Седница Савета моравичког округа
НСЗ у наредној години поузданији партнер локалним самоуправама
Седница Савета моравичког округа
НСЗ у наредној години поузданији партнер локалним самоуправама

Друга седница, одржана 06.03.2015. године у Горњем Милановцу


На другој седници Савета Моравичког управног округа, одржаној 06.03. 2015.године у свечаној сали начелства у Горњем Милановцу, размотрено је више значајних питања. Седницом је председавао мр Слободан Јоловић начелник Моравичког управног округа.

Седници, поред чланова Савета Моравичког управног округа (Милисава Мирковића и Весне Стамболић), присуствовали су и Раденко Луковић, заменик градоначелника града Чачак, Милинко Мијаиловић, заменик председника општине Ивањица, Јадранка Достанић, председник СО Горњи Милановац, Миленко Рудинац, председник СО Лучани, Босиљка Оцокољић, председник СО Ивањица, Горица Петровић, начелник Општинске управе Г.Милановац, Јован Ковачевић, начелник Општинске управе Лучани, Милош Павловић, председник Вишег суда Чачак, Дупан Љутић, председник основног суда Горњи Милановац, Саша Обрадовић, директор Филијале националне службе за запошљавање Чачак, Горица Станојевић, директор Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Чачак, Милован Ерић, начелник Одељења за инспекцијски надзор Чачак, Милорад Солујић, начелник одељења за инспекцијски надзор Горњи Милановац, Срђан Богдановић, командир Полициијске испоставе Горњи Милановац, Ана Лапчевић, координатор Пољопривредне инспекције, Валентина Стефановић, начелник Одељења туристичке инспекције Краљево, Драган Јововић, гранични пољопривредни инспектор, Слађана Мијатовић, в.д. начелника Школске управе Чачак, др Светлана Тадић, начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Срђан Ковачевић, начелник Шумарске инпсекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Љиљана Мајсторовић, начелник Инспекције рада, Живорад Богосављевић, водни инпсектор, Мирјана Зарић,шеф Одсека ветеринарске инспекције, Слободан Адамовић, саобраћајни инспектор, Предраг Васиљевић, начелник Тржишне инспекције, Никола Савић, инспектор рада, Милош Рисимовић, гранични санитарни инспектор.

savetokruga0603

Констатовано је да постоји висок степен политичке стабилности у функционисању све четири локалне самоуправе у Моравичком округу (град Чачак и општине: Горњи Милановац, Ивањица и Лучани), али да је на подручју читавог округа присутна појава штрајка 2/3 школа у законском оквиру, те да је то, уз сва уважавања, у овом тренутку непримерено, пре свега са становишта дужине трајања штрајка и укупне економске ситуације у земљи, и закључено да се представници министарства просвете (школске управе) и локалних самоуправа ангажују на превазилажењу овог проблема, јер су средње и основне школе индиректни буџетски корисници.

Стање у привреди

Савет округа је разматрао стање у привреди, посебно констатовао да је дошло до благог повећања незапослености на подручју Ивањице (због стечаја „Јавора“) и Лучана (због стечаја „Фармакома“), те је донео закључак да се предузму конкретне активности како би дошло до новог запошљавања променом власника, као и да се у сарадњи са Регионалним центром за образовање кадрова, Привредном комором и Филијалом национачне службе за запошљавање у све четири локалне самоуправе одрже трибибине са предузетницима и незапосленим лицима на којима би се преставиле могучности коришћења погодности за брже само-запошљавање кроз коришћење знања и подстицајних средстава.

Panorama-Milanovca

Координационо тело за локални економски развој

На основу члана 6. став 2. Уредбе о начину рада Савета управног округа („Службени гласник Републике Србије“ број 15/06 од 27.02.2006.године), Савет Моравичког управног округа разматрао је потребу сарадње локалних самоуправа на подручју Округа на изради заједничких и истородних пројеката и наступа ради обезбеђења финансијских средстава за њихову реализацију, и једногласно донео следећи закључак:

ФОРМИРА СЕ радни тим за кординацију рада градске управе и општинских оделења за локални економски развој и инвестиције на подручју Моравичког управног округа, у саставу:

1. Владимир Грујовић, начелник ГУ за ЛЕР града Чачак, руководилац
2. Радојица Гавриловић, ГУ за ЛЕР града Чачак, зам.руководиоца
3. Милош Веланац, шеф Оделења за ЛЕР општине Лучани
4. Ивана Антић, Канцекарија за пројекте и инвестиције општине Г.Милановац
5. Миланка Каплановић, шеф Службе за ЛЕР општине Ивањица

Задатак радног тима је да прати конкурсе, припрема пројекте и конкурсну документацију за обезбеђење финансијских и других средстава за инвестиције, а све у складу са стратегијама развоја: Града Чачак и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани и њиховим програмима и плановима рада, конкурише и прати њихову реализацију, заједнички и појединачно.

Ради остваривања претходно наведених циљева, радни тим ће се најмање једном месечно састајати, по потреби и чешће, а квартално подносити информацију о зајеничким активностима Савету Моравичког управног округа.

Стање јавног реда и мира задовољавајуће

Разматрано је стање јавног реда и мира на подручју општине Горњи Милановац и констатовано да је стање одрживо захваљујући добром раду и ангажовању припадника полиције.

Рад републичких и локалних инспекцијских служби

Рад републичких и локалних инспекцијских служби оцењен је као добар, да постоји међусобна кординација али да, кад је реч о републичким инспекцијама, у Горњем Милановцу треба да постоји инспектор рада на сталном раду. Председник општине и начелник МУО су се обавезали да побољшају смештајне услове за рад републичких инспектора у овом граду.

Мрежа судова добра, у Гучи уместо судске јединице судећи дани

Кад је у питању функционисање мреже судова, између осталог, закључено је да у Гучи избором судија Суда у Ивањици треба отворити судеће дане како грађана са подручја општине Лучани не би ишли у Ивањицу, као и предвидети и све остале послове како грађани не би одлазили у Ивањицу за најобичније административне послове.

На овој седници, поред чланова Савета, у раду су учествовали председник Вишег суда у Чачку, председник Основног суда у Г.Милановцу, представници ПУ Г.Милановац, начелници републичких и локалних инспекцијских служби, школске управе, регионалног Центра за образовање одрасли, Филијале за запошљавање, представници локалних самоуправа и њихових стручних служби.

Друга седница, одржана 06.03.2015. године у Горњем Милановцу
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више