
 • Красомир Красић, в.д. начелника ПУ и начелник Одељења полиције
 • Радосав Бошковић, начелник Одељења Саобраћајне полиције
 • Драшко Даријевић, начелник Одељења Криминалистичке полиције
 • Драгиша Броћић, начелник Одељења за ванредне ситуације
 1. Разматрање нацрта меморандума о стратешком решењу отпадних вода на делу територије Моравичког и Златиборског управног округа.
 1. Текућа питања.

I тачка дневног реда

Конституисање Савета Моравичког управног округа

Отварајући трећи, редовни састанак Савета округа, председник Савета, Слободан Јоловић, најпре је поздравио  све присутне и пожелео успех у раду новим председницима општина Горњи Милановац, Дејану  Ковачевић, Ивањице, Зорану Лазовићу и његовом заменику, Момчилу Митровићу. Изразио је жаљење што се позиву  Савета нису одазвали ранији председници општина, којима је такође упућен позив и за које су спремљени пригодни поклони.

Према речима Јоловића, Савет округа чине начелник управног округа, председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа. О питањима из свог делокруга, Савет одлучује на седницама,  већином гласова свих чланова, тако шти доноси закључке.

II тачка дневног реда

Усвајање  записника са претходне седнице Савета

Како  није било примедби на записник са претходне седнице Савета Моравичког управног округа, исти је једногласно усвојен.

Председник Савета округа, Слободан Јоловић, упознао је присутне са подацима да је  током  2015. године одржано  15 седница Савета округа, 12 редовних и 3 ванредне седнице. Уредбом о начину рада Савета управног округа  предвиђено је да се седнице Савета одржавају најмање једном у два месеца. Током  претходне  године одржано је 5 седница Штаба за ванредне ситуације, као и бројне презентације, као нпр: презентација  новог Закона о инспекцијском надзору и презентација ДБ(Ф)О модела  за пречишћавање отпадних вода. У истом  периоду одвијала се коректна сарадња са ПУ Чачак, ОЈТ Чачак, Управом прихода, Националном службом за запошљавање, као и другим државним органима. Савет  округа покреће одређене иницијативе, уколико се уоче одређене појаве на које треба реаговати.

Јоловић је упознао присутне и са чињеницом да је на основу новог Закона о инспекцијском надзору  формирана Владина  Координациона комисија, у оквиру које се образују радне групе и стручни тимови за одређену област. Координација инспекцијског надзора успостављена је на свим нивоима, почев од јединица локалних самоуправа, па до Координационе комисије коју је формирала Влада РС, као највишег координационог тела.

Председник Савета Моравичног управног округа предложио је новоизабраним члановима Савета да се, уколико имају предлоге за измену плана рада Савета МУО за 2016. годину, о истом  одмах, или накнадно изјасне.

Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, поздравио је све присутне и изјавио да нема примедби на записник  са претходне седнице Савета округа јер у време њеног одржавања није био члан Савета. Према његовим речима, уколико буде  нових предлога за План рада Савета МУО за 2016. годину, о истоме  ће се благовремено изјаснити. Указао је и на проблем са којим се општина Горњи Милановац сусреће, а који се односи на чињеницу да директор филијале Пореске управе  у Горњем Милановцу, још увек није  постављен, што знатно отежава нормално функционисање у општини.

Зоран Лазовић, председник општине Ивањица, истакао је да  у  општини имају пуно посла и да је доласком на место председника затекао очајну ситуацију. Са својим тимом покушава најпре да анализира целокупно стање, а  у складу са тим, предузимаће се неопходне мере, корак по корак. Oсим тога, постоји и велики проблем проналаска правих, стручних  кадрова,  којима би се поверили одговарајући послови.

Савет је затим једногласно усвојио следеће

ЗАКЉУЧКЕ

 1. Градоначелник Чачка  и  председници  општина да,  уколико  имају, доставе

своје предлоге за измену и допуну Плана рада Савета округа за 2016. годину.

 1. Затражити попуну радног места директора филијале Пореске управе у Горњем Милановцу.
 1. Одржати посебну седницу Савета округа, на којој ће се анализирати рад органа државне управе и питање кадрова и кадровске попуњености.

III  тачка дневног реда

Конституисање локалних самоуправа на подручју Моравичког управног округа и избор органа извршне власти

Дејан   Ковачевић,  председник  општине   Горњи   Милановац, истакао    је   да

је СНС у  његовој општини освојила највише мандата и да су формирали власт у коалицији са  Зеленима. Обзиром да општина нема начелника општинске управе, донета је одлука о расписивању  конкурса  за попуњавање тог радног места. Према његовим речима, сви општински органи тренутно функционишу нормално. Они који су добро радили свој посао, остаће на својим радним местима, а остали ће бити замењени новим кадровима.

Зоран Лазовић, председник општине Ивањица, навео је да је СНС и у његовог општини на изборима добила већину гласова, да су  обавили разговор са свим странкама које су учествовале на изборима, а да су власт формирали у коалицији са СПС. Изабрали су председника општине и његовог заменика. Према његовим речима, задржали су одређене кадрове који су добро радили свој посао. Формирали су Општинско веће, које  добро функционише. Услови за рад у згради општине су веома лоши и неопходно је да се све модернизује и прилагоди постојећим потребама. Истакао је да су нарочито тешки услови рада инспекцијских служби, које представљају  севис грађана. На територији општине Ивањица ради се на санацији клизишта, хидроелектране, на изградњи  и санацији 12 мостова као и мокрих чворова у Здравственом центру.

Миливоје Доловић, заменик председника општине Лучани, најпре је поздравио  нове чланове Савета округа и упознао  присутне да  су у  општини Лучани избори одржани раније и да је за председника општине изабрана Весна Стамболић, а он за њеног заменика. Председник општине има 3 помоћника, с тим да ни један од њих  не испуњава услове који су законом предвиђени, а  који се односе на чињеницу да морају имати VII степен стручне спреме и најмање 5 година радног искуства. Према његовим речима ситуација у општини Лучани није сјајна, јер имају проблема у функционисању органа извршне власти. Између осталог, Одељење за ЛЕР фактички уопште  и не функционише. Према његовим речима, очекују се знатне инвестиције у путну инфраструктуру, санацију клизишта, изградњу Дома трубача и  изградњу бедема. У  току су  и припреме за  56. Сабор трубача у Гучи.

Према речима Јоловића, неопходно је да се у локалним самоуправама формира стабилна скупштинска већина, како би сви државни  органи нормално функционисали  и то треба да буде тема посебног састанка.

            Савет округа је  једногласно донео следећи

ЗАКЉУЧАК

 1. Одржати посебан састанак, на коме би се разматрало питање функционисања државне и локалне самоуправе.

IV

Упутство о примени члана 9 и 103. Закона о општем управном поступку

Председник Савета, Слободан Јоловић, упознао је присутне са чињеницом да је дошло до промене Закона о општем управном поступку. Пре свега, то се односи на чланове 9 и 103. ЗУП-а, на основу којих  државни органи, по службеној дужности, прибављају одређене податке и на тај начин се поједностављује процедура, везана за издавање појединих докумената. Обавештење и упутства у вези примене ових законских одредби прослеђена су свим начелницима општинских и градске управе.

            Савет Моравичког управног округа је једногласно усвојио следећи

ЗАКЉУЧАК

Са начелницима општинских и градских управа, начелницима одељења, полиције и Пореском управом, одржати састанак  на тему примене ЗУП-а.

