Моравички и Златиборски округ заједнички до решења проблема
Рок за завршетак нелегално изграђених објеката истиче 27. новембра
Моравички и Златиборски округ заједнички до решења проблема
Рок за завршетак нелегално изграђених објеката истиче 27. новембра

Одржан састанак окружних јединица органа државне Управе

У претходних десет месеци републичке инспекције на територији Моравичког управног округа извршиле су укупно  8433 контрола. У раду на „црно“ затечено је 356 лица, донето је 1043 решења о отклањању неправилности, поднето 483 прекршајне, 22 за привредни преступ и 59 кривичних пријава.Изречено је 56 мандатних казни и одузето робе у вредности од  4.842.715,00 динара.

Санитарна инспекција примила је у рад укупно 1198 предмета, обавила 502 редовна, 145 контролних и 167 ванредних надзора. Донела је 438 решења, од тога 157 за отклањање недостатака и 276 о забрани рада. Поднела је 30 захтева за покретање прекршајног поступка  и наплатила 28 мандатних казни.

Инспекција рада извршила је укупно 887 надзора, 288  редовних, 55 контролних, 369 интегрисаних, 142 по захтеву странака и 33 надзора поводом тешких телесних повреда на раду. У току претходних 10 месеци затечено је укупно 356 лица у раду на „црно“, од којих је са 285 закључен уговор о раду од стране послодаваца.

Тржишна инспекција је извршила укуsavet2пно 615 инспекцијских надзора, донела 116 решење о отклањању утврђених неправилности, поднела укупно 141 захтев за покретање прекршајног поступка, 59 решења о одузимању робе и ставила ван промета робе у вредности од 1.437.805,00 динара.

Пољопривредна инспекција је извршила 411 контрола, донела  40 решења, поднела 15 прекршајних пријава, 4 пријаве за привредни преступ и 40 кривичних пријава. У контролисаном периоду одузето је и уништено робе у вредности од 1.158.580,00 динара.

Шумарска инспекција обавила је укупно 364 надзора и то по Закону о шумама 245, Закону о дивљачи и ловству 34, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 64, Закону о заштити од биљних штеточина 21. У наведеном периоду донето је 29 решења, поднета 81 прекршајна и 17 кривичних пријава. Издато је 57 уверења и привремено одузето 214 м³ дрвета. Изречено је 23 осуђујућих пресуда, уз изречене новчане казне од  589.000.00 динара.

Ветеринарска инспекција је примила у рад 2790 предмета, решила 2400 предметa, сачинила 2254 записника, донела 925 решења, издала 310 сертификата, сачинила 402 службенe белешкe, поднела 93 прекршајних пријава, 6 пријава за привредни преступ и 1 кривичну пријаву.

Еколошка инспекција  обавила је 98 контрола, водни инспектор 140, Туристичка 195, Гранична санитарна инспекција извршила је преглед код 2509 пошиљки из увоза, Гранична фитосанитарна донела је 985 решења о дозволи увоза и 204 за извоз, а Фитосанитарна инспекција је обавила укупно 1068 контрола.

Здравствена инспекција извршила 330 надзора по плану, 194 утврђујућих и 228 ван плана. Изрекла је  113 мера за отклањање недостатака,  и донела 83 решења за почетак обављања делатности.

                                                                           Слободан Јоловић

                                                           начелник Моравичког управног округа

Одржан састанак окружних јединица органа државне Управе
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више