ЈОЛОВИЋ: Од ове године труба се враћа Гучи
Седница Савета округа у Гучи
ЈОЛОВИЋ: Од ове године труба се враћа Гучи
Седница Савета округа у Гучи

Осма седница колегијума 06.08.2015.

Колегијум сазвао и његовим радом руководи: мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа.
Присутни: Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова, Ана Лапчевић, координатор пољопривредне инспекције, Валентина Стефановић, начелник Одељења туристичке инспекције, др Светлана Тадић,начелник Санитарне инспекције, Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, Живорад Богосављевић, водни инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Драгана Шћекић, фитосанитарни инспектор, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор. Састанку, осим чланова колегијума присуствују: Весна Станић, здравствени инспектор и Биљана Вукосављевић, ветеринарски инспектор. Колегијуму не присуствују: Слађана Мијатовић, в.д. начелника Школске управе, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор, који се налази на боловању и инспектори који се налазе на годишњем одмору: Драган Јововић, гранични пољопривредни инспектор, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Срђан Ковачевић, начелник Шумске инспекције и Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене иснпекције.

Извештај о раду инспекција у јулу 2015.године

Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић позвао је присутне да изнесу информације, уколико је било неких карактеристичних појава и контрола у јулу месецу. Како није било таквих случајева, Јоловић је позвао присутне да поднесу извештај о раду инспекција у претходном месецу и контролама у време 55.Сабора трубача у Гучи.

