Састанак Савета Моравичког и Рашког управног округа са РРА
Четрнаеста седница, одржана 30.09.2015.године у Горњем Милановцу
Састанак Савета Моравичког и Рашког управног округа са РРА
Четрнаеста седница, одржана 30.09.2015.године у Горњем Милановцу

Тринаесета седница, одржана 30.09.2015.године у Горњем Милановцу

Седницом председава мр Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа. Седници, поред чланова Савета Моравичког управног округа присуствују: Драган Николић помоћник градоначелника града Чачка, Милинко Мијаиловић, заменик председника општине Ивањица, Јадранка Достанић, председник скупштине општине Горњи Милановац, Горица Петровић, начелник Општинске управе, Милорад Солујић, начелник Одељења за инспекцијски надзор Горњи Милановац, Срђан Богдановић, командир Полицијске испоставе Горњи Милановац, Миланка Коларевић, начелник Општинске управе Ивањица, Лидија Ристић, шеф Одсека за инспекцијски надзор, Ана Лапчевић, координатор пољопривредне инспекције, Валентина Стефановић, начелник Одељења туристичке инспекције, Владан Сеизовић, в.д. руководиоца Школске управе, др Светлана Тадић,начелник Санитарне инспекције, Зоран Шеварлић, шеф Одсека здравствене инспекције, Биљана Станојевић, еколошки инспектор, Никола Савић , инспектор рада, Живорад Богосављевић, водни инспектор, Мирјана Зарић, шеф Одсека ветеринарске инспекције, Предраг Васиљевић, начелник тржишне инспекције, Валентина Кецовић, фитосанитарни инспектор, Јован Ковачевић, начелник Општинске управе Лучани.

Политичка стабилност у локалним самоуправама олакшава рад извршне власти

Прелазећи на другу тачку дневног реда која се односи на функционисање локалних самоуправа на подручју Моравичког управног округа, рад извршних органа локалних самоуправа, мр Слободан Јоловић, дао је реч Милисаву Мирковићу, председнику општине Горњи Милановац, да се у својству домаћина, обрати присутнима.
Милисав Мирковић, председник општине Горњи Милановац поздравио је све присутне, пожелео им успешан рад и истакао да органи Управе на територији општине Горњи Милановац функционишу нормално и да нема проблема у њиховом раду. Навео је да имају стабилну скупштинску већину и да је у току израда буџета за следећу годину. Нагласио је да Општина нема кредита, ни дуговања и да све обавезе благовремено испуњавају. Истакао је да имају добру сарадњу са градом Чачком, Ивањицом и другим општинама.
Милинко Мијаиловић, заменик председника опшине Ивањица, обраћајући се присутнима, навео је да Веће и Скупштина у Ивањици раде нормално свој део посла и да имају стабилну скупштинску већину, као и коректну сарадњу инспекцијских служби. Указао је на чињеницу да је Ивањица једна од ретких општина на територији Србије која има мањак запослених. И овом приликом, поново се осврнуо на питање штете коју је причинио град, на територији општине Ивањица, наводећи при том да су оштећена лица као надокнаду, примила веома мале износе, у односу на стварно причињену штету. Истакао је да Општинска управа нема право да сама плаћа стрелце, нити да набавља противградне ракете, а територија општине Ивањице и цео тај крај је изложен дејству циклона који иде од правца реке Дрине и сваке године наноси огромне штете пољопривредницима тог краја. У вези са тим замолио је Слободана Јоловића, начелника Моравичког управног округа да интервенише код надлежног министарства.

