У Горњем Милановцу одржана заједничка седница Савета Моравичког округа и Окружног штаба за ванредне ситуације
КОЛИКО СЕ ДАНАС ГРАДИ НА ПОДРУЧЈУ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА?
У Горњем Милановцу одржана заједничка седница Савета Моравичког округа и Окружног штаба за ванредне ситуације
КОЛИКО СЕ ДАНАС ГРАДИ НА ПОДРУЧЈУ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА?

ШЕСТА СЕДНИЦА САВЕТА МУО

ШЕСТА СЕДНИЦА САВЕТА МУО

одржана 12.11.2019. године у Горњем Милановцу

Шестом редовном седницом Савета Моравичког управног округа, у 2019. години, председава мр Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, а записник води Слађана Спасовић, секретар Савета Моравичког управног округа.

Седници Савета присуствују: Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, Милош Јовичић, заменик председника општине Лучани, Драгиша Броћић, начелник Одељења за ванредне ситуације Чачак, Лела Стеванчевић, Окружни штаб за ванредне  ситуације, Боривоје Гачић, Одељење за ванредне ситуације Чачак, Братислав Зечевић, начелник Градског штаба за ванредне ситуације Града Чачка, Зоран Вучићевић, начелник Општинског штаба за ванредне ситуације у Лучанима, Драшко Даријевић, начелник Полицијске управе Чачак, Зоран Бабић, начелник центра за одбрану од града РХМЗ Србије,Терзић Милија, ЈП „Драгачево путеви“, Јевтић Љубомир, саобраћајни инспектор из Чачка, Рада Каранац, саветник у Школској управи Чачак, Бранко Веланац, руководилац у ЈП „Путеви Србије“, Божидар Вучетић, директор ЈП за изградњу општине Горњи Милановац, Марко Трифуновић, шеф одржавања путева Чачак, Поповић Жељко, шеф одржавања ауто-пута, Бранко Танасковић, Пољопривредна саветодавна стручна служба Чачак, Биљана Станојевић, републички инспектор за заштиту животне средине и Мирјана Зарић, републички ветеринарски инспектор

 

Разматрање информације о стању, спремности и припремама субјеката за наилзећу зимску сезону 2019/20 године на територији Моравичког управног округа

Слободан Јоловић,  председник Савета Моравичког управног округа, истакао је да је одржавање државних путева на територији града Чачка поверено предузећу „Штрабаг“ из Чачка, док је одржавање путева на територији општине Ивањица поверено предузећу“Путеви“ из  Ивањице. Предузеће „Штрабаг“ је, према његовим речима, набавило већи број нових камиона, што ће свакако утицати на побољшање рада овог предузећа, који је постао  лидер у овој области. Указао је и на неопходност да штабови за ванредне ситуације у локалним самоуправама одрже састанке на којим ће  једна од тема бити  спремност свих релевантних субјеката за предстојећу зимску сезону.

 

Бранко Веланац, руководилац у ЈП „Путеви Србије“, истакао је да се у потпуности слаже са претходно изнетом  констатацијом која се односи на предузеће „Штрабаг“.  Изразио је наду да су и у општини Ивањица спремни за предстојећу зимску сезону. Навео је да  су обезеђене све неопходне количине ризле и соли, као и довољан број камиона који ће на терену вршити њихово разасипање.

 

Братислав Зечевић, начелник Градског штаба за ванредне ситуације Града Чачка, упознао је присутне да су већ одржали седницу Градског штаба за ванредне ситуације, на којој су разматрана питања везана за спремност свих релевантних субјеката, за надолазећу зимску сезону. Град Чачак, је према његовим речима, набавио 100 тона соли и 20 тона ризле, а ЈКП „Комуналац“ Чачак је набавило нове камионе који ће бити од користи у борби против снежних падавина. Изразио је очекивања да ће и ове године бити добра сарадња са месним заједницама, у чијој надлежности је одржавање сеоских путева. Истакао је  да ће се за посипање пешачких прелаза, ове зимске сезоне, први пут користити калцијум хлорид.

 

Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, најпре је поздравио све присутне а затим истакао да је његова локална самоуправа спремна за зимско одржавање путева. За чишћење градског дела општине задужено је општинско предузеће за изградњу, а некатегорисани путеви су у надлежности месних заједница. Свака од њих је добила довољне количине нафте за те потребе. Набављена је и нова механизација, која ће свакако допринети ефикаснијем одржавању путева у овој локалној самоуправи.

 

Божидар Вучетић, директор ЈП за изградњу општине Горњи Милановац, навео је да се чишћење путева у овој локалној самоуправи врши према утврђеним  приоритетима. Главна улица у Горњем Милановцу је дужине око 22 км и она се прва чисти. Истакао је да се у зимском периоду чисти око 85 км улица, разних приоритета. Предузеће за изградњу располаже са 5 ФАП камиона  са раоницима, неколико трактора, и сви су они комплет опремљени за посипање соли  и ризле.  Расписана је јавна набавка за нови камион и раоник за Скип. Обезбеђено је 1100 тона ризле и 140 тона соли. Истакао је да су у потпуности спремни за ову зимску сезону.