Др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције истакла је да је Санитарна инспекција реализовала све активности у складу са Планом рада за јул 2015.године. Током јула 2015.године, у рад је примљено 172 предмета. У наведеном периоду обављено је 153 редовна надзора, 50 контролисаних надзора и 19 ванредних надзора. Укупан број надзора је 222. Донето је 63 решења, од тога 27 решења за отклањање недостатака и 33 решења за забрану рада лицима.
Др Тадић је навела да је током јула поднето 7 прекршајних пријава и наплаћено 20 мандатних казни. Др Светлана Тадић је указала да санитарна испекција у извештајном периоду није имала конкретних директива и инструкција од Министарства здравља. На основу анализе ситуације и дефинисања приоритетних проблема у областима под санитарним надзором донет је и спроводи се План рада по типу Акција за 2015.годину. Др Тадић је указала да је у јулу 2015.године план реализован у објектима и то:угоститељским на Ибарској магистрали, свим угоститељским и објектима за промет хране у Трепчи и Овчар бањи, као и на базенима и купалиштима. Наведеним планом извршен је надзор у 72 објекта: У угоститељским објектима на Ибарској магистрали настављен је надзор над општом хигијеном, која се односи на проверу микробиолошке чистоће брисева и личном хигијеном запослених лица, која контрола је започета у јуну 2015.год. Због 15% неисправних брисева,донета су решења за спровођење корективних мера у погледу чишћења,прања и дезинфекције као и за поновну проверу микробиолошке чистоће опреме и прибора од стране овлашћене лабораторије.Због напред наведених пропуста изречено је 8 мандатних казни. У два објекта запослена лица нису уредно носила радну одећу,па су поднети захтеви за покретање прекршајног поступка. Др Светлана Тадић истакла је и чињеницу да је хигијенско стање знатно боље у односу на прошлу годину.Санитарна инспекција је вршила контролу угоститељских и објеката за промет хране у Трепчи и Овчар бањи.У наведеним објектима вршен је надзор над општом хигијеном(провера микробиолошке чистоће брисева) и личном хигијеном запослених лица. Због 14% неисправних брисева , донета су решења за спровођење корективних мера у погледу чистоће,прања и дезинфекције као и за поновну проверу микробиолошке чистоће опреме и прибора од стране овлашћене лабораторије. Због наведеног, изречено је 9 мандатних казни. Др Тадић је истакла да у два објекта запослена лица нису уредно носила радну одећу,из којих разлога су поднети захтеви за покретање прекршајног поступка. Указала је да је хигијенско стање знатно боље у односу на претходну годину. Санитарна инспекција је вршила контролу базена и купалишта.Извршен је надзор над 8 базена и 2 купалишта,донета су 4 решења за отклањање недостатака,забрањено је коришћење базена у Гучи(због повећане мутноће и недовољне количине хлора у води за купање) и поднет захтев за покретање прекршајног поступка.У међувремену недостаци су отклоњени и базен се поново користи. Др Светлана Тадић је навела да је у односу на претходну годину ,санитарно хигијенско стање на базенима и купалиштима побољшано. Уз извештај о раду санитарне инспекције за месец јул 2015.године,др Тадић је приложила и извештај о раду за период јануар-јун 2015.године. Санитарна инспекција је поступала према Плану рада за 2015.годину, тако да је приоритет био надзор над објектима у којима постоји већи ризик, потребна боља заштита грађана и потрошача и рационалније коришћење кадрова и опреме. Просечан број надзора по инспектору, на територији Моравичког управног округа је 255, месечно 51, дневно 2,3.
Др Тадић је указала да је план остварен преко 100%. Што се тиче надзора у областима безбедности хране и здравствене исправности ПОУ,наводи да објеката за производњу и промет ПОУ има 1976, с тим да је у I групи ризика 86, у II групи ризика 741, а III 1149 објеката. Укупан број обављених надзора је 793, а највећи број прегледа је остварен у објектима прве групе ризика. Када су у питању угоститељски објекти, највећи број остварених прегледа је у објектима брзе хране, најпосећенијим угоститељским објектима који пружају услуге исхране, привременим угоститељским објектима, за време одржавања сабора и вашара на територији Округа, као и у туристичким местима, Трепчи и Овчар бањи. Појачани надзор вршен је у промету здравствене исправности дијететских производа и флаширане воде. У извештају о раду наведено је да се контрола хигијене методом брисева ради по Плану контроле хигијене за 2015.годину. Хигијенска неисправност са радних површина,опреме и уређаја у овом објектима је 11% од укупног броја узетих брисева. Није било хигијенске неисправности брисева узетих са руку запослених лица. За неадекватно хигијенско стање у објектима и за брисеве позитивне хигијенске неисправности написане су 43 мандатне казне и 6 захтева за покретање прекршајног поступка, као и за неношење радне одеће и необављања здравствених прегледа од стране запослених лица још 33 прекршаја. У извештају је наведено да контрола безбедности хране под надзором по мониторингу није планирана за 2015.годину. Контрола здравствене исправности ПОУ у производњи, вршена је прегледом документације, односно надзором над самоконтролом произвођача. Хигијенско стање у овим објектима је задовољавајуће. Број лица под санитарним надзорим у овој врсти објеката је 1770, без здравственог прегледа је 30 лица,број клицоноша је 120, укупан број лица одстрањених са посла је 150. За хигијенске недостатке изречене су 43 мандатне казне,а за учињене прекршаје поднето 36 захтева. Што се тиче надзора у области здравства,на територији Округа је 252 здравствена објекта,од тога у првој групи ризика 15, у другој 86 , а у трећој 151.У објектима у плану мреже, грађевинско-техничке карактеристике се постепено поправљају, а објекти у приватном власништву су у одличном стању. У здравственим објектима приоритет је стављен на контролу болничких објеката, и то у погледу контроле имунизације против акутног вирусног хепатитиса Б код здравствених радника експонираних одређеним заразним болестима и контрола спровођења мера за заштиту становништва од заразних болести,запослени на одељењима са повећаним ризиком од заразе имају обављене здравствене прегледе и вакцинисани су против хепатитиса Б, а за запослене који нису извршили имунизацију донето је решење о спровођењу исте. Подаци из књиге еведенције заразних болести уредно се уносе у картоне пацијената и пријаве се шаљу Заводу за јавно здравље Чачак.