Користити субвенције државе за противградне мреже како би се смањиле штете

Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, је истакао да Снежана Бошковић Богосављевић, министарка пољопривреде, на састанку у Београду није обећала да ће сва, нити колико, штета бити надокнађена. Договорено је да општина Ивањица формира стручну комисију ради процене висине штете а да се након тога локална самоуправа обрати захтевом Владиној комисији. Средства су за овакве намене ограничена и никада ни у прошлости држава није вршила надокнаду у висини изгубљених прихода нити добити. Углавном је то било кад је реч о објектима становања и стамбено угроженим лицима услед клизишта, поплава а у пољопривреди за набавку садног материјала и санирање инфраструктуре. Сви знамо да је буџет ограничен а последице елементарних непогода велике и не треба да водимо политику преко несреће грађана нити да било ко са локалног нивоа обећава новац у име државе и да се изговара касније на државу. Да би се убудуће избегле штетне последице дејства града неопходно је користити субвенције за набавку противградних мрежа, као и могућност осигурања пољопривредних производа. Уз то стално подизати и систем противградне заштите уз залихе ракета којих је ове године остало доста неутрошених. Истакао је да је неопходно што чешће организовати састанке, на којима би се скретала пажња на наведене проблеме. Указао је и на проблематику са којом се тренутно сусрећу пољопривредници из Заблаћа, којима је кромпиров мољац напао кромпир и причинио велику штету.
У расправу се поново укључио Милисав Мирковић, председник општине Горњи Милановац и истакао да он, као представник локалних органа власти, тешко може објаснити оштећеним грађанима да им причињена штета не може бити надокнађена, јер народ од њега очекује помоћ.

Драган Николић, помоћник градоначелника града Чачка истакао је да град Чачак има стабилну већину у скупштини, иако се ради о коалицији и да је у току заседање скупштине Града. Што се тиче функционисања градског буџета, истиче да испуњавају све обавезе и да располажу финансијским средствима за отплату кредита. Иако је смањен буџет, град Чачак за сада добро функционише. Смањен је број незапослених за 11%. Град је покренуо неколико стечаја, а продата су и нека предузећа, као што су „Сточар“ и Фабрика хартије „Божо Томић“. Истакао је да је при крају изградња трансфер станице и да су изабрали извођача за изградњу прихватилишта за животиње. Што се тиче противградне заштите, град Чачак је ове године набавио ракете, које ће им бити неопходне за следећу годину. Пошто не могу да плате рад стрелаца, обезбеђене су им одговарајуће награде.

Безбедност на завидном нивоу, поправља се у односу на исти период прошле године

Срђан Богдановић, командир Полицијске испоставе Горњи Милановац, говорећи о стању јавног реда и мира, као и безбедности у саобраћају на подручју Моравичког управног округа и општини Горњи Милановац, истакао је да је оно повољније у односу на исти период претходне године. У односу на ранији период евидентно је повећање броја кривичних дела насиља у породици, нарочито на територији општине Ивањица, а приметна је стагнација у извршењима најтежих кривичних дела као што су убиства и разбојништва. Што се тиче безбедности у саобраћају на подручју Моравичког управног округа уочено је повећање броја саобраћајних незгода на подручју општина
Ивањица и Горњи Милановац. Истакао је да нема примедби на сарадњу са локалним саамоуправама и инспекцијским службама. Навео је да полиција у сваком тренутку стоји на располагању инспекторима уколико је неопходна асистенција приликом инспекцијских контрола, нарочито везано за примену новог Закона о инспекцијском надзору.
Начелник Моравичког управног округа, отварајући расправу, упитао је присутне да ли има питања и да ли неко жели реч.

Милисав Мирковић, председник општине Горњи Милановац, јавио се за реч и истакао да подржава рад полиције на својој територији. Указао је и на случајеве везане за одржавања фудбалских утакмица, када је неопоходно обезбедити присуство већег броја припадника полиције. Поменуо је и случај детерџента, коме је давно истекао рок трајања и који стоји у „Пролетеру“. Упознао је присутне да је по том питање излазила комисија која је констатовала постојеће количине детерџента и да се тренутно чека одлука министарства о његовој даљој судбини.
Милорад Солујић, начелник Одељења за инспекцијски надзор Горњи Милановац,
истакао је да је у јулу месецу 2015.године извршена контрола објеката у Велеречу, па како тада нису биле у примени одредбе новог Закона о инспекцијском надзору, које се односе на нерегистроване субјекте, нису могли акцију да одраде до краја јер им је било неоходно одобрење суда за улазак у објекте које је требало контролисати. О томе су обавестили и пореску инспекцију. Навео је да је комунална инспекција поднела 15 пријава, од тога 13 против власника угоститељских објеката који нису поштовали прописано радно време, као и две пријаве против власника пекара, који такође нису поштовали прописе о радном времену. Солујић је истакао да подржава рад и излагање Срђана Богдановића, командира Полицијске испоставе Горњи Милановац.

