Десета седница колегијума 29.06.2016.
Додик домаћин Сабора у Гучи. Мирослав Илић: Гуча је светиња
Десета седница колегијума 29.06.2016.
Додик домаћин Сабора у Гучи. Мирослав Илић: Гуча је светиња

Једанаеста седница колегијума 11.07.2016.

Колегијум је сазвао и његовим радом  руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

            Састанку присуствују: Зоран Шеварлић, шеф Одсека Здравствене инспекције, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, Живорад Богосављевић, водни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Владан Сеизовић, в.д. руководиоца Школске управе, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Милић Ђукановић, санитарни инспектор, Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор и Милош  Рисимовић, гранични санитарни инспектор.

            Отсутни: Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор (на боловању) и Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције.

            Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је једанаести редовни састанак окружних подручних јединица органа државне управе (колегијум), предложио, а чланови колегијума усвојили следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Усвајање записника са деветог састанка колегијума.
  1. Остваривање планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у јуну 2016. године,
  • информација о карактеристичним појавама и контролама.
  1. Извештај о раду за период од првих шест месеци 2016. године.
  1. Информација о плановима инспекцијског надзора за јул 2016. године.
  1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Усвајање записника са деветог састанка колегијума

            Како није било примедби на записник са претходног састанка окружних подручних јединица органа државне управе (колегијума), исти је једногласно усвојен.

II  тачка дневног реда

Остваривање  планова рада окружних подручних јединица органа државне управе у јуну 2016. године и информација о карактеристичним појавама и контролама

            Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, позвао је присутне  да поднесу извештај о оствареним месечним плановима рада, и изнесу информације, уколико је било неких проблема у раду или карактеристичних појава и контрола током  јуна 2016. године.

Санитарна инспекција

            Милић Ђукановић, санитарни инспектор, подносећи извештај о раду за јун 2016. године, навео је да је његова инспекција, током јуна, у рад примила  132 предмета, извршила 126 редовних надзора, 48 контролисаних и 6 ванредних надзора. Укупан број надзора је 180. У претходном периоду донето је укупно 39 решења, од чега 5 решења  за отклањање недостатака, 35 решења за забрану рада лицима. Поднет је 1 захтев за покретање прекршајног поступка и наплаћено 3 мандатне казне. На основу анализе ситуације и дефинисања приоритетних проблема у областима под санитарним надзором спроведен је  План рада по типу Акција за јун 2016. године, у објектима за занатску производњу и промет сладоледа (провера микробиолошке чистоће брисева) и угоститељским објектима на Ибарској магистрали. Контролама је обухваћено 63 објекта. Према његовим речима, у претходном периоду није било неких карактеристичних контрола.

Еколошка инспекција

            Биљана Станојевић, еколошки инспектор, истакла је да је током јуна 2016. године радила уобичајено. Вршене су контроле са, или без налога. Током јуна, у рад је примила 6 предмета, извршила 9 контрола, саставила 9 записника, 6 дописа, донела 2 решења о отклањању неправилности и поднела 1 захтев за покретање прекршајног поступка.

Ветеринарска инспекција

            Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, навела је да је ветеринарска инспекција, током јуна 2016. године, са појавом  заразне болести код говеда, нодуларног дерматитиса, имала појачане активности. Сви инспектори су били дужни да буду у приправности, независно од чињенице,  што се болест није појавила у Моравичком управном округу. Обавестила је присутне да је започета вакцинација говеда у општини Ивањица, а свакодневно се шаљу извештаји о стању на терену. У јуну месецу, ветеринарска инспекција је у рад примила 330 предмета, решила 302, сачинила 288 записника, донела 103 решења, издала 34 сертификата, сачинила 17 службених белешки, поднела 3 прекршајне пријаве и 2 пријаве за привредни преступ.