 

Милош Јовичић, заменик председника општине Лучани, истакао је да су одржали седницу на којој је једна од тема била и спремност релевантних субјеката за наступајући зимски период. Том приликом је констатовано да је све спремно по том питању. ЈП „Драгачево путеви“ ће и ове године бити задужено за одржавање путева. Формиране су 4 екипе са по 4 радника.

 

Зоран Вучићевић, начелник  Општинског штаба за ванредне ситуације општине Лучани,  констатовао  је да је ЈП „Драгачево путеви“ спремно  за зимско одржавање путева, а месне заједнице ће водити рачуна о одржавању некатегорисаних путева у овој локалној самоуправи. Обезбеђено је 120 тона соли и довољне количине ризле. Јавно предузеће је расписало тендер за набавку булдожера, који ће се користити у случају већих снежних падавина.

 

Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, навео је да су поједине локалне самоуправе, у неким случајевима, злоупотребиле ванредне ситуације и да су одређене захтеве упућивале директно Републичком штабу за ванредне ситуације. Убудуће  ће Окружни штаб први разматрати поднете захтеве,  па тек онда слати Републичком штабу за ванредне ситуације.

 

Савет округа је затим  усвојио следеће

ЗАКЉУЧКЕ

1.Прихвата се информација о стању, спремности и припремама субјеката за наилазећу зимску сезону 2019/20 године на територији Моравичког управног округа.

2.Обавезују се локални штабови за ванредне ситуације да у најкраћем року одрже своје седнице и изврше анализу стања, спремности и припремама  субјеката за зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева на својој територији.

Разматрање   информације   о   одбрани   од   града  у  2019.  години  и  извршеним припремама за 2020 годину са акцентом на увођење аутоматских противградних станица.

Зоран Бабић, начелник центра за одбрану од града РХМЗ, похвалио је Моравички и Шумадијски управни округ и истакао да су то једина два округа на територији Републике Србије, који на дневни ред својих седница стављају и питање противградне заштите. Истакао је да су сва три радарска центра, Ужице, Букуља и Сјеница, обавила све планиране активности на припреми сезоне. Спроведено је анкетирање  потенцијалних стрелаца, заказани су и одржани једнодневни семинари са обуком и одржани лекарски прегледи стрелаца. Урађени су и потврђени планови за развожење ракета и контролу исправности лансирних уређаја, тако да су сви послови били завршени до 14.04.2019. године. Истакао је и да је извршен сервис техничке опреме на радарским центрима. За сва три радарска центра обезбеђене су стручне екипе и са оперативним радом на спровођењу методологије одбране од града кренуло се 15.04.2019. године. Похвалио је и спремност локалних самоуправа да учествују у даљем побољшању противградне заштите. Обезбеђене су и додатне стимулације за противградне стрелце, додатне количине нафте у удаљеним местима. Уложена су значајна средства на поправку противградних станица које нису биле у функцији. Према његовим речима, сходно одобреним буџетским средствима за 2019. годину, РХМЗ је извршио јавну набавку за 11.349 ракета, захваљујући Влади РС, која је одобрила редовна и додатна средства за ове намене. У набавци ракета учествовале су и локалне самоуправе. Тако је град Чачак набавио 112 ракета, Лучани 200, Горњи Милановац 52, Ивањица 148, што укупно износи 512 ракета. Истакао је да је скоро 17 ракета просечно утрошено по једном лансирном месту, што је доказ интензитета процеса. Стрелци су 177 пута пријавили појаву чврстих падавина, што је у просеку бар  2 пута по свакој активној станици. Према подацима којима располаже РХМЗ, током 2019. године, од града је оштећено укупно 1080,85 хектара или 0,6% пољопривредног земљишта, што је према његовим речима, испод просека за овај део Републике Србије. Истакао је да се на основу извештаја које је достављен, може закључити  да је одбрана од града спровођена на територији МУО уз рад сва три радарска цента и да је обезбеђен рад стрелаца за 83 лансирне станице или 92% од могућег броја лансирних станица. Од стране РХМЗ и локалних самоуправа обезбеђен је довољан број противградних ракета. Локалне самоуправе су из својих средстава набавиле 512 ракета и обезбедиле додатну стимулацију за противградне стрелце. Током сезоне утрошене су 1402 ракете или скоро 17 ракета по лансирном месту. У наведеном периоду регистровано је 177 појава чврстих падавина, што говори о томе да је ово подручије са најчешћим развојем градоносних облака јаких интензитета. Од града су штете забележене на 1080,85 хектара, што је испод просека за ово подручије РС. Према његовим речима, Моравички управни округ има одличну сарадњу са РХМЗ.

 

Братислав Зечевић, начелник Градског штаба за ванредне ситуације у Чачку, истакао је да је на овом подручју причињена штета од града, која је процењена на износ од  493 милиона динара. Затражио је од Зорана Бабића, руководиоца центра за одбрану од града, да РХМЗ , граду Чачку, доставља дневне или недељне изврштаје  по питању одбране од града. Поставио је и питање да ли се може појачати дејство одбране, имајући у виду велику штету који су грађани на територији овог округа претрпели од града током 2019. године.

