Ванредним контролама до здравије животне средине
Пети редован колегијум
Ванредним контролама до здравије животне средине
Пети редован колегијум

Друга редовна седница Савета МУО

Седницом председава мр Слободан Јоловић, председник  Савета Моравичког управног округа. Седници присуствују Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, Зоран Лазовић, председник општине Ивањица, Милан Бојовић, помоћник градоначелника Града Чачка, Миливоје Доловић, заменик председника општине Лучани, Радосав Бошковић, начелник Одељења саобраћајне полиције, Александар Рисимовић, официр Одељења за јавну безбедност ПУ Чачак, Драшко Даријевић, начелник  Криминалистичке полиције, Спасић Милан, шеф Радарског центра „Букуља“, Раичевић Жељко, шеф Радарског центра „Ужице“, Микаило Пузић, шеф Комуналне полиције у Чачку, Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, Татјана Никитовић, тржишни инспектор, Никола Савић, инспектор рада, Биљана Станојевић, еколошки инспектор.

 

Информација о стању јавног реда и мира, безбедност у саобраћају и активност сектора за ванредне ситуације у прва три месеца 2017. године

 

Александар Рисимовић, официр Одељења јавне безбедности ПУ Чачак, истакао је да је у претходна 3 месеца регистровано 92 прекршаја из области јавног реда и мира, односно 13,36% мање него претходне године. На подручју Града Чачка регистровано је 49 прекршаја, Горњег Милановца 17, Ивањице 17 и Лучана 9. Није било тежих облика нарушавања јавног реда и мира. Регистровано је 34 лица, као повратника и 6 малолетних лица, као извршилаца прекршаја. Поднето је укупно 80 прекршајних пријава. У току прва 3 месеца одржано је 157 јавних скупова, није било нарушавања јавног реда и мира.

 

Драшко Даријевић, начелник криминалистичке полиције, истако је да је полиција расветлила велики број кривичних дела у претходном периоду. Уочено је благо повећање  степена криминаклитета на територији целог округа. Заплењено је 54 кг опојних дрога. Ради се на смањењу малолетничке деликвенције. У области привредног криминала најчешћа су кривична дела преваре, чији пораст се бележи, за чак 59%. Расветљено је 63% кривичних дела са непознатим извршиоцима. Криминалистичка полиција ће према његовим речима и убудуће чинити све на сузбијању свих облика криминала.

 

Радосав Бошковић, начелник Одељења саобраћајне полиције навео је да је регистровано, у претходна 3 месеца, 149 саобраћајних незгода, 20% више него претходне године. У незгодама је 4 лица изгубило живот. Утврђено је постојање и 6.200 саобраћајних прекршаја.

 

Боривоје Гачић, комаандант ВСБ, истакао је да су у претходна 3 месеца имали 421 интервенцију, при чегу се углавном ради о пожарима на отвореном. У њима је 4 лица страдало, а 9 је повређено. Поднето је  20 прекршајних пријава.

 

Извештај о припреми система одбране од града у 2017. години на територији Радарских центара „Букуља“, „Сјеница“ и „Ужице“, са посебним акцентом на стање противградних станица, ракета и противградних стрелаца

 

Милан Спасић, руководилац радарског центра „Букуља“, истакао је да су обављене бројне активности: анкетирани потенцијални стрелци, заказани и одржани семинари и обављени лекарски прегледи за све стрелце. На све активне  лансирне станице довезене су противградне ракете и извршена њихова провера. Тренутно су активирана 83 лансирна места, а сезона је отпочела са 575 ракета из залиха, које је обезбедио РХМЗ и локалне самоуправе, тако да свако лансирно место тренутно располаже са по 7 ракета. Похвалио је активност Града Чачка на набавци ракета, а очекује и од осталих локалних самоуправа да предузму све мере на побољшању противградне заштите.

 

Жељко Рајичевић, шеф радарског центра „Ужице“ истакао је да још увек имају проблема са противградним стрелцима и да су то раније углавном биле старије особе. Према његовим речима, велики број локалних самоуправа није заинтересован за њихову набавку, јер сви очекују да их држава набави.

 

Милан Бојовић, помоћник градоначелника Града Чачка, навео је да је претходне године, у Краљеву, више локалних самоуправа потписало споразум о спречавању одређених негативних појава, укључујући ту и противградну заштиту. Град Чачка ће ове године набавити још 150 ракета. Препоручио је и осигурање пољопривредних производа.