Инспекција рада

            Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, истакла је да су у претходном периоду  добили налог да изврше контролу кондиторских производа. Том приликом се испоставило да су сви окрузи различито поступали. Неки су писали налоге, а неки нису. Из тих разлога донета је одлука да се формира радна група, како би се поступања свих инспектора уједначила. Према њеним речима, постоји и велики проблем у вези са налозима, јер су временски ограничени, па уколико инспектор не изврши контролу у наведеном термину, мора тражити нови налог. Осим  тога, јављају се и други проблеми, који се односе на примену новог Закона о инспекцијском надзору. Према њеним речима, Инспекција рада је у јуну, у области радних односа, извршила укупно 21 инспекцијски надзор, од тога,  по захтеву странака 9, по службеној дужности 11 и 1 контролни надзор. На фактичком раду затечено је 30 лица, од којих је са 1 лицем закључен уговог о раду. Донето је 2 решење о отклањању повреда Закона у смислу одредбе члана 269. Закона о раду. Захтева за одлагање и поступање по члану 271. је било 2. Када је у питању надзор у области безбедности и здравља на раду, извршено је укупно 28 надзора, 19 редовних и 9 надзора поводом повреде на раду, којом приликом је  констатовано  9 тешких повреда на раду. У претходном месецу на фактичком раду је затечено 14 лица и са свима је склопљен уговор о  раду. Током јуна, извршено је 26 интегрисаних надзора. Инспектори су као и у претходним периодима имали проблем са налажењем послодаваца, из разлога што се исти не налазе на званичним адресама из еведенције, или су радње привремено или трајно одјавили, а та чињеница није евидентирана у званичној евиденцији Агенције. Током претходног месеца, инспектори рада су учествовали у акцијама Инспектората, о чему су редовно достављали извештај Инспекторату за рад. Током јуна, део годишњег одмора за 2015. годину, користила је Станимирка Константиновић, док је на боловању била Љиљана Мајсторовић.

Гранична санитарна инспекција

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, навео је да је током јуна извршен санитарни преглед код 284 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 264, док је број пошиљки животних намирница износио 20. Донето је укупно 284 сагласности за царињење увозних пошиљки, док се коначна решења о одобрењу-промету пошиљке доносе  континуирано, у зависности од завршених лабораторијских анализа. У наведеном периоду није било забрањених пошиљки.

Фитосанитарна инспекција

            Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, подносећи извештај о раду за претходни месец, истакла је да је њена инспекција радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд. Током јуна извршила је 119 контрола, од тога у области производње семена пољопривредног биља 16, здравственог стања пољопривредног биља 84, дораде семена 2, на основу  захтева по Правилнику  о коришћењу подстицајних  средстава у пољопривреди 1, промета садног материјала 6 и остало 10. У претходном периоду издато је 2 решења о препакивању семена и 17 фитосертификата. Примљено је 194 пријаве за производњу пољопривредног биља. Узето је 104 узорка и са ПССС 1010.

Тржишна инспекција

            Предраг  Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је  да је његова инспекција, током  јуна, извршила 60 инспекцијских прегледа, саставила 60 записника, донела 3 решења о отклањању утврђених неправилности, поднела 11 захтева за покретање прекршајног поступка и 6 решења о одузимању робе. По добијању инструкција и директива из Сектора министарства, у седишту Одељења се са инспекторима разрађује план активности у циљу реализације добијених инструкција.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драгaн Јововић, гранични фитосанитарни инспектор,  навео је  да је у периоду од 06.06 – 20.06.2016. године  користио годишњи одмор из 2015. године. У периоду, док је радио, примљен је и обрађен 131 захтев, извршен исти број контрола и сачињено исто толико записника. Донето је 133 решења о дозволу увоза и издато 28 сертификата за извоз у Републику Македону.

Пољопривредна инспекција

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да је пољопривредна инспекција у претходном периоду вршила контролу млинова, као и контролу хладњача, у сарадњи са Тржишном инспекцијом. Узети су узорци код два произвођача освежавајућих, безалкохолних пића и оба резултата су била у реду. У претходном периоду извршена је укупно 31 контрола и поднето 4 кривичне пријаве.

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, у извештају о раду, навео је да је приоритет  његове инспекције, у овом тренутку, заштита шума од пожара. Иначе, према његовим речима, у претходном периоду није било неких посебних контрола, осим уобичајених. Извршено је укупно 35 надзора и то према  Закону о шумама 21, Закону о дивљачи и  ловству 5, Закону о репродуктивном материјалу  шумског дрвећа 1 и Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина 8. У наведеном периоду донето је 5 решења. Поднето 6 прекршајних и 2 кривичне пријаве. Привремено је одузето 6м³ дрвета. Изречено је 3 осуђујуће пресуде, с казном у износу од 25.000,00 динара.