 

Зоран Бабић, руководилац центра за одбрану од града РХМЗ, истакао је да град Чачак треба да поднесе одговарајући захтев РХМЗ, на основу кога би добијали извештаје везано за противградну заштиту. Што се тиче евентуалног појачаног дејства противградне заштите, навео је да ту нема тактизирања и да се увек дејствује кад год се укаже потреба за тиме.

 

Зоран Вучићевић, начелник Општинског штаба за ванредне ситуације општине Лучани, предложио је да начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, одржи састанак са својим колегама из других округа, пре свега Златиборског, у циљу предузимања мера за спречавања продора градоносних облака који долазе преко Дрине.

 

Зоран Бабић, руководилац центра за одбрану од града РХМЗ, сагласио се са претрходно  изнетим ставом и нагласио да постоји велики проблем у вези противградне заштите на територији преко реке Дрине. Истакао је да у овим областима готово да и нема обрадивог пољопривредног земљишта, па самим тим нема ни неке заинтертесованости да се овај проблем реши. Изразио је очекивање да ће он бити решен постављањем аутоматских противградних лансирних станица, а са њиховим постављањем почеће се баш на  подручју око реке Дрине.

 

Бранко Танасковић, саветодавац у Пољопривредној саветодавној стручној служби у Чачку, поставио је питање да ли РХМЗ разматра и неке друге видове борби против града, осим дејствовања противградним ракетама?

Зоран Бабић, руководилац центра за одбрану од града РХМЗ, истакао је да у свету постоје 3 система одбране од града, од којих су се као најефикаснији показали ракетни, а затим и авионски, као мање ефикасан. У вези примедбе да се у неким случајевима није могло дејствовати због  прелета авиона, навео је да су то заиста ретке ситуације и да се то може десити на територији Београда и Ниша, где слећу авиони. У осталим ситуацијама нема разлога да се не дејствује противградним ракетама. Навео је да су ове године испаљене  9.563 ракете и да никад мањи проценат неисправних ракета није био, као ове године.

Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, истакао је да га радује информација да ће бити решен проблем противградне заштите, увођењем аутоматских противградних лансирних рампи. Општина Горњи Милановац  је повећала средства за набавку противградних ракета и за  ангажовање противградних стрелаца. Издвојено је 50 милиона динара за подстицајна средства у пољопривредној производњи, а додељене су и субвенције за набавку протиградних мрежа. Општина Горњи Милановац је имала довољан број противградних стрелаца, а оспособљене су и неке противградне станице које нису биле у функцији.

 

Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, подсетио је присутне  да је у Пожеги 2015. године, одржан састанак представника више округа, коме су присуствовали и представници надлежног министарства, а који је за тему имао обезбеђење противградне заштите на овој територији.

На основу изнетих података и констатација у информацији РХМЗ, Савет Моравичког управног округа је донео следеће

ЗАКЉУЧКЕ

 

1.Да је одбрана од града спровођена на територији Моравичког управног округа уз рад радарских центара Ужице, Сјеница и Букуља и да је обезбеђен  рад стрелаца за 83 лансирне станице или 92% од могућег броја лансирних станица.

2.Да је обезбеђен довољан број противградних ракета од стране РХМЗ и локалних самоуправа.

3.Да су локалне самоуправе набавиле 512 ракета  из својих средстава и да су све локалне самоуправе додатно стимулисале рад стрелаца, обезбеђивале гориво за удаљене ЛС и да су извршиле поправку у мрежи ЛС.

  1. Да су током сезоне утрошене 1402 ракете или скоро 17 просечно по лансирном месту, да смо регистровали 177 појава чврстих падавина у мрежи ЛС (што је у просеку бар 2 пута по свакој активној ЛС) што говори о томе да је ово подручје Републике Србије са најчешћим развојем градоносних облака јаких интензитета.

5.Да су штете од града забележене на 1080,85 хектара или 0,6% (шест промила) пољопривредног земљишта Моравичког управног округа што је испод просека за ово подручје Републике Србије.

6.Да треба наставити са активностима на увођењу аутоматских противградних станица на подручју радарских центара који покривају Моравички округ ради повећања ефикасности одбране од града, и

7.Да је Моравички управни округ пример одличне сарадње са РХМЗ на пословима одбране од града.

Текућа питања

Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, обавестио је присутне да је Моравички управни округ добитник Интернационалне награде, златне плакете, које се додељује заједницама и институцијама за креирање доброг амбијента за развој предузетништва у Средњој и Југоисточној Европи. Награду и признање је доделио Међународни економски форум Perspektive, са седиштем у Дубровнику. Свечаност поводом доделе награда и признања организована је у Скопљу 17. и 18. октобра у оквиру званичног програма Светског конгреса предузетника.

 

ШЕСТА СЕДНИЦА САВЕТА МУО
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више