Први редован колегијум за 2018. годину
План рада савета Моравичког управног округа у 2018. години
Први редован колегијум за 2018. годину
План рада савета Моравичког управног округа у 2018. години

Годишњи план рада окружног штаба за ванредне ситуације

Република Србија

МОРАВИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ

Окружни штаб за ванредне ситуације

Број: 917-217-6/2017-02

Датум: 06.11.2017. године

Ч а ч а к

 

 

Г О Д И Ш Њ И   П Л А Н     Р А Д А

ОКРУЖНОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МОРАВИЧКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 

 1. 1. Усвајање Извештаја о раду Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа за 2017. годину и Годишњег плана рада Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа за 2018. годину

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: I квартал

 

 1. Упознавање и разматрање Извештаја о стању извршених припрема за 2018. годину одбране од града

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: I квартал

 

 1. Разматрање стања постојећих клизишта и предузимање превентивних и оперативних мера заштите од клизишта, одрона и ерозија на територији Моравичког управног округа

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: I квартал

 

 1. Упознавање и разматрање Извештаја о стању извршених превентивних и оперативних мера заштите од поплава на водама l и ll реда за 2017. годину

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку, ЈП „Србијаводе“

Рок: I квартал

 1. Разматрање Извештаја о стању и спремности високих брана на територији Моравичког управног округа

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: ЈП „Србијаводе“

Рок: I квартал

 

 1. Разматрање и усвајање извештаја о изради Процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и Планова заштите и спасавања јединица локалне самоуправе на територији Моравичког управног округа

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: I квартал

 

 1. Разматрање информације о стању кадровске попуњености и техничке опремљености ватрогасно-спасилачке јединице и Одсека за УР и ЦЗ на територији Округа

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: II квартал

 

 1. Разматрање информације о предузетим превентивним мерама заштите од пожара на отвореном простору и шумских пожара

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: II квартал

 

 1. Разматрање стања спроведених превентивних мера заштите стрних усева од пожара и спаљивања биљних остатака и смећа на отвореном простору на територији Моравичког управног округа

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: II квартал

 

 1. Разматрање достигнутог степена обучености штабова за ванредне ситуације, привредних друштава и других лица од значаја за заштиту и спасавање

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: II квартал

 

 1. Разматрање информације о стању, спремности и припремама субјеката за наилазећи летњи период на територији Моравичког управног округа

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: II квартал

 

 1. Разматрање и усвајање извештаја о санацији опожарених површина на територији Моравичког управног округа

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку,

ЈП „Србија шуме“ Шумско газдинство „Голија“ Ивањица

Рок: Il квартал

 

 1. Разматрање спровођења превентивних и оперативних мера заштите од техничко-технолошких несрећа на територији Моравичког управног округа                                                                                                                                                                                                                         

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: III квартал

 

 1. Разматрање информације о стању и предузетим мерама и проблемима у области неексплодираних убојних средстава на територији Моравичког управног округа

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: III квартал

 

 1. Разматрање достигнутог нивоа попуњености, опремљености и обучености специјализованих јединица цивилне заштите које образује Одељење за ванредне ситуације у Чачку.

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: IIl квартал

 

 1. Разматрање стања организације и изграђености система за обавештавање и узбуњивање на територији Моравичког управног округа и нивоа изграђености и функционисања „Службе 112“

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: III квартал

 

 1. Разматрање информација о стању, спремности и припремама субјеката за наилазећу зимску сезону 2018/2019. године на територији Моравичког управног округа

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: III квартал

 

 1. Разматрање достигнутог нивоа организованости и оспособљености субјеката и снага система заштите и спасавања са посебним освртом на јединице локалне самоуправе Моравичког управног округа

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: IV квартал

 

 1. Разматрање степена остварене сарадње са Градским и општинским штабовима за ванредне ситуације на територији Моравичког управног округа.

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: IV квартал

 

 1. Разматрање информације о капацитима, спремности и могућности Црвеног крста у случају ванредне ситуације на територији Моравичког управног округа

Носилац:  Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

ОО Црвеног крста

Рок: IV квартал

 

 1. Разматрање улоге Горске службе спасавања у случају ванредне ситуације на територији Моравичког управног округа

Носилац:  Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Горска служба спасавања

Рок: IV квартал

 

 1. Разматрање и достављање Републичком штабу за ванредне ситуације на усвајање предлога Извештаја о раду Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа за 2018. годину

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: IV квартал

 

 1. Разматрање и достављање Републичком штабу за ванредне ситуације на усвајање предлога Годишњег плана рада Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа за 2019. годину

Носилац: Окружни штаб

Сарађује: Одељење за ВС у Чачку

Рок: IV квартал

 

Командант Штаба

 Мр Слободан Јоловић

 

Годишњи план рада окружног штаба за ванредне ситуације
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више