Водна инспекција

            Живорад Богосављевић, водни инспектор, навео  је да је током јуна извршио 10 контрола по налогу шефа ПВИ, сачинио 10 записника на терену, издао 3 решења и проследио 15 дописа странкама. Према речима Богосављевића, у претходном месецу  није било неких карактеристичних контрола. Са применом новог Закона о инспекцијском надзору смањен је број контрола, а самим тим и број записника.

Здравствена инспекција

Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, истакао је да током јуна није било неких карактеристичних контрола. Надзора по плану било је 28, утврђујућих по захтеву странака 13 и надзора ван плана 19. Изречено је 10 мера за отклањање недостатака и донето 13 решења за почетак обављања делатности. У извештајном периоду није било случајева драстичнијег кршења закона из области здравствене заштите.

Туристичка инспекција

            Валентина Стефановић, начелник Одељења Туристичке инспекције у Краљеву, навела је да је њена инспекција током јуна извршила укупно 12 контрола и то: 1 контролу по пријави грађана за пружање  услуга смештаја у домаћој радиности (Гуча)  1 по пријави, угоститељски објекат за исхрану и пиће (Међувршје), 2 контроле извршења решења и 8 контрола туристичких агенција. Донето је 1 решење којим је забрањено пружање услуга посредовања у продаји туристичких аранжмана до испуњења за то прописаних услова. У претходном периоду поднето је 2 захтева за покретање прекршајног поступка надлежном Прекршајном суду. Истакла је и да су настављене  контроле туристичких агенција.

Школска управа

            Владан Сеизовић, в.д. руководиоца  Школске управе, подносећи извештај о раду за јун, истакао је да реализовао све законом утврђене послове руководиоца. Одржао је 3 састанка свих запослених у Школској управи. Реализовао састанак са Активом  директора основних школа у Чачку. Обишао неколико школа на територији општина Ивањица, Горњи Милановац, Лучани и Града Чачка. Учествовао је у решавању по представци родитеља, који су се жалили на рад наставнице енглеског језика у ОШ „Краљ Александар I“ у Горњем Милановцу. Пратио је  стручне сараднике у процесу напредовања у струци у ОШ „Танаско Рајић“ и Угоститељско-прехрамбеној школи. Обављао је свакодневне консултативне састанке са директорима, стручним сарадницима и наставницима у образовно-васпитним установама на нивоу МУО. Реализовао је неколико састанака са представницима ПУ Чачак и свим директорима основних школа са подручја МУО, у вези са задацима и припремама за реализацију Завршног испита у Основним школама. У претходном месецу, према речима Сеизовимаћа, организовани су завршни испити у Основним школама и упис у средње школе. Резултати ће бити накнадно анализирани. Изнео је запажање да је све мање  деце у школама, а самим тим биће и мањи број одељења. Сва деца су уписана. Остало је 5 ученика, који ће полагати у августу. Обавестио је присутне да је поводом одбијања три школе у Чачку,  да се обави екстерна евалуација, инспекција обишла исте, али се за сада не зна шта је том приликом утврђено. Саветници и друго особље, запослено у Школској управи у Чачку, обавило је све активности, планиране за јун 2016. године.

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од  01.06.2016 – 30.06.2016. године,  заведено је  укупно 763 предмета, активних је 593, а архивираних 62.

III тачка дневног реда

Извештај о раду за првих шест месеци 2016. године

            Прелазећи на 3. тачку дневног реда, начелник Моравичког управног округа, замолио је присутне да поднесу извештај о раду својих инспекција за претходних 6 месеци.

Санитарна инспекција

            Милић Ђукановић, здравствени инспектор, у извештају о раду за претходних 6 месеци, навео је да је здравствена инспекција примила у рад  укупно 757 предмета. Обављено је 248 редовних надзора, 48 контролних и 33 ванредна надзора. Укупан број надзора је 1008. Донето је укупно 288 решења, 130 решења за отклањање недостатака, 153 решења за забрану рада лицима. У истом периоду поднето је 22 захтева за покретање прекршајног поступка и наплаћено 28 мандатних казни. Према његовим речима, током претходног периода спроведен је План рада по типу Акција за јануар-јун 2016. године, којом је обухваћено 235 објеката.Указао је на чињеницу да је доношењем новог Закона о инспекцијском надзору  процедура инспекцијског надзора постала знатно компликованија и сложенија.  Из тих разлога, инспектори санитарне инспекције  најпре обилазе субјете код којих треба да се изврши контрола и поделе им обавештења, а тек следећи дан иду у контролу.