 

Зоран Лазовић, председник општине Ивањица, истакао је да је његова локална самоуправа претходних годна претпела велику штету од града и да је од државе добила занемарљив износ. Од Финске су као донацију добили хидрометереолошку станицу, али она још увек није постављена. Велики број становника његове општине бави се гајењем малина, а многи, због негативних искустава од раније, немају  много поверења у осигуравајућа друштва.

 

Жељко Рајичевић, руководилац радарског центра „Ужице“, апеловао је на локалне самауправе да набаве што већи број противградних ракета.

 

Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, навео је да су набавили 52 ракете, а да ће ребалансом буџета бити предвиђена набавка још 52. Предвиђене су и одређене субвенције за противградне стрелце, а основана је и канцеларија за пољопривреду, која добро функционише.

 

Миливоје Доловић, заменик председника општине Лучани, истакао је да на њиховој територији постоји 16 лансирних станица, да се до појединих није могло прићи због ситуације на путевима, али да је и тај проблем решен. Противградним стрелцима је претходне године исплаћивано по 8.000,00 динара, а тако ће се наставити и ове године.

 

Савет округа је донео  једногласно закључке. Противградна заштита, на територији МУО је задовољавајућа, а општина Горњи Милановац ће предузети све мере на оспособљавању противградних станица које тренутно нису у функцији. Наставити са обезбеђењем додатног броја противградних ракета. Обезбедити да по једној противградној станици буде 12-15 ракета. Пољопривредним произвођачима упутити препоруку да користе субвенције ради набавке протиградних мрежа, као и да осигурају своје пољопривредне производе. Обезбедити додатна средства за исплату противградних стрелаца и размотрити  могућност постављања  нових противградних станица.

 

Информација о раду републичких инспекција на територији Моравичког управног округа у прва три месеца 2017. године

 

Како није било примедби на информацију о раду републичких инспекција у претходна 3 месеца, иста је једногласно усвојена.

 

Информација о спровођењу плана координисаног инспекцијског надзора на територији МУО у фебруару и марту 2017 2017. године

 

Никола Савић, координатор тима за контролу нелегалног такси превоза робе и путника истакао је да је контрола вршена у сарадњи са другим инспекцијама и ПУ Чачак и да је извршено укупно 64 контроле, којом приликом је затечено 25 радника без уговора о раду, са којима је након котрола закључен уговор.

 

Дејан Ковачевић, председник  општине Горњи Милановац, навео је да се ситуација у погледу нелегалног такси превоза није променила и да проблеми још увек постоје.

 

Валентина Стефановић, начелник Туристичке инспекције у Краљеву, истакла је да је на основу донетог плана извршено 26 контрола, којима је обухваћено 36 угоститељских објеката. Том приликом затечено је 6 лица која су обављала делатност без уписа у одговарајући регистар.

 

Доношење плана инспекцијског надзора у области заштите животне средине, одржавања комуналне хигијене и саобраћајне инфраструктуре на територији Моравичког управног округа

 

Слободан Јоловић, председник Савета МУО упознао је присутне са Планом инспекцијског надзора у области заштите животне средине, одржавања комуналне хигијене и саобраћајне инфраструктуре, са циљем да се неке негативне појаве отклоне, као што је смеће поред путева, недовољан број контејнера, ударне рупе на путевима, недостатак саобраћајне сигнализације, одрони и клизишта и др.

 

Радосав Бошковић, начелник Одељења саобраћајне полиције, истакао је да су сва клизишта пописана и да су подаци достављени надлежном министарству, као и Куљанину, републичком саобраћајном инспектору.

 

Микаило Пузић, шеф  комнуналне инспекције Града Чачка, навео је да је прибавио све податке у вези комуналног смећа, па ће у складу са тим бити предузете одговарајуће мере.

 

Формирање јединица цивилне заштите у локалним самоуправама на подручју МУО, у складу са закључцима са претходне седнице Савета и Окружног штаба за ванредне ситуације.

 

Слободан Јоловић, председник Савета МУО, предложио је да се наставе започете активности око формирања јединица цивилне заштите опште намене у општинама у којима оне нису још формиране.

 

Текућа питања

Након разматрања питања везаних за рад амбуланти на сеоском подручју,  Савет округа је једногласно донео закључак да се због насталих проблема у раду амбуланти на сеоском подручју општине Лучани, препоручује овој локалној самоуправи да размотри потребу формирања два Дома здравља, у Лучанима, за потребе доњег дела Драгачева и у Гучи, за потребе  горњег Драгачева.

Друга редовна седница Савета МУО
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више