Округ мора да се исели из зграде града Чачка

Говорећи о условима рада окружних подручних јединица органа државне управе-инспекцијских служби, на подручју Моравичког управног округа и пресељењу инспекција у Чачку у простор града у ул. Жупана Страцимира бр.35, начелник округа Слободан Јоловић је истакао да у складу са новим Законом о инспекцијском надзору неопходно да начелник Округа, као и Стручна служба са писарницом, буду на истој локацији заједно са инспекторима, што би допринело остваривању ефикасније инспекцијске контроле, односно координације рада. Услови за рад на локацији Управе за урбанизам, у Чачку, у ул. Жупана Сттрацимира бр.35, нису задовољавајући. Јоловић је упознао присутне са намером да раскине уговор о уступању на коришћењје просторија у улици Жупана Страцимира бр. 35, који је закључен са Градом Чачак, као и да ће Моравички управни округ вероватно прећи у просторије бившег „Житопромета“ (УТП „Морава“ доо Чачак), које имају око 500 м2 и које би у потпуности задовољиле потребе стручне и инспекцијских служби. Закуп се за наведени простор креће око 2.500,00 еура (300.000,00 динара), а ја сам им понудио око 200.000,00 динара без ПДВ-а. Указао је и на то да ће Моравички управни округ наставити поступак са Дирекцијом за имовину у Београду, у циљу добијања зграде која је тренутно у власништву „Службеног гласника“.  Обавестио је присутне и о састанку који је одржан у Дирекцији, ком састанку су поред Јована Воркапића, директора Дирекције, присутвовали Јелена Триван, директор „Службеног гласника“, начелник Округа и шеф Стручне службе округа.

Привремено решење закуп

Закључци донети поводом проблема исељења Стручне и инспекцијских служби Округа:

1. Да се питање смештаја Стручне и инспекцијских служби у седишту Моравичког управног округа реши закупом просторија бившег „Житопромета“, сада у власништву УТП „Морава“ доо Чачак у ул. Жупана Страцимира бр. 4. површине око 500 м/2 које у потпуности одговарају потребама Моравичког управног округа, као и да се са власником на овој локалцији покуша да трајно реши питање смештаја округа откупом или на други начин.

2. Овлашћује се начелник да уговори висину закупнине и потпише уговор о закупу са власником, као и затражи од Министарства финансија средства у буџету за ту намену.

3. По решавању питања смештаја у наведеном простору, раскинути уговор са градом Чачком.

У Горњем Милановцу састанак са НАРР и РРА Моравичког и Рашког управног округа

Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић је обавестио присутне да је на заједничкој седници Савета Моравичког и Рашког управног округа која је одржана у Краљеву 08.09.2015.године, прихватио предлог Радојке Савић, директора РРА Краљево, да се на подручју Моравичког управног округа организује обука за инфраструктурне пројекте представника општина и градова Моравичког, Рашког и Златиборског управног округа у Сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој. Обзиром да град Чачак не располаже смештајним капацитетима у којима би се сместио већи број људи, предложио је да домаћин, односно технички организатор, тог састанка буде Општина Горњи Милановац.
Милисав Мирковић, председник општине Горњи Милановац, са задовољством је прихватио да буде домаћин наведеног скупа.

Владан Сеизовић, в.д. руководиоца Школске управе у Чачку

Слободан Јоловић, упознао је присутне са новим в.д. руководиоцем Школске управе у Чачку, господином Владаном Сеизовићем и обавестио присутне о намери да заједнички обиђу више школа на подручју Округа, како би се упознали са радом и проблемима истих.

Тринаесета седница, одржана 30.09.2015.године у Горњем Милановцу
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више