Еколошка инспекција

             Биљана Станојевић, еколошки инспектор, истакла је да је током претходних 6 месеци у рад примила 68 предмета. Извршила је 59 контрола, сачинила 56 записника и 34 дописа. Донела је 19 решења о отклањању неправилности, сачинила 10 службених белешки и поднела 5 захтева и  пријава за покретање прекршајног поступка.

Ветеринарска инспекција

            Мирјана Зарић, шеф Одсека Ветеринарске инспекције, у извештају за првих 6 месеци 2016. године, навела је да је у рад примљено 1734 предмета,  решено 1467, сачињено 1398 записника, донето 509 решења, издато 181 сертификат, сачињено 70 службених белешки, поднето 54 прекршајне пријаве, 6 пријава за привредни преступ и 1 кривична пријава.

Инспекција рада

            Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, истакла је да је њена инспекција у току првог полугодишта 2016. године вршила надзор по захтеву странака, по службеној дужности, као и по налозима Инспектората за рад, у оквиру планираних акција. Посебна пажња посвећена је имплементацији измењених и допуњених  одредби Закона о раду и Закона о инспекцијском надзору. У том смислу, странкама је пружена правна помоћ код примене наведених законских одредби. Наглашене су дилеме у примени института рада на одређено време, права на годишњи одмор и друга одсуства, обрачуни зарада и правна природа истих, уговори о привременим и повременим пословима. Посебно је истакнут број странака који су ангажовани на сеоским домаћинствима, као сезонски радници, најчешће код брања воћа, без уговора, без утврђене накнаде и без утврђеног статуса лица која их ангажују. Највећи број надзора извршен је кроз појачани  инспекцијски надзор, а у смислу утврђивања радно-правног статуса затечених лица на раду. Инспектори рада су деловали превасходно у циљу регулисања радно-правног статуса, тако да су захтеви за покретање прекршајног поступка  поднети  само у ситуацијама када је то изостало. У погледу примене Закона о инспекцијском надзору, који се односи на нерегистроване субјекте, инспектори рада су поступали на начин да утврђене  повреде  закона буду отклоњене у најхитнијем року. У извршеним надзорима, код примене Закона о безбедности и здрављу на раду, приоритет је дат нормативном уређењу ове области код послодавца, тако да се највећи број донетих решења односи на налагање доношења прописаних аката и обучавање запослених за безбедан и здрав рад. Нарочито појачана активност инспектора је била на извођењу радова на Коридору 11. Према њеним речима, у вези примене Закона о инспекцијском надзору, јавиле су се бројне недоумице и нејасноће у примени појединих законских одредби, што је прилично успорили рад инспектора. У контакту и размени искустава, са инспекторима из других округа, покушавало се да се уједначи пракса у примени нових прописа. У извештајном периоду извршено је укупно 449 надзора, 149 делимичних, редовних 108, контролних 48, интегрисаних 193, 113 по захтеву странака и 20 надзора поводом тешких телесних повреда. У вршењу интегрисаних надзора инспектори су донели укупно 12 решења, са 31 наложеном мером. У области радних односа донето је 9 решења, сходно члану 269. Закона о раду, а 9 запослених поднело је захтев за одлагање од извршења решења о отказу уговора о раду, те је донето 7 решења (1 одбијен захтев и 6 запослених враћено на рад до доношења судске одлуке), а у 2 случаја поступак је у току. У претходних 6 месеци извршени су појачани инспекцијски надзори у појединим областима и то: у делатности спортских кладионица  и игара на срећу 54, акција на Златибору  29, агенције за некретнине 17, физичко-техничко обезбеђење 19, аутоотпади 24, медијске куће 15, ветеринарске и пољопривредне апотеке  17, делатност производње кондиторских производа 4, хостели и слични објекти за смештај 16. Вршећи интегрисане надзоре инспектори су затекли 120 лица без регулисаног радно-правног статуса, а са 108 је закључен уговор  о раду. У току вршења  других  контрола, затечено је 149 лица без регулисаног статуса, а са 101 је закључен уговор о раду. У погледу примене  одредаба Закона о инспекцијском надзору, који се односи на нерегистроване субјекте поступало се на начин да се утврђене повреде отклоне у најхитнијем року, тако да је у једном случају када је откривен бесправни рад, писмено обавештење упућено Тржишној инспекцији, која је по поступању обавестила Инспекцију рада.  Инспектори рада су поступали и по једној анонимној представци, те је откривено да предузетник није уписао делатност у складу са посебним законом, што је надзорисани субјекат након интервенције инспекције учинио, а са лицем које је затечено без уговора о раду, уговор је закључен. Инспектори рада су поступали и по захтеву инспектората за рад код привредних субјеката који су извршили привремену одјаву делатности и то код 11 предузетника. Код 9 је утврђено да исти не обављају делатност, док је у 2 случаја, где је утврђено да предузетник обавља делатност за време привремене одјаве, по усменом налогу инспектора, извршена пријава почетка  рада и решење о упису у регистар достављено овом органу. Инспектори  рада су извршили већи број надзора у делатностима за које је оцењено да се појављује већи број ангажованих лица, без регулисања радно-правног статуса, тако да је општа оцена да је и даље највећи број прекршаја и непоштовање одредаба Закона у делатности грађевине, угоститељства, перионица… . У извештајном периоду, на територији МУО није било штрајкова запослених. Када је у питању сарадња инспектора рада са другим органима, на сузбијању рада „ на црно“, према њеним речима, сарадња није на завидном нивоу, иако је та  сарадња иницирана од стране Одсека инспекције рада. Њена инспекција је током претходних 6 месеци утврдила да у 11 случајева постоји рад „на црно“. У извештајном периоду инспектори рада су издали 9 прекршајних налога и поднели 7 захтева за покретање прекршајног поступка. Инспектори Одсека Инспекције рада за МУО, медијски су испраћени у акцији контроле агенција за некретнине и акцији контроле пољопривредних и ветеринарских апотека и то у медијима са националном фреквенцијом и локалним медијима. Медијски је пропраћена и контрола „рада на црно“ на Коридору 11 и поступање инспекције рада у вези са пословањем „Хладњаче“ а.д. Чачак.

