Годишњи план рада окружног штаба за ванредне ситуације
Прва редовна седница Савета Моравичког управног округа
Годишњи план рада окружног штаба за ванредне ситуације
Прва редовна седница Савета Моравичког управног округа

План рада савета Моравичког управног округа у 2018. години

Република Србија

МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Број: 917-02-00004/2017-01

Датум:  15.децембар 2017.године

Ч а ч а к

Савет Моравичког управног округа радиће у 2018. години према следећем плану рада, односно одржавања редовних и ванредних седница које ће се заказивати начелник Моравичког управног округа у складу са чл. 4. Уредбе о начину рада Савета управног округа („Службени гласник РС“, број 15/2006).

 

План одржавања редовних седница Савета

 

   Број

седница

      Време

одржавања

     Место

одржавања

                                          Д н е в н и   р е д
 

I

   Јануар     Ивањица 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета

2. Извештај о раду Стручне службе и Савета Моравичког управног

округа у 2017.години

3. Зимско одржавање путева на територији Моравичког управног

округа.

4. Текућа питања

      II      Март  

Горњи

Милановац

 

1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Формирање, опремање и попуна јединица Цицилне заштите опште намене у

Граду у јединицама локалних самоуправа на подручју округа.

3. Разматрање стања јавног реда и мира и безбедности у саобраћају

на подручју Моравичког управног округа

4. Услови рада и попуњеност републичких инспекцијских служби и

организација и рад инспекција у локалним самоуправама

5. Текућа питања

     III       Мај      Чачак 1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Функционисање локалних самоуправа на подручју Округа

3. Рад окружних подручних јединица органа државне и локалне

управе – инспекцијских служби

4. Текућа питања

     IV       Јул       Гуча 1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Ангажовање органа државне и локалне управе у време одржавања

већих манифестација на подручју Моравичког управног округа

(полиције, републичких и локалних инспекција)

3. Текућа питања

     V  Септембар     Чачак 1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Функционисање локалних самоуправа на подручју Округа

3. Разматрање стања јавног реда и мира и безбедности у саобраћају

4. Реализација План уписа у основне и средње школе на подручју

Моравичког управног округа

5. Текућа питања

     VI    Октобар    Ивањица 1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Функционисање локалних самоуправа на подручју Округа, са

посебним акцентом на припреме јавних служби за зимски период

3. Текућа питања

    VII   Децембар      Чачак 1. Усвајање записника са претходне седнице

2. Разматрање и усвајање Плана рада Савета за 2019.годину

3. Текућа питања

 

Ванредне седнице Савета

 

По потреби, у зависности од актуелности, дневни ред планираних седница се може допунити, изменити али и одржати и посебне – ванредне сенице Савета.

Ванредне седнице Савета Моравичког управног округа ради усклађивања односа окружних подручних јединица министарстава, посебних организација и органа управе у саставу министарстава и општина и градова с подручја управног округа ради предлагања како да се побољша рад управног округа, окружних подручних јединица и подручних јединица органа државне управе које врше послове органа државне управе на подручју управног округа, могу се одржавати на иницијативу начелника или најмање две трећине чланова Савета (чл. 4 . Уредбе).

Ванредне седнице, у смислу додатног ангажовања и координативних активности начелника округа, нарочито треба одржавати ради заузимања заједничких ставова и договора локланих самоуправа око заједничких пројеката, функционисања међуокружних, окружних и међуопштинских јавних предузећа и установа, покретања иницијатива за унапређење рада подручних јединица органа државне управе на подручју Моравичког и суседних управних округа (пре свега, Рашког, Шумадијског, Колубарског и Златиборског управног округа).

 

Место одржавања седница Савета

 

Седнице Савета се, по правилу, одржавају у седишту округа а могу се у зависности од актуелности одржати и у седишту локалних самоуправа.

 

Учешће у раду седница Савета

 

Савет чине начелник управног округа, председници општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани и градоначелник Чачка (чл. 3. Уредбе), из чега проистиче да у случају њихове одсутности могу их мењати само њихови заменици.

Зависно од дневног реда на седници Савета могу, без права гласа, да учествују представници окружних подручних јединица органа државне управе с подручја управног округа, представници подручних јединица органа државне управе које су образоване за подручје шире или уже од подручја управног округа, представници служби и органа општина, односно градова с подручја округа и стручњаци за одређене области.

 

Припрема седница Савета

 

О припреми седница, вођењу записника, састављању и достављању записника, састављању и достављању закључака, као и обављању других послова у вези са припремом материјала техничком организациојом, протоколом и радом Савета, стара се секретар Савета – шеф Стручне службе округа.

Материјали за седнице припремају се и у писаној форми и достављју до најкасније три дана у односу на дан одржавања седнице Савета.

Позив са материјалом за седницу може се достављати и путем мејл адресе.

 

Упућивање закључака Савета

 

Начелник управног округа дужан је да закључак који садржи предлоге Савета упути најкасније у року од десет дана Министру за државну управу и локалну самоуправу, руководиоцима органа државне управе који на подручју управног округа имају окружне подручне јединице и руководиоцима органа државне управе који врше своје послове на подручју управног округа преко подручних јединица које су образоване шире или уже од подручја управног округа.

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

мр Слободан Јоловић

План рада савета Моравичког управног округа у 2018. години
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више