casino siteleri 1xbet

Друга седница, одржана 06.03.2015. године у Горњем Милановцу
07/03/2015
Трећа седница, одржана 11.03.2015. године у Чачку
12/03/2015

НСЗ у наредној години поузданији партнер локалним самоуправама

Циљ састанка представника Националне службе за запошљавање и председника општина  Моравичког округа у Чачку била је унапређење сарадње локалних самоуправа и ове институције у суфинансирњу програма активних мера у политици запошљавања.

“Моравички округ покрива територије општина Лучани, Ивањица и Горњи Милановац и града Чачка. То је простор на коме живи скоро 220 хиљада становника, а запослених је укупно 48 хиљада радника у 10 хиљада привредних субјеката. У овом тренутку