Гранична санитарна инспекција

            Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, у свом шестомесечном извештају, навео је да је санитарни преглед извршен код  1542 пошиљке из увоза. Број захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе износио је 1457, док је број пошиљки  животних  намирница   износио  85. У  наведеном  периоду   била   је     једна

забрањена пошиљка, у количини од 120 кг. Донето је укупно 1541 сагласност за царињење увозних пошиљки.

Фитосанитарна инспекција

            Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, истакла је да је њена инспекција у претходних 6 месеци радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља  Београд и да је обавила укупно 529 контрола,  издала 13 решења о препакивању семена, 89 уверења о признавању семена, 3 решења о непризнавању семена, издато 74 фитосертификата, примљено 250 пријава за производњу семена и садног материјала. Донето је 9 решења о налагању  мера, 1 решење о забрани промета, 1 решење о забрани производње, издат 1 Сертификат за производњу садног материјала, узето 654 узорка и са ПССС 1010.

Тржишна инспекција

            Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције,  навео  је  да је током претходних 6 месеци извршено 302 инспекцијска прегледа, састављено исто толико записника, донето 81 решење о откањању утврђених неправилности, поднето 95 захтева за покретање прекршајног поступка, донето 35 решења о одузимању робе и стављено ван промета робе у вредности од 1.152.685,00 динара. Према његовим речима инспекцијски надзор је вршен по налогу министарства. Свака трећа контрола је са одређеним мерама, што значи да је добро одрађена процена ризика и да нема  празних записника. Између осталог, рађене су и контроле из области интелектуалне својине. Дешава се  да се одређени брендирани производи нађу у промету код  лица, за чији промет они нису овлашћени. У таквим ситуацијама ти производи се одузимају. Истакао је да свако јутро добија  упутства са планом рада, тако да није  слободан да бира које ће субјекте контролисати. На основу тога, он даје  налоге својим инспекторима.

            Реагујући на излагање о резултатима шестомесечног рада  Тржишне инспекције, начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, изнео је своје запажање да Тржишна инспекција, имајући у виду број инспектора који у њој ради, има много мањи број контрола, у односу на друге инспекције,  и да треба предузети све неопходне мере како би се ситуација у том погледу поправила.

Гранична фитосанитарна инспекција

            Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, у свом шестомесечном извештају, истакао  је да је у рад примио 131 захтев, да је извршио исти број контрола, сачинио 131 записник, донео 133 решења о дозволи увоза и издао 28 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Пољопривредна инспекција

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, навела је да је у претходних 6 месеци пољопривредна инспекција извршила  236 контрола, донела 37 решења, поднела 14 прекршајних пријава, 3 пријаве за привредни преступ и 40 кривичних пријава. Одузето је и уништено 115 литара алкохолних пића у вредности од 21.480,00 динара. У претходном периоду примљено је 8 пријава грађана.

Шумарска инспекција

            Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, подносећи извештај о раду своје инспекције у претходних 6 месеци, истакао је да су испунили предвиђени план рада и да су извршили укупно 206 надзора и то према: Закону о шумама 113, Закону о дивљачи и ловству 21, Закону о репродуктивном материјалу шумског дрвећа 61 и Закону о заштити биља од биљних болести и штеточина 11. У току рада донето је 14 решења, поднета 41 прекршајна пријава и 12 кривичних пријава. Издато је 54 уверења  и  привремено  одузето  114  м³  дрвета. У наведеном  периоду  изречено  је 12

осуђујућих пресуда, са казном у износу од 473.000,00 динара. Према речима Ковачевића, пре примене Закона о инспекцијском надзору, одржали су састанак на коме су  разматрани  планови  рада. Још тада су знали да ће број контрола бити смањен.

Када је у питању Моравички управни округ, изнео је податак да је на територији округа извршена највећа заплена на нивоу Републике Србије. Закон о инспекцијском надзору је знатно успорио  и умањио број контрола, а повећао трошкове рада инспекција. Истакао је да његова инспекција нема класичне контролне листе као остале инспекције. Указао је и на недовољан број инспектора, имајући у виду територију коју покрива. Неопходно је да  на нивоу МУО постоји бар још један шумарски инспектор, да би се контроле нормално одвијале. Према његовим речима, током 2012 године су имали 12 инспектора, а тренутно само 3, што је заиста недопустиво.

Водна инспекција

            Живорад Богосављевић, водни инспектор, истакао је да се по броју контрола уклапа у годишњи план. Према његовим речима, нови Закон о инспекцијском надзору  знатно је искомпликовао процедуру контроле. Навео је да је раније, приликом одласка у Ивањицу или Горњи Милановац, могао да изврши више контрола, што сада није у  могућности, јер приликом једног одласка може да изврши једну контролу и да у вези тога сачини један записник. То само повећава трошкове и компликује процес контроле. Током претходних 6 месеци извршио је 90 контрола по налогу шефа РВИ, сачинио 87 записника на терену, издао 41 решење, поднео 1 прекршајну пријаву и проследио 108 дописа странкама.

Здравствена  инспекција

            Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, у извештају о раду за претходних 6 месеци, истакао је да је извршено 189 надзора по плану, 61 по захтеву странака и 154 ван плана. Изречено је 52 мере за отклањање недостака и донето 46 решења за почетак обављања делатности. Када је у питању примена новог Закона о инспекцијском надзору, истакао је своје запажање да његова инспекција има најмање проблема у његовој примени, јер су и раније морали да најављују контроле. Велики је   проблем број  здравствених инспектора, који својим радом треба да покрију огромну територију. Из тих разлога, неопходно је повећање броја инспектора, како би се контроле ефикасно обављале.