У извештају који подноси, др Светлана Тадић наводи да је вршен надзор над спровођењем Плана имунизације за 2015.годину у Чачку и Горњем Милановцу,при чему је поднето 25 захтева за покретање прекршајног поступка против родитеља који нису вакцинисали своју децу на начин и у року који је утврђен календаром обавезне имунизације. По Плану контроле хигијене за 2015.годину у овој врсти објеката узето је 29 брисе који су показали хигијенску исправност. Број прегледаних лица под надзором је 343, под здравственим надзорим 334, с тим што сви имају обављене здравствене прегледе, број клицоноша је укупно 8, а укупан број лица одстрањених са посла је 8. Што се тиче надзора над водоснабдевањем, др Тадић наводи да постоји 167 објеката за водоснабдевање , с тим што је у првој групи ризика 35,а у другој 132.Укупан број прегледа је 20. У контролисаном периоду је изречен велики број забрана коришћења воде за пиће сеоским водоводима,које забране су још увек на снази.,због микробиолошке неисправности услед недостатака хлоринатора или неправилног хлорисања

Санитарна испекција је вршила надзор у кухињама,чији је укупан број 86 и све припадају првој групи ризика, а број надзора је 84.Укупан број лица под надзором је 131, 21 лице је одстрањено са посла,а за учињене прекршаје поднета су 2 захтева.
Вршен је надзор и у образовно –васпитној области, с тим што је укупан број објеката 188,сви припадају трећој категорији ризика,а број надзора је 70. Објекти школа и обданишта су у добром грађевинско-трехничком и хигијенском стању. Др Тадић је указала да је обављено 13 надзора у објектима за смештај, спортске, рекреативне и културне активности и констатовано да су сви објекти у добром стању. Такође је вршен надзор и у осталим објектима. Др Светлана Тадић изводи закључак да је оснажена сарадња са другим инспекцијским службама, локалном самоуправом и огранком привредне коморе у Чачку, као и да су планови рада инспектора у потпуности испуњени. Указује и на чињеницу да је Одсеку потребна боља материјално-техничка опремљеност, односно да је неопходан један аутомобил, један компјутер и један факс апарат.

Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције истакла је да је Републичка ветеринарска инспекција, у јулу 2015.године примила укупно 320 предмета и да је од тога решено 272, а сачињено 226 записника.У наведеном периоду донето 86 решења, издато 36 сертификата, сачињено 17 службених белешки.У току јула 2015.године поднето је 8 прекршајних пријава и 1 пријава за привредни преступ. Навела је да у контролисаном периоду није било кривичних пријава.

Валентина Стефановић, начелник Одељења туристичке инспекције наводи да је током јула,од стране Туристичке инспекције извршено укупно 56 контрола и то:36 контрола угоститељских објеката за исхрану и пиће, 14 контрола пружања услуга смештаја у домаћој радиности, 2 контроле коначишта, 4 контроле агенција посредника.
У вези напред наведеног донето је 1 решење о забрани рада-бесправног обављања угоститељске делатности физичком лицу и донето 3 решења са налогом да се отклоне недостаци у погледу опремљености објеката. Поднето је 6 захтева за покретање прекршајног поступка надлежном Прекршајном суду. Истиче да је на подручју бање Горња Трепча извршено 11 контрола, а у Слатинској бањи 5 контрола.

Драган Јововић,гранични фитосанитарни инспектор, подносећи извештају о раду за јул 2015. године, наводи да је у рад примљено и обрађено 297 захтева, да је извршено 297 контрола и сачињен исти број записника. У наведеном периоду донето је 306 решења о дозволи увоза и издато 32 сертификата за извоз у Републику Македонију.

Милош Рисимовић,гранични санитарни инспектор ,у извештају о раду своје инспекције истиче да је у јулу 2015.године извршен санитарни преглед код 323 пошиљке из увоза.У наведеном периоду било је 300 захтева за преглед пошиљки предмета опште употребе, док је пошиљки животних намирница било 23. Наводи да у том периоду није било забрањених пошиљки. У јулу 2015.године донето је укупно 323 сагласности за царињење увозних пошиљки,док се коначна решења о одобрењу-промету пошиљке доносе континуирано у зависности од завршених лабораторијских анализа.

Драгана Шћекић ,фитосанитарни инспектор истиче да је Фитосанитарна инспекција у току јула 2015.године радила према добијеним радним циљевима од Управе за заштиту биља Београд и извршила:80 контрола, донела 2 решења о препакивању семена,1 решење о налагању мера, 8 решења о непризнавању семена. У наведеном периоду издат је 1 сертификат,узето 17 узорака,примљено и заведено 8 пријава производње и израђено 3 сертификата за производњу садног материјала.

Љиљана Мајсторовић,начелник Инспекције рада је навела да је Планом Инспектората за рад, Одсека инспекције рада за Моравички управни округ за месец јул 2015.године, предвиђено да се изврши надзор код послодаваца у делатности грађевине, трговине, откупа и прераде воћа, ФТО, личних услуга и др. У току јула 2015.године извршено је укупно 62 инспекцијска надзора, од тога по захтеву странака 11, по службеној дужности 45, контролних надзора 6. На фактичком раду затечено је 7 лица, док је након надзора 6 лица склопило уговор о раду.Донето је укупно 2 решења о отклањању повреда на раду, 1 захтев за одлагање и поступање по чл.271, 2 захтева за покретање прекршајног поступка.У наведеном периоду извршено је укупно 20 надзора у области безбедности и здравља на раду,16 редовних контрола,4 надзора поводом повреде на раду,од тога 4 тешке повреде на раду . Начелник Инспекције рада истиче да су инспектори Одсека наилазили на проблеме везане за проналажење послодаваца,из разлога што се исти не налазе на званичним адресама из евиденције,да су радње трајно или привремено одјавили, а што није ажурирано у званичној евиденцији Агенције. У јулу месецу у Одсеку је радило 5 инспектора, док је систематизацијом предвиђено 7.

Ана Лапчевић, координатор Пољопривредне инспекције, подносећи извештај о раду Одељења пољопривредне инспекције за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и органску производњу, контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа, истиче да је Ранка Милосављевић, пољопривредни инспектор у јануару 2015.године извршила укупно 14 инспекцијских контрола, од тога 8 у производњи, пекара 7, остале прераде воћа 1, промета 7, какао призвода, чоколадних 2, бомбонских производа 1, финих пекарских производа 2,зачина 1,осталих прехрамбених прозвода 1 и донела 1 наређујуће решења. У фебруару је извршила укупно 18 инспекцијских контрола, у области производње 14, пекара 14,промета 3,какао производа,чоколадних 1,бомбонских производа ( на велико)1, остало 1, издала 2 наређујућа решења и поднела 2 захтева за покретање прекршајног поступка. Ранка Милосављевић је у марту 2015.године извршила укупно 20 инспекцијских контрола, производње 16,пекара 15,остале прераде воћа1,промета 2, МТУ 2. У наведеном периоду донето је 5 решења,од тога 3 наређујућа ,изречене 2 забрана прозводње, поднето 3 захтева за покретање прекршајног поступка и 1 пријава за привредни преступ. У априлу месецу је извршила укупно 19 инспекцијских контрола, 6 у производњи,од тога пекара 3, хладњача (јабука) 1,осталих прехрамбених производа биљног порекла (печурке) 2, промета13,пекара (хлеб,пециво и сл) 7, бомбонских производа 2, финих пекарских производа 3, остало 1 и издала 1 наређујуће решење. Ранка Милосављевић је као пољопривредни инспектор у мају 2015.године извршила укупно 16 контрола,у производњи 4,пекара 1,остале прераде поврћа (хладњаче)3,промета 12,донела 1 забрањујуће решење и поднела 2 пријаве за привредни преступ. У јуну 2015.године је извршила укупно 17 инспекцијских контрола;производње 4,пекара1, остале прераде поврћа (хладњаче)3, промета 13, пшенице(у току жетве)5, промета малина (откуп)4 и промета прехрамбених производа 4.У истом периоду донела је 1 забрањујуће решење и поднела 1 захтев за покретање прекршајног поступка. Истакнуто је, да је током јула месеца 2015.године, извршила укупно 35 инспекцијских контрола, од тога производње 9, хладњача 9, промета 26, свежег воћа и поврћа 13, какао производа 1, финих пекарских производа 2, пшенице у току жетве 9,остало 1. Током јула донела је 1 наређујуће решење,1 забрањујуће и поднела 1 пријаву за привредни преступ.