V

Спровођење  законски обавезних мера дезинсекције  на подручјима зараженим  и угроженим  нодуларним дерматитисом

Мирјана Зарић, шеф  Одсека  Ветеринарске  инспекције, истакла је да се болест

нодуларни дерматитис, коју преносе комарци и муве, најпре појавила у Грчкој и Македонији, а да је на територији Србије први пут регистрована у Пчињском округу. Болест се не лечи, већ се сва говеда, у пољопривредном газдинству, у коме се појави, уништавају. Власници тих говеда имају право на надокнаду штете, коју процењује трочлана комисија и извештај шаље Управи за ветерину. У току је поступак набавке вакцина, а предузимају се и све друге мере како би се споречило ширење заразе. На нивоу  Владе РС формиран је Оперативни штаб за координацију примене мера за спречавање, сузбијање и искорењивање заразне  болести нодуларног дерматитиса. Према њеним речима, у случају ширења болести, неопходно је да се обезбеде машине за закопавање лешева на имању власника животиња, јер се лешеви животиња не могу транспортовати у Ћуприју. Потребно је да се у цео случај укључи и Полицијска управа, како би се спречио промет стоке и ширење заразе. На нивоу Краљева формиран је центар, који ће реаговати уколико до ширења заразе дође. Иначе, ова болест се не преноси на људе, па самим тим не постоји могућност да се људска популација зарази овом болешћу.

            Савет  Округа је једногласно усвојио следећи

ЗАКЉУЧАК

Одржати  посебан  састанак  на тему спречавања ширења и заштите од болести нодуларног дерматитиса ветеринарске инспекције и ветеринарских станица.

VI

Информација о стању јавне безбедности на подручју Моравичког управног округа (сузбијање криминала, јавни ред и мир, безбедност саобраћаја, активности Одељења за  ванредне ситуације)

Драгиша Броћић, начелник Одељења за ванредне ситуације, обраћајући се новим председницима општина, указао је на њихову велику улогу у ванредним ситуацијама, као и на неопходност да именију своје заменике, који ће их мењати у  ванредним ситуацијама. Обзиром да општине Лучани и Горњи Милановац немају начелнике штабова за ванредне ситуацији, обавестио их је да ће он, лично, присуствовати седницама штабова. Према речима Броћића, током 2016. године имали су  404 интервенције, нешто више него прошле године  и углавном се радило о гашењу пожара. У претходном периоду није било интервенција које би изазвале већу пажњу. У време поплава, највише се интервенисало  на територији општине Лучани.

Драшко Даријевић, начелник Одељења Криминалистичке полиције у ПУ Чачак, истакао је да су припадници полиције наставили са појачаним ангажовањем на сузбијању свих облика криминалитета. У претходном периоду евидентирано је 673 кривична дела, од тога  велики број кривичних дела из области привредног криминала. Регистрована су 3  кривична дела убиста, на територији општине Ивањица 1, Горњег Милановца 1 и  у Чачку 1, на тргу. У претходном периоду извршено је 328 кривичних дела против имовине, од тога 28 разбојништава. Заплењено је 172 грама опојних дрога и поднето 22 кривичне пријаве. Смањен је број кривичних дела против јавног реда и мира. Запажен је велики пораст кривичних дела насиља у породици, нарочито на територији општине Ивањица. У Чачку је отворен Центар за криминалистичку форензику. Према његовим речима, Полицијска управа у Чачку предузима превентивне и едукативне мере у циљу сузбијања криминалите.

Тихомир Салевић, командир Полицијске испоставе Чачак, истакао је да је потребна већа сарадња локалних самоуправа, као и  инспекцијских служби, нарочито инспекције рада. Као пример добре сарадње са инспекцијским службама и Прекршајним судом, истакао је општину Ивањица. Неопходно је  на нивоу  округа уједначити радно време угоститељских објеката, јер се дешава да омладина из једног града, после истека радног времена угоститељских објеката  у њиховом  месту, одлази у суседне градове, у којима је радно време дуже. У таквим ситуацијама се често  дешавају прекршаји, јер су та лица у великом броју случајева под дејством алкохола. Истакао је и да су добили инструкције за формирање локалног  Савета  безбедности.

