Седнице савета за 2019. годину

ШЕСТА СЕДНИЦА САВЕТА МУО

ПЕТА СЕДНИЦА САВЕТА МУО

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА САВЕТА МУО

ТРЕЋА СЕДНИЦА САВЕТА МУО

ДРУГА СЕДНИЦА САВЕТА МУО

ПРВА СЕДНИЦА САВЕТА МУО