Седница окружног штаба за ванредне ситуације

Рок за завршетак нелегално изграђених објеката истиче 27. новембра
10/11/2016
Одржана шеста седница савета Моравичког округа
29/11/2016

Седница окружног штаба за ванредне ситуације

Данас у Чачку одржана је седница Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког округа, на којој је разматрана информација о стању, спремности и припремама субјеката за наилазећу зимску сезону 2016/2017 годину на територији Моравичког управног округа, достигнут ниво степена обучености штабова за ванредне ситуације, привредних друштава и других лица од значаја за заштиту и спасавање, достигнут ниво попуњености, опремљености и обучености специјализованих јединица цивилне заштите које образује Оделење за ванредне ситуације у Чачку, као и стање организације и изграђености система за обавештавање и узбуњивање на територији Моравичког управног округа.

На основу извештаја локалних штабова за ванредне ситуације, градског Штаба у Чачку и општинских у Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима, Окружни штаб за ванредне ситуације је констатовао да су предузете неопходне мере од стране наведених локалних самоуправа за одржавање путева, улица и тротоара у току наступајуће зимске сезоне.

Донети су програми и планови чишћења снега са путева, улица, тргова и тротоара, као и ангажовања механизације, обезбеђене довољне количине соли и ризле.

Окружни штаб је разматрио и информацију о спремности месних заједница и самих грађана на одржавању некатегорисаних путева, као и предузећа којима су поверени послови одржавања ауто-пута и државних путних праваца кроз Моравички округ.

Окружни штаб за ванредне ситуације Моравичког округа је констатовао да су и све јавне службе, а пре свега Електродистрибуција, Црвени крст, инспекције и др., као и војска, полиција и други надлежни органи спремни да одговоре својим задацима и обавезама у случају да дође до ванредне ситуације и потребе за њиховим додатним ангажовањем.

Разматрајући достигнути ниво попуњености специјализованих јединица цивилне заштите Моравичког управног округа констатовано је да су у оквиру Оделења за ванредне ситуације у Чачку образоване, углавном попуњене и обучене, специјализоване јединице цивилне заштите, за заштиту и спасавање, и то: за заштиту од пожара, спасавање на води и под водом, за пружање прве помоћи, РХБ заштиту, спасавање из рушевина, за збрињавање, осматрање, узбуњивање и телекомуникације.

Окружни штаб за ванредне ситуације Моравичког округа оценио је да треба наставити са обуком штабова за ванредне ситуације, привредних друштава и других лица од значаја за заштиту и спасавање, као и поправити стање организације и изграђености система за обавештавање и узбуњивање на територији Моравичког управног округа.

Нови чланови Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа су: потпуковник Ненад Дражинац, из ВП Краљево, Дејан Живаљевић, начелник Полицијске управе Чачак, Драган Вукајловић, директор ЈП „Градац“ Чачак, и Рада Каранац, из Школске управе у Чачку.

%d bloggers like this: