Одржан састанак окружних јединица органа државне Управе
07/11/2016
Седница окружног штаба за ванредне ситуације
14/11/2016

Рок за завршетак нелегално изграђених објеката истиче 27. новембра

Закон о озакоњењу објеката ступио је на снагу 27.новембра 2015.године, са јасним циљем да се највећи број објеката који су изграђени супротно Закону врати у легалне токове. Рок за завршетак нелегално изграђених објеката истиче 27.новембра ове године и неће бити продужаван, речено је на састанку начелника Моравичког управног округа са представницима градске управе града Чачка и општинских управа Горњег Милановца, Ивањице и Лучана.

На састанку са начелником Моравичког управног округа, Слободаном Јоловић, који прати рад локланих управа на пословима озакоњења објеката, представници града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани изнели су нека своја запажања која им отежавају и успоравају рад као што су: велики број породичних стамбених објеката изграђених у заштићеним зонама, касно објављен сателитски снимак, нерешени имовинско-правни односи, мали број запослених и спречавање пописа објеката од стране власника.

Начелник је рекао да сви они који испуњавају прописане услове треба да добију решење што пре, односно да највећи број наших грађана који су у поступку озакоњења и окончају започете поступке уписом јавних непокретности у јавну књигу о евиденцији непокретности и правима на њима.

Закључено је да градске и општинске управе, начелници органа за озакоњење и руководства локалних самоуправа у оба округа, интезивирају активности на озакоњењу нелегално изграђених објеката а Министарство грађевинарства и државне управе, преко начелника управних округа, вршиће надзор над спровођењем Закона од стране локалних самоуправа и пружиће сву неопходну стручну помоћ и подршку у току примене и дати сагласност за пријем једног броја радника који ће убрзати активности на пословима озакоњења како би они били завршени најдаље за неколико година.

У том смислу, начелник Моравичког управног округа до краја месеца организоваће састанак у Чачку са Даринком Ђуран, помоћником министра у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, иначе ментором за примену Закона, грађевинским инспекторима и одговорним радницима на пословима озакоњења из све четири локалне самоуправе.

Рок за попис објеката истиче 27.новембра и он неће бити продужаван, али ће започети пописи моћи да се заврше до краја године, а најкасније јануара 2017.године.

Иначе, до овог тренутка на подручју Моравичког управног округа укупно је поднето 33.184 захтева за легализацију објеката до ступања на снагу Закона о озакоњењу и пописано 21.098 након тога. Укупно 54.912, од чега у Чачку 38.358, Горњем Милановцу 7.622, Ивањици 4.466 и Лучанима 5.317.

%d bloggers like this: