Једанеста седница колегијума
Дванаеста седница колегијума
Једанеста седница колегијума
Дванаеста седница колегијума

Пета редовна седница Савета Моравичког управног округа

ПЕТА СЕДНИЦА САВЕТА МУО ЈЕ ОДРЖАНА 30.11.2018. ГОДИНЕ

 

Петом  редовном седницом Савета Моравичког управног округа, у 2018. години, председава мр Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, а записник води Слађана Спасовић, секретар Савета Моравичког управног округа. Седници Савета присуствују: Јадранка Достанић, заменик  председника општине Горњи Милановац, Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника Града Чачка,  Миодраг Поповић, директор филијале Пореске управе у Чачку, Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Братислав Танасковић, инспектор рада, Мирјана Зарић, шеф Одељења ветеринарске инспекције, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, Mилета Богдановић, заменик Ђорђа Ђоковића, начелника Одељења за инспекцијске послове општине Горњи Милановац, Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, Рашко Раковић, надзорни орган у ЈП „Путеви Србије“, Милош Бошковић, заменик Милије Миленковића, директора ЈП „Драгачево путеви“ Гуча, Божидар Вучетић, директор ЈП за изградњу, општине Горњи Милановац, Милован Глишић, директор „Електродистрибуције“ Чачак, Драшко Даријевић, начелник ПУ Чачак и Миодраг Поповић, директор Пореске управе Чачак.

 

Функционисање локалних самоуправа на подручју Моравичког управног округа, најзначајнији пројекти у 2018. години

                       

Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника Града Чачка, истакла је да је Град Чачак, током 2018. године имао низ значајних инвестиција. Једна од најзначајнијих,  на овој територији, је свакако долазак фирме „Forverk Аutotek“, немачког произвођача резервних делова за аутомобилску индустрију, који према њеним речима треба да запосли око 1000 радника. Навела је  да се предузимају све неопходне активности око изградње индустријске зоне и нове инфраструктуре у Коњевићима.. Истакла је да је градски трг у потпуности уређен, да су подељене субвенције пољопривредницима, а за реализацију програма запошљавања издвојена су значајна новчана средства из буџета. Потписан је уговор за обнову и реконструкцију ОШ „Ратко Митровић“, у вредности 100 милиона динара.Реконструише се ОШ „Др Драгиша Мишовић, а очекује се и реконструкција Опште болнице у Чачку. Истакла је да је велики део инвестиција био усмерен на уређење и асфалтирање путева у околини Чачка. Према њеним речима,  за 2019-ту годину планиране су инвестиције у вредности од 1.430 милиона динара, односно око 12 милиона евра. У плану је и изградња атлетске стазе, у вредности од 72 милиона динара, реконструкција стазе на бедему  у дужини од око 3.300 м, изградња гасне котларнице код Техничке школе, учешће у градњи Рзава, обнова и опремање скупштинске сале, обнова Дома културе у Мрчајевцима, као и реализација многих  других пројеката.

 

Јадранка Достанић, заменик председника општине Горњи Милановац, навела је да се са инфраструктурним пројектима у овој локалној самоуправи почело још од 2016- те године. Општина је од Републике Србије добила  значајна новчана средства. Од већих капиталних инвестиција споменула је реконструкцију ОШ „Миша Анастасијевић“ и Опште болнице у Милановцу. За завршетак водовода према Руднику, такође су предвиђена значајна новчана средства, као и за реконструкцију Дечије установе, за коју је од министарства добијено 25 милиона. У фази је израда пројекта за изградњу  приступне саобраћајнице, а добијена су и средства за котларницу. Општина Горњи Милановац је издвојила и значајна новчана средства за реконструкцију некатегорисаних путева на њеној територији. Према њеним речима, добар део буџета ове  локалне самоуправе се издваја за здравство, културу и спорт.

 

Савет Моравичког управног округа је  донео закључак да су на територији  локалних  самоуправа  Моравичког  управног  округа,  током 2018. године,  реализовани   значајни пројекти и инвестиције.

 

Спремност јавних служби  за одржавање путева и снабдевање електричном енергијом у зимском периоду 2018/19. година

 

Рашко Раковић, надзорни орган у ЈП „Путеви Србије“ истакао је да сезона зимског одржавања путева, за његово предузеће, фактички почиње 1. новембра текуће године и траје до 31 марта следеће године. У надлежности ЈП „Путеви Србије“ је одржавање  око 350 км путне мреже, за коју постоје различити режими, у зависности од категорије путева. Постоје три групе приоритета, који захтевају различити третман, када је у питању зимско одржавање. У прву групу приоритета  спадају путеви где се искључиво врши посипање соли, у другој групи се врши чишћење и посипање ризле, а у трећој категорији се врши само уклањање снега, а понекад и посипање ризлом. Израђен је Оперативни план одржавања путева за Град Чачак. Информације о стању на путевима дају се два пута дневно, изјутра у пет часова и поподне, у 17 часова. Сви потребни бројеви телефона налазе се на сајту и доступни су свим заинтересованим лицима. Навео је и да је обезбеђен сав неопходан материјал за посипање путева у зимском периоду.

 

Божидар Вучетић, директор ЈП за изградњу, општине Горњи Милановац, истакао је да ово предузеће располаже са 6 камиона, 4 скипа и 2 трактора. Један од скипова покрива градско, а други сеоско подручје. Према његовим речима, има довољно материјала за посипање, соли и ризле, а и сви други субјекти су спремни за дочек наилазеће зимске сезоне.

 

Милош Бошковић, инжењер у  ЈП „Драгачево путеви“ из Гуче, истакао је  да предузеће располаже са 3 камиона и 2 трактора. Допремљени су ризла и со, а сви путеви у Драгачеву су спремни за зимску сезону.

 

Мирјана Ђоковић, помоћник градоначелника Града Чачка, навела је да су послови зимског одржавања путева поверени ЈКП „Комуналац“  и Градском зеленилу, а ЈП „Моравац“ из Мрчајеваца поверено је одржавање сеоских путева, који гравитирају према Краљеву.

 

Милован Глишић, директор „Електродистрибуције“ Чачак, истакао је да је његово предузеће у потпуности спремно за надолазећу зимску сезону, да су током ове године заменили око 3000 дрвених стубова, оспособили 120 км нисконапонске мреже и поставили  6 нових трафо станица.

 

Савет  округа је  након наведених излагања донео закључак да су сви релевантни   субјекти  на територији   Моравичког  управног  округа, спремни за надолазећу зимску сезону.

 

Организација и функционисање државне управе на подручју Моравичког управног округа, са освртом на сарадњу са локалним самоуправама (примедбе и предлози локалних самоуправа за унапређење рада и сарадње)

 

Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, упознао је присутне са подацима који се налазе у материјалу за седницу Савета, а који се односе на организацију, кадровску и технику опремљеност Стручне и инспекцијских служби Моравичког управног округа, које су распоређене не само у седишту округа, у Чачку, већ и у Ивањици, Горњем Милановцу и Гучи. Инспектори из Моравичког управног округа врше контроле и на територији других округа, као што инспектори са територије других округа, према плановима рада, врше инспекцијеске контроле и на територији нашег округа. Инспектори овог округа покривају скоро сва министарства осим Министарства правде, Министарства одбране и Министарства унутрашњих послова. Према његовим речима, Моравички управни округ нема своје пословне просторије, већ их користи у закупу, како у седишти округа, тако и у Гучи, Ивањици и Горњем Милановцу. Истакао је да је највећи део опреме за потребе Стручне и инспекцијских служби набављен у току 2018. године, с тим што ће недостајући део бити обезбеђен током 2019. године. Сва застарела опрема биће замењена током идуће године, а уговори о закупу фотокопир апарата биће раскинути и набављени нови апарати.

 

Драшко Даријевић, начелник ПУ Чачак, истакао је да ПУ Чачак, са својим организационим  јединицама, полицијским станицама у Ивањици, Горњем Милановцу и Лучанима, реализује све послове из своје надлежности. Навео је да ПУ Чачак има добру сарадњу са свим надлежним органима и грађанима. Указао је на чињеницу да постоји недовољан број службеника свих профила, али ће уз помоћ министарства покушати да превазиђу и тај проблем. Истакао је да су преко министарства добили 40 возила која су према потребама распоређена. Саобраћајна  полиција је такође набавила савремено возило које јој знатно олакшава вршење увиђаја, а добила  је и нову опрему за видео надзор. Указао је на проблем који има општина Ивањица, а који се односи на недостатак теренских возила која су веома скупа и теже се налазе. Преко министарства је набављена униформа и друга опрема, а изграђен је и један део зграде ПУ Чачак и очекује се да ових дана буде  пуштен на коришћење.

 

Миодраг Поповић, директор Пореске управе у Чачку, навео је да је ова управа једна од већих на територији Републике Србије и да има неколико филијала и то у Ивањици, Гучи и Горњем Милановцу. Постоји предлог да све филијале буду угашене, а да остане једино Пореска управа у Чачку. Према његовим речима, такав предлог није добар и свакако би изазавао велике проблеме јер би грађани са великих удаљености, морали да долазе у Чачак ради испуњења неких својих пореских обавеза или остваривања одређених права. Истакао је да постоји добра сарадња са свим релевантним органима у округу, а наплата пореза се добро одвија.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, истакла је да ова управа покрива све основне и средње школе на нивоу округа, као и 5 предшколских установа. У Школској управи је запослено 5 лица и према њеним речима то је недовољан број, али и поред тога успевају да обаве све послове из своје надлежности. Указала је на добру сарадњу са Полицијском управом у Чачку, као и са осталим органима.

 

Срђан Ковачевић, начелник Шумарске и ловне инспекције, навео је да је његова инспекција организована тако да на територији РС постоји пет одсека. Подручје Моравичког управног округа, као и подручје Златиборског управног округа покрива Одсек Ужице и имају само једног извршиоца. Према његовим речима, постоји велики проблем непопуњености кадровима, нарочито за територију општине Горњи Милановац. Истакао је да постоји добра сарадња са другим државним органима и инспекцијама.

 

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, истакла је да ова инспекција постоји у оквиру Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Инспектори су распоређени у Чачку, Гучи и Ивањици. Према њеним речима, за сада је

упражњено место ветеринарског инспектора у Ивањици, али се добром организацијом посла и овај проблем превазилази.

 

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, навела је да у седишту округа ради 4 санитарна инспектора, а у Ивањици 1. Својим контролама покривају и територију општине Горњи Милановац. Истакла је да постоји добра сарадња са осталим инспекција, нарочито са ветеринарском, туристичко,  ПУ, као и са  локалним инспекцијама. На располагању имају 1 возило марке „Фабија“ и 3 „Југа“ и  према њеним речима, свакако ће бити проблема око регистрације возила која су већ дотрајала.

 

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да на територији Моравичког управног округа ради 2 туристичка инспектора, 1 у Чачку и 1 у Ивањици. Добро су опремљени, али и они имају преблема са колима.

 

Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор, навео је да надлежност његове инспекције обухвата контролу граница, односно места царињења: Ужице, Пожега, Чачак, Горњи Милановац, Краљево, Трстеник и Крушевац.  За његов рад и рад граничног фитосанитарног инспектора обезбеђен је простор у Чачку, на основу уговора о закупу које је закључило надлежно министарство. Изразио је захвалност начелнику Моравичког управног округа на опремању просторија у којима су смештени. За свој рад користи возило марке „Југо“, које је старо 14 година.

 

Драган Јововић, гранични фитосанитарни инспектор, истакао је да у свом раду контролише осам места царињења и то: Чачак, Горњи Милановац, Пожега, Ужице, Пријепоље, Краљево, Рашка и Нови Пазар. Заједно са колегом,  граничним санитачним инспектором, смештен је у Чачку у ул. Булевар Ослобођења 17/1. Имају сву неопходну опрему за нормалан рад.

 

Сузана Каровић, координатор Пољопривредне инспекције, навела је да 3 пољопривредна инспектора, која су смештена у седишту округа, покривају територију више  управних округа. Један од инспектора је задужен за контролу пољопривредног земљишта, други за безбедност хране и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа, док је трећи задужен за контролу вина, ракије, алкохолних и безалкохолних пића. Добро су опремљени и имају своје аутомобиле.

 

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, истакао је да у седишту округа ради 6 тржишних инспектора, 1 у Горњем Милановцу, 1 у Гучи и 1 у Ивањици. Два тржишна инспектора су током 2018. године отишла у пензију. Навео је да имају добру сарадњу са осталим инспекцијама, као и да су добро опремљени. Били су на обуци за програм Е- инспектор.

 

Милета Богдановић, заменик начелника Комуналне инспекције у Горњем Милановцу, истакао је да имају довољан број извршилаца, као и да добро сарађују са свим надлежним органима.

 

Биљана Станојевић, еколошки инспектор, навела је да њена инспекција обавља контроле како на трериторији Моравичког управног округа, тако и на територијама Златиборског и Подунавског округа. Због одласка 2 колегинице у пензију, свакако ће се појавити проблеми око испуњавања плана контрола. Навела је да од опреме има све што јој је неопходно за рад, а сарадња са осталим инспекцијама је на задовољавајућем нивоу.

 

Братислав Танасковић, инспектор рада, навео је да у Моравичком управном округу тренутно ради 5 инспектора, 4 у Чачку и 1 у Ивањици. Очекује се пријем још једног инспектора. Контроле се врше како на територији Моравичког управног округа, тако и ван њега. Према његовим речима, постоји добра сарадња са другим инспекцијама у округу. На коришћењу су им два возила која су доста  стара, али немају теренских возила која би им знатно олакшала обављање редовних активности.

 

Савет округа је једногласно донео закључке на основу којих се усваја информација о организацији, кадровској и техничкој опремљености Стручне и инспекцијских служби у Моравичком управном округу, Полицијске, Пореске  и Школске управе у Чачку. У  свакој  локалној  самоуправи  у  Моравичком   управном  округу, задржати  неки облик организовања пореске управе ( одсек, шалтер). На  захтев  локалних  самоуправа   организовати  посебне  радне  састанке на којима би се разматрала питања и проблеми  који су актуелни на одређеној територији.

 

Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, истакао је да ће током 2019. године, бити  замењена сва застарела опрема коју користе инспекцијске службе у округу.

Пета редовна седница Савета Моравичког управног округа
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више