Матовић  Александар, официр за контролу и регулисање саобраћаја у Полицијској управи Чачак, најпре је  поздравио нове чланове Савета и истакао да је  стање безбедности у саобраћају, у претходних 5 месеци, знатно повољније, у односу на ранији период. Број саобраћајних незгода је смањен за 4,5%, а последице су мало веће, што ствара контрадикцију. Ради се о томе  да се јавља већи број  лица, тврдећи при томе да су задобила повреде у саобраћају, како би наплатила штету. Многи од њих су  због лажних пријава одбијени. Највећи број саобраћајних незгода десио се у насељеним местима, првенствено на територији општине Чачак. У претходним месецима 7 лица је погинуло, што је знатно мањи број у односу на претходну годину, када је било чак 30 погинулих у саобраћајним незгодама. За 14 800 санкционисаних прекршаја, наплаћене су  казне, чији приходи иду у општинску касу. Најчешћи узрок  прекршаја је неприлагођена брзина кретања. У алкохолисаном стању затечено је 752 возача. Према његовим речима, у току  су припреме за предстојећу туристичку сезону, као и за бројне културне манифестације, као што је Сабор трубача у Гучи. Истакао је да  проблем санације коловоза на обилазници око Чачка није решен и да су радови у току. Полиција ће  на тој локацији регулисати саобраћај.

Према речима Слободана  Јоловића, неопходно је да се усагласе Одлуке о дужини трајања радног времена угоститељских објеката, како би се избегло да омладина из једног места иде у друго, у коме је радно време дуже. Мора се успоставити сарадња инспекцијских служби и Полицијске  управе, како би се спречиле дојаве лицима код којих треба да се изврши контрола. Потребно је такође  да се  укључи и Пореска управа.

Јавља се и проблем контроле објеката који се издају за организацију свадби и других  весеља. Мора се испитати и увоз воћа из Турске и Грчке, које се даље извози за Русију, јер се на та начин оштећују не само домаћи произвођачи, већ и буџет РС. Истакао је и да поједине локалне самоуправе  исплаћују велике износе за надокнаду штете, због уједа паса. Према његовим речима, да би се одређене негативне појаве сузбиле, неопходна је сарадња свих државних органа.

            Савет  округа је једногласно усвојио следеће

ЗАКЉУЧКЕ

 1. Сарадња надлежних државних органа на нивоу округа, у претходном периоду била је професионална и одвијала се у складу са законом.
 1. Стање јавног реда и мира је знатно повољније у претходних 5 месеци, у односу на претходну годину.

VI

Разматрање нацрта Меморандума о стратешком решењу отпадних вода на територији Моравичког и Златиборског управног округа

Председник Савета Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, упознао је господина Wolfganga Widmannа, генералног директора  фирме „Infra“ из Аустрије, са новим члановима Савета, обзиром да је дошло до промене власти у појединим локалним самоуправама. Изразио је очекивање да ће се са новим  руководствима   лакше  постићи договор око заједничког пројекта пречишћавања отпадних вода. Према његовим речима, само 4% локалних самоуправа у Србији, има решено питање отпадних вода, а међу њима је и општина Горњи Милановац. Упознао је присутне са чињеницом  да су до сада одржане презентације  модела пречишћавања отпадних вода у Чачку и Ужицу, као и да је након тога формирана делегација  која је обишла постројења у  Бечу и Инзбруку. После повратка из Аустрији донет је закључак, да он као начелник Моравичког управног округа, настави са започетим активностима. У посету  Аустрији, између осталих, ишао је и начелник Шумадијског управног округа, Дамјан Срејић. У том периоду  јавила се идеја да се оформи једно заједничко јавно предузеће. Поставило се и  питање  да ли формирати 1 или 2 центра за пречишћавање отпадних вода. О томе би се изјаснила стручна лица из те области. Предлог је био да се изгради и спалионица за подручје више округа у којој би се спаљивао комунални отпад, на који начин би се решило  питање грејања, као што је то случај са Бечом.

Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, изразио је спремност да проучи  модел пречишћавања отпадних вода, који је предложило предузеће из Аустрије и указао на могућност да се и општина Горњи Милановац прикључи систему који би био евентуално изграђен. Према његовом мишљењу, општина Горњи Милановац   би чак била идеално место за изградњу  спалионице, јер  ће регионалним путем бити повезана са Крагујевцом. Све регионалне самоуправе морају озбиљно схватити проблем решавања питања отпадних вода. Истакао је да је општина Горњи Милановац на неки начин имала среће, јер се збратимила са једном општином из Норвешке. Из те побратимске сарадње добили су савремену депонију за одлагање смећа и фабрику за пречишћавање отпадних вода. Но без обзиран на то, неопходно је у наредном периоду модернизовати објекте, из којих разлога је изразио  заинтересованост за реализацију   регионалних пројеката.

Господин Vidmann je  истакао да је са својим сарадницима разматрао  питање   проблема отпадних вода у Горњем Милановцу. Према његовим речима, општина Горњи Милановац има  предузеће за пречишћавање отпадних вода, које је фактички на крају радног века. Препоручио је да се најпре изврши ревитализација постројења, уколико то не би захтевало велика новчана улагања, али ако би за те намене била потребна велика новчана средства, онда би према његовом мишљењу  било најбоље  да се општина Горњи Милановац придружи регионалном  систему за пречишћавање,  који би евентуално био изграђен. Независно од тога да ли ће постојати један или два центра за пречишћавање, треба размотрити могућност прикључивања.

Према речима  Јоловића, пожељно би било да се прикључи општина Косјерић, а за општину Горњи Милановац размотрити питање ревитализације или прикључења систему.

Говорећи о наведеним могућностима, господин  Vidmann  је  указао на предности у случају прикључивања. За 20% би се смањили трошкови, али се не зна колико би износили трошкови у случају ревитализације. Инвестициони трошкови се донирају, док то није случај  са оперативним трошковима. Из тих разлога Европска унија предлаже разматрање регионалних решења одређених питања, јер се на тај начин за 20% смањују оперативни трошкови.

Радош Павловић, заменик градоначелника Града  Чачка, истакао је да ће заједно са новим  градоначелником, Милуном Тодоровићем  и сарадницима, размотрити предложени модел пречишћавања отпадних вода и изразио спремност да град Чачак потпише предложени Меморандум о стратешком решењу отпадних вода. Према његовим  речима, Мирјана Ђокић, која је такође присуствовала састанку,  убудуће ће у тиму градоначелника бити задужена за ресор који се бави заштитом животне средине.

Господин  Vidmann је нагласио да регионална решења имају већу предност него појединачна и да су у тим ситуацијама субвенције много веће. Према његовим речима, једно централно решење даје већу предност од више појединачних, а у Аустрији су регионална решења уобичајена. Изразио је спремност да његово предузеће прихвати нову делегацију, која би била формирана  од нових представника локалних самоуправа, која би посетила постојења у Аустрији и упознала се са њиховим радом.

Председник Савета МУО, Слободан Јоловић, предложио је да се формира нова делегација, коју би чинили градоначелници, председници општина и њихови заменици. Та делегација би се на лицу места, у постројењима у Аустрији, упознала са начином решавања проблема отпадних вода. Изразио је своје очекивање да ће се нова руководства у локалним самоуправама врло брзо  изјаснити о предложеном пројекту, па је и заузет став да се након изјашњења града Чачка обнови потписивање меморандума са осталим локалним самоуправма, након чега да представници истих организују стручну посету Аустрији.

Састанак је завршен у 18,00 часова.

Трећи састанак Савета Моравичког управног округа
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више