Милун Вранић, пољопривредени инспектор Одсека пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште је у периоду од 01.07-28.07.2015.године сачинио 16 записника.

Сузана Каровић из Одељења пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића и органску производњу је у периоду од 01.07-10.07.2015.године извршила 15 контрола, донела 2 решења, уништено је 2 литра ракије у вредности од 4.000,00 динара и поднела 2 прекршајне пријаве.

Живорад Богосављевић, водни инспектор, подносећи извештај о свом раду за јул 2015.године истиче да је у наведеном периоду обавио 8 редовних контрола, сачинио 8 записника ,10 поднесака, донео 9 решења, поднео 3 прекршајне пријаве и сачинио 4 дописа.

Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције истиче да су инспектори подручних јединица у свакодневној комуникацији,мејловима и телефонским путем, са седиштем Одељења, ради издавања конкретних налога за инспекцијске контроле и ради извештавања о предузетим мерама. По добијању директива и инструкција из Сектора министарства,у седишту одељења се са инспекторима разрађује план активности за реализацију добијених инструкција, а потом организује конкретан рад на терену, ради спровођења истих. Републичка Тржишна инспекција је у јулу 2015.године извршила 66 инспекцијских прегледа, саставила 66 записника, поднела 2 пријаве за привредни преступ, донела 11 решења о отклањању утврђених неправилности, 4 решења о забрани рада, 1 решење о одузимању робе, поднела 18 захтева за покретање прекршајног поступка, стављено ван промета робе у вредности од 79.213,00 дин. Предраг Васиљевић указује и да су међуљудски односи у колективу добри.

Пресељење инспекцијских служби у Чачку

Начелник Моравичког управног округа мр Слободан Јоловић, прелазећи на трећу тачку дневног реда, која се односи на пресељење инспекцијских служби у Чачку, на локацију у ул.Жупана Страцимира бр.35. у складу са Уговором закљученим са градом Чачак, позвао је Слађану Спасовић, шефа Стручне службе Моравичког управног округа да изнесе информације у вези досадашњих активности везаних за пресељење.

Слађана Спасовић, шеф Стручне службе, истиче да је од дана заснивања радног односа у Моравичком управном округу, 06.07.2015.године, више пута обишла просторије у којима је планирано пресељење инспекцијских служби, с тим што је дана 29.07.2015. године то учинила у присуству Предрага Васиљевића, председника комисије за примопредају Моравичког управног округа. Том приликом су утврдили да град Чачак није испунио своје обавезе преузете Уговором закљученим са Моравичким управним округом. Заједнички су констатовали да је надстрешница на улазу оштећена, да је малтер опао и да прети опасност да неко од пролазника буде повређен. Газишта на степеницама су оштећена, ходник и просторије нису окречени, није извршена санација крова који прокишњава, постојећи, стари намештај није уклоњен, није обезбеђена кафе кухиња са припадајућом опремом и др. Слађана Спасовић је истакла да се 30.07.2015.године,дописом обратила Небојши Бежанићу, председнику комисије града Чачка, у ком допису је упозорила град Чачак да је рок за испуњење обавезе на основу Уговора о уступању пословног простора на коришење без накнаде бр.917-01-361-3 истекао још 23.07.2015.године и да је неопходно хитно предузети све потребне мере како би се уговорене обавезе што пре испуниле, а инспекцијске службе извршиле пресељење пре почетка грејне сезоне. У допису је такође указала да је Моравички управни округ у ул.Жупана Страцимира бр.2 одржавао зграду, окречио ходник и канцеларије, ставио тракасте завесе,доградио једни канцеларију, реновирао санитарне чворове на два спрата и чајну кухињу,направио уградне ормаре за архиву у ходнику на другом спрату и да нема могућности за било каква улагања из сопственог буџета, у наведене сврхе.

Писарница Округа доставила је преглед заведених и архивираних предмета по министарствима за период од 01.07.2015 -31.07.2015.године, из ког прегледа се види да је заведено укупно 1143 предмета, од чега 69 архивирано, а активних је 1074.

Осма седница колегијума 06.08.2015.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више