Спровођење Закона о становању и одржавању зграда, тема четврте седнице Савета Моравичког управног округа
После договора са Зораном Михајловић: почело Асфалтирање општинског пута од Гуче до Горачића
Спровођење Закона о становању и одржавању зграда, тема четврте седнице Савета Моравичког управног округа
После договора са Зораном Михајловић: почело Асфалтирање општинског пута од Гуче до Горачића

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА САВЕТА МУО

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА САВЕТА МУО ОДРЖАНА 16.04.2019. ГОДИНЕ У ЧАЧКУ

 

Четвртом редовном седницом Савета Моравичког управног округа, у 2019. години, председава мр Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, а записник води Слађана Спасовић, секретар Савета Моравичког управног округа. Седници Савета присуствују чланови Савета: Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника Града Чачка, Јадранка Достанић, заменик председника општине Горњи Милановац и Милош Јовичић, заменик председника општине Лучани. Осим чланова Савета, седници присуствују: Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције у Чачку, Зорица Толић, регистратор из Горњег Милановца, Зоран Наумовић, професионални управник из Чачка, Предраг Бежанић, професионални управник из Чачка, Ристовић Владимир из Чачка, професионални управник, Ерић Драган, професионални управник из Чачка, Ивана Вранешевић Поповић, професионални управник из Чачка, Цветковић Василије, професионални управник из Горњег Милановца, Бегенишић Предраг, професионални управник из Горњег Милановца, Никола Гајић, професионални управник из Горњег Милановца, Зоран Дрињаковић, начелник Одељења за урбанизам у Горњем Милановцу, Снежана Николић, комунални инспектор из Горњег Милановца, Надица Савић, професионални управник из Ариља, Душан Кнежевић,  професионални управник из Чајетине, Мирјана Јелушић, професионални управник из Чачка, Марија Тимотијевић, професионални управник из Чачка, Светлана Ђокић Мирковић, професионални управник из Чачка, Јојић Невена, професионални управник из Чачка, Мирослав Јојић, професионални управник из Чачка, Мирјана Кукић, комунални инспектор из Лучана, Мирјана Гојковић, регистрастор из Ивањице, Бранко Раичевић, комунални инспектор из Ивањице, Далибор Вранић, грађевински инспектор из Ивањице и Јелица Радичевић, управник волонтер из Гуче.

Спровођење Закона о становању и одржавању зграда, функционисање скупштина станара и рад управника стамбених зграда.

Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, истакао је да је циљ данашњег састанка да се укаже на одређене проблеме везано за практичну реализацију Закона о становању и одржавању зграда. Навео је да Привредна комора располаже подацима о регистрованим управницима зграда и упозорио да ће они који буду радили као нерегистровани субјекти сносити одговарајуће законске последице. Истакао је да ће се у другој половини 2019- те године кренути са организованијим инспекцијским надзором и у овој области. Према његовим речима, посебан проблем представљају старије зграде, са оронулим  фасадама, дотрајалим електроинсталацијама, низак ниво комуналне хигијене, као и каблови  појединих кабловских оператера. Упознао  је присутне да је на седници Савета Моравичког управног округа, која је одржана у Горњем Милановцу, донет закључак да се у локалним самоуправама  организују акције којима ће се подићи ниво комуналне хигијене, а најуређеније месне заједнице, школе, улице и стамбене зграде ће добити одговарајуће награде. Истакао је да су такве акције и раније организоване и  да су дале добре резултате. Замолио је Бранкицу Јелић, директора Градске стамбене агенције у Чачку да се обрати присутнима и изнесе податке везано за регистрацију стамбених заједница.

Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције у Чачку, навела је да је до 16.04.2019. године у Чачку регистровано 488 стамбених заједница и издато  94 решења за принудну управу. Стамбених  заједница у којима је уведена принудна управа је 5. У редовни поступак су преведене 22 стамбене заједница. У раду је остало 49 стамбених заједница, а раздужено 18. На територији града Чачка има 30 стамбених зграда без управника.

Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, истакао је да у овој области постоји потреба за већим ангажовањем комуналних и грађевинских инспектора. Међутим, према његовим речима, инспекција мора деловати и саветодавно, а не само репресивно. Није циљ само кажњавање, већ је неопходно успоставити сарадњу са станарима стамбених зграда и превентивно утицати на њих како би се одређени проблеми превазишли. Навео је да закон предвиђа и кривичну одговорност за инспекторе који свој посао не обављају у складу са прописима. Инспектори за ванредне ситуације свакако неће деловати саветодавно, јер  због одређених пропуста може доћи до пожара у стамбеним зградама, што може имати веома тешке последице по безбедност људи и њихове имовине.

Светлана Ђорић Мирковић, професионални управник из Чачка, похвалила је регистратора из општине Горњи Милановац. Сагласила се са тим да је неопходно веће ангажовање инспекција. Истакла је да су фасаде појединих стамбених зграда доста оронуле и представљају велики проблем, који тренутно, због недостатка материјалних средстава није могуће решити. У питању  су велике инвестиције  које станари зграда не могу финансирати. У том смислу потребна је помоћ локалне самоуправе.

Бранкица Јелић, директор Градске стамбене агенције, реагујући на претходно излагање, истакла је да ће одређена средства за те намене, бити опредељена ребалансом буџета. Навела је и да ће бити упућен јавни позив и позвала све да узму учешће.

Драган Ерић, професионални управник из Чачка, скренуо је пажњу на чињеницу да недостатак новчаних средстава представља велики проблем, јер се од станара зграда често не могу сакупити средства која су неопходна за извођење одређених радова. Истакао је да у појединим зградама постоји и  проблем лифтова. Указао је на неопходност да и локалне самоуправе својим средствима учествују у суфинансирању.

Зорица Толић, регистратор у општини Горњи Милановац, истакла је да се све локалне самоуправе и управници зграда срећу са одређеним проблемима, које ипак треба решавати постепено, корак по корак. Постоје и зграде у које ништа није улагано по 30, 40  година.

Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, предложио је да се направи план и програм за сваку зграду. Проблеме треба решавати према приоритетима, неке у краћем року, а неке до краја 2019. године. Предложио је да се у локалним самоуправама одрже састанци са управницима стамбених зграда, регистраторима, директорима јавних предузећа, комуналним и грађевинским инспекторима, јер свако има различите проблеме и различите планове за решавање истих. Навео је и да постоје стамбене зграде које имају већи број станара него поједине месне заједнице. Из тих разлога се управници таквих стамбених зграда могу посматрати као председници месних заједница. Према његовим речима, циљ  овог састанка је да се сагледају проблеми који постоје у практичној реализацији Закона о становању и одржавању зграда.

Мирослав Јојић, професионални управник из Чачка, истакао је да проблеме треба решавати заједничким снагама и избегавати међусобна супротстављања. Да би се одређени проблеми решили потребна је и добра организација. Као добар пример навео је град Ужице, који је постигао добре резултате, нарочито када је у питању енергетска ефикасност. Предложено је да град Чачак, приликом одлучивања о буџету предвиди и  средства за суфинансирање одређених пројеката. Та средства се, по његовим речима, могу користити издвајањем дела еколошких такси. Скренуо је пажњу на кабловске оператере који праве проблеме у већини зграда, јер сваки оператер поставља своје каблове, а догађа се и да пресече каблове другог оператера. Све то ствара веома ружну слику у стамбеним зградама. Догађа се и да кровови зграда, приликом постављања антена буду оштећени. Против њих су подношене прекршајне пријаве, али то није дало неке посебне резултате. Похвалио је рад комуналне инспекције у Чачку. Према његовим речима, проблеме имају са грађевинском инспекцијом,  нарочито када је у питању противпожарна заштита. Истакао је да је неопходно веће учешће локалних самоуправа у решавању одређених проблема, односно у суфунансирању одређених пројеката.

Предраг Бегенишић, професионални управник из Горњег Милановца, навео је да има веома добру сарадњу са регистратором из Горњег Милановца. Истакао  је да је у више наврата присуствовао предавањима које је организовала Привредна комора, на  тему регистрације стамбених зграда и практичних проблема у реализацији исте.

Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, предложио је да се управници зграда, на локалном нивоу, организују у форми удружења, скупштине управника, или на други начин, а све у циљу решавања  заједничких проблема.

Никола Гајић, професионални управник из Горњег Милановца, истакао је да је сврха Закона о становању и одржавању зграда добро замишљена, али се јављају одређени проблеми у његовој реализацији. Постоје зграде од 30 станова, а постоје и оне у којима има само неколико станова. Свака од њих има одређени проблем и  приоритете у решавању. Истакао је да је у једној згради, као професионални управник, дао оставку  јер није могао да реши проблем  наплате. Навео је да против таквих лица треба покренути поступак, јер они морају послужити као пример другим лицима. Скренуо је пажњу и на проблеме оронулих фасада код појединих зграда, за чију обнову станари немају довољно финансијских средстава.

Зорица Толић, регистратор из Горњег Милановца предложила је да се Влади упути предлог за измену Закона о становању и одржавању зграда и истакла да још увек нису донети правилници којима би се прецизније разрадиле законске одредбе. Упознала је присутне да су на тему примене Закона о становању и одржавању зграда у Горњем Милановцу одржали 8 предавања, на која су позивани грађани како би се размотрили сви проблеми везани за практичну примену закона. Према њеним речима, професионални управници морају имати спискове станара у стамбеним зградама, као и  њихову социјалну карту, како би локалне самоуправе могле да реагују.

 

Савет Моравичког управног округа је затим донео следеће:

З А К Љ У Ч К Е

ОБАВЕЗУЈУ СЕ:

  1. Локалне самоуправе  да  у  најкраћем  року  одрже састанке са управницима

стамбених заједница, начелницима управа, администраторима, грађевинском и комуналном инспекцијом, председницима градских месних заједница, директорима стамбених агенција и јавних предузећа (грејање, комунално, водовод, градско зеленило), на тему спровођења Закона о становању и одржавању зграда и одлука локаланих самоуправа, како би покренули конкретне активности у 2019-тој и наредним годинама.

  1. Управници стамбених  заједница  да  поступају  у  свему  сагласно  члану 50.

Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“ бр.104/2016), као и другим члановима овог и закона који регулишу област становања и одржавања стамбених заједница, и

  1. Надлежне  републичке  и  локалне  инспекције  да  интезивирају   инспекцијски

надзор над радом управника и стамбених заједница у другој половини 2019. године, као и да се не врши злоупотреба комуналне инспекције од стране управника за наплату потраживања од станара.

 

ПРЕПОРУЧУЈЕ СЕ:

  1. Управницима стамбених  заједница  организовање  на   локалном   нивоу   ради

лакшег спровођења законских и прописа на локалном нивоу и заједничког деловања (у форми удружења, скупштине управника, или на други начин).

  1. Локалним самоуправама   да   у   одлукама  о  буџетима (ребалансом за 2019-ту)

предвиде средства за потребе законом предвиђених „хитних интервенција“ у стамбеним заједницама.

  1. Надлежним органима   локланих  самоуправа  да  прилагоде  предлоге одлука о

изменама и допунама одлука у поступцима провођења принудне управе, на начин да постојеће износе накнада за те намене увећају, у циљу превентивног деловања у нерегистрованим стамбеним заједницама.

  1. Градоначелнику Чачка  и  председницима  општина  Г. Милановац,  Ивањица и

Лучани, да донесу одлуке и задуже лица за спровођење акције избора најуређеније месне заједнице, стамбене зграде, школе и дворишта, а у складу са закључком Савета Моравичког управног округа број 917-06-00006/2019-01 од 21.03.2019. године, оцењујући да ће се и на тај начин допринети унапређењу рада стабених заједница.

 

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА САВЕТА МУО
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више