gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort
18 yo Teddi gets her pretty face covered with hot cum Nasty cumfeast for hot MILFs Sergeant Drill Me
izmir escort
Моравички и Златиборски округ заједнички до решења проблема
03/10/2016
Рок за завршетак нелегално изграђених објеката истиче 27. новембра
10/11/2016

Одржан састанак окружних јединица органа државне Управе

У претходних десет месеци републичке инспекције на територији Моравичког управног округа извршиле су укупно  8433 контрола. У раду на „црно“ затечено је 356 лица, донето је 1043 решења о отклањању неправилности, поднето 483 прекршајне, 22 за привредни преступ и 59 кривичних пријава.Изречено је 56 мандатних казни и одузето робе у вредности од  4.842.715,00 динара.

Санитарна инспекција примила је у рад укупно 1198 предмета, обавила 502 редовна, 145 контролних и 167 ванредних надзора. Донела је 438 решења, од тога 157 за отклањање недостатака и 276 о забрани рада. Поднела је 30 захтева за покретање прекршајног поступка  и наплатила 28 мандатних казни.

Инспекција рада извршила је укупно 887 надзора, 288  редовних, 55 контролних, 369 интегрисаних, 142 по захтеву странака и 33 надзора поводом тешких телесних повреда на раду. У току претходних 10 месеци затечено је укупно 356 лица у раду на „црно“, од којих је са 285 закључен уговор о раду од стране послодаваца.

Тржишна инспекција је извршила укуsavet2пно 615 инспекцијских надзора, донела 116 решење о отклањању утврђених неправилности, поднела укупно 141 захтев за покретање прекршајног поступка, 59 решења о одузимању робе и ставила ван промета робе у вредности од 1.437.805,00 динара.

Пољопривредна инспекција је извршила 411 контрола, донела  40 решења, поднела 15 прекршајних пријава, 4 пријаве за привредни преступ и 40 кривичних пријава. У контролисаном периоду одузето је и уништено робе у вредности од 1.158.580,00 динара.

Шумарска инспекција обавила је укупно 364 надзора и то по Закону о шумама 245, Закону о дивљачи и ловству 34, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 64, Закону о заштити од биљних штеточина 21. У наведеном периоду донето је 29 решења, поднета 81 прекршајна и 17 кривичних пријава. Издато је 57 уверења и привремено одузето 214 м³ дрвета. Изречено је 23 осуђујућих пресуда, уз изречене новчане казне од  589.000.00 динара.

Ветеринарска инспекција је примила у рад 2790 предмета, решила 2400 предметa, сачинила 2254 записника, донела 925 решења, издала 310 сертификата, сачинила 402 службенe белешкe, поднела 93 прекршајних пријава, 6 пријава за привредни преступ и 1 кривичну пријаву.

Еколошка инспекција  обавила је 98 контрола, водни инспектор 140, Туристичка 195, Гранична санитарна инспекција извршила је преглед код 2509 пошиљки из увоза, Гранична фитосанитарна донела је 985 решења о дозволи увоза и 204 за извоз, а Фитосанитарна инспекција је обавила укупно 1068 контрола.

Здравствена инспекција извршила 330 надзора по плану, 194 утврђујућих и 228 ван плана. Изрекла је  113 мера за отклањање недостатака,  и донела 83 решења за почетак обављања делатности.

                                                                           Слободан Јоловић

                                                           начелник Моравичког управног округа

gdpr-image
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више