Туристичка инспекција

            Валентина Стефановић, начелник Одељења Туристичке инспекције у Краљеву, навела је да је туристичка инспекција током претходних 6 месеци  извршила укупно 130 контрола и то: 108 контрола у угоститељским објектима за исхрану и пиће и 22 контроле туристичких агенција. Када је у питању  угоститељска делатност, донето је 8 решења којима је нерегистрованим субјектима-физичким лицима наложено да покрену  поступак уписа у  Регистар привредних субјеката и којима је забрањено да обављају угоститељску делатност до испуњења прописаних услова. Донето је 8 решења о отклањању  недостатака у угоститељским објектима за исхрану и пиће и  1 закључак о дозволи извршења решења. У области туристичке делатности донето је 1 решење којим је привремено забрањено  обављање туристичке делатности посредовања у продаји туристичких аранжмана, до регистровања у Регистру туризма. У претходних 6 месеци поднето је и 23 захтева за покретање прекршајног поступка  Прекршајном суду и издато 3 прекршајна налога. Када је у питању ноћни рад, туристичка инспекција је у  првих 6 месеци 2016. године извршила 15 инспекцијских надзора у касним ноћним и раним јутарњим сатима, на подручју Моравичког управног округа. Од наведеног броја контрола, у 14 контрола, инспектори су обављали надзор уз асистенцију полиције. У овим контролама  откривена су 2 бесправна обављања  угоститељске делатности, а у 3 случаја констатована повреда Закона о заштити потрошача, због служења алкохолних  пића малолетним лицима.

Школска управа

            Владан Сеизовић, в.д. руководиоца Школске управе у Чачку, у извештају о раду  за првих 6 месеци, истакао је да је одржао 3 састанка са свим запосленим лицима у Школској  управи. Реализовао  је 3  састанка  са  директорима  основних школа из свих

општина и Града Чачка и 2 састанка са радном групом за упућивање технолошких вишкова и радника са непуном нормом. Обишао је неколико школа на територији општина Ивањица, Горњи Милановац, Лучани  и Града  Чачка. Учествовао је као екстерни евалуатор у стручно-педагошком надзору у ПУ „Моје детињство“ и „Радост“ у Чачку. Учествовао је у раду комисија за полагање испита за лиценцу и  у  решавању по представци родитеља који су се жалили на рад наставнице енглеског језика у ОШ „Краљ  Александар I“ у Горњем  Милановцу. Учествовао је у решавању по представци родитеља, који су се жалили на рад наставника физичког васпитања у ОШ „Татомир Анђелић“ у Мрчајевцима, као и у решавању по представци  родитеља, који су се жалили на вршњачко насиље у ОШ „Десанка Максимовић“ у Горњем Милановцу. Присуствовао је седници Колегијума у Министарству просвете. Учествовао је на стручном скупу у оквиру пројекта МПНТР и УНИЦЕФ у Београду (инклузивно образовање). Био је учесник  саветовања у Београду, у вези спољног вредновања. Примио је 7 странака, у вези са захтевима за премештај или упућивање у одговарајућу школу. Обављао је свакодневне консултације са директорима, стручним сарадницима и наставницима у образовно- васпитним установама на подручју МУО. Пратио је стручне сараднике у процесу напредовања у струци у ОШ „Танаско Рајић“ и угоститељско-прехрамбеној школи. Учествовао је у пословима везаним за спровођење Завршног испита, као и уписом  у средње школе. У преходном периоду сарађивао је и са медијима у циљу обавештавања о догађајима у школству, на нивоу Моравичког управног округа. Саветници и друго запослено особље у Школској управи, обавили су свој део посла и активности, планираних за првих 6 месеци 2016. године.

            Према наводима шефова и начелника инспекцијских служби у Моравичком управном округу, у току првих 6 месеци 2016. године, на територији округа, у раду „ на црно“, затечено је, из надлежности Тржишне инспекције 15 субјеката, Туристичке инспекције 8,  Инспекције рада 11 и Еколошке инспекције 5 субјеката

            У писарници Моравичког управног округа, у периоду од 01.01.2016. године – 30.06.2016. године, заведено је укупно 5094 предмета, активних је  2488 и архивираних 2208.

IV тачка дневног реда

Информација о плановима инспекцијског надзора за јул 2016. године

            Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, истакла је да ће током наредног периода бити појачане контроле на вашарима и промет алкохолних пића.

            Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, предложио је да се тим поводом  организују заједничке контроле више инспекција. На тај начин би се избегло дуплирање контрола, а при томе би сваки инспектор, од контролисаног субјекта, тражио податке који су битни за његову инспекцију.

            Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције, навела је да ће акценат у раду њене инспекције, у наредном периоду, бити контрола туристичких агенција, као и предстојећи  56. Сабор трубача у Гучи.

V тачка дневног реда

Текућа питања

            Како под тачком 5. дневног реда,  није било предлога, а ни питања, начелник  Моравичког управног округа, закључио је  састанак у  9,30 часова.

Једанаеста седница колегијума 11.07.2016.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више