Ванредним контролама до здравије животне средине

Четврти редован колегијум
04/04/2017
Друга редовна седница Савета МУО
20/04/2017

Ванредним контролама до здравије животне средине

Републички и инспектори града Чачка и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани за послове јавних путева, комуналну делатност и заштиту животне средине, у наредних неколико месеци, вршиће појачане контроле спровођења законских прописа и одлука градске и општинских скупштина у области државних, локалних и некатегорисаних путева, комуналне хигијене и заштите животне средине.

            Циљ оваквог координисаног инспекцијског надзора републичких и локалних инспекција је повећање степена комуналне хигијене, како у насељеним местима тако и поред јавних путева, да се уклони комунални отпад и уреди путни појас, прочисте канали и пропусти, посече растиње, да се затворе и уклоне дивље депоније и изврши комунално опремање, да се створи здравија животна средина и побољша стање на путевима, изврши санација клизишта, ударних рупа и поправи стање саобраћајне сигнализације.

            Очекује се да ће се у наведни инспекцијски надзор укључити и надлежне саобраћајне инспекције, припадници МУП Полицијске управе Чачак и ПС у Горњем Милановцу, Ивањици и Лучанима, као и органи у локалним самоуправама (савет за безбедност у саобраћају и заштиту животне средине).

            Учешће треба да узму и месне заједнице, школе и удружења грађана и сами грађани, а све у циљу да се област одржавања комуналне хигијене и заштите животне средине, одржавања саобраћајница, саобраћајне сигнализације и повећања безбедности у саобраћају подигне на виши ниво.

            „У поступку инспекцијског надзора извршавања закона, других прописа и аката локалних самоуправа из области јавних путева, комунакне делатности и заштите животне средине инспектори ће предузимати све законом и одлукама локалних самоуправа прописане мере како би се поправило стање које није алармантно али може да буде и боље“ изјавио је Слободан Јоловић начелник Моравичког управног округа.

%d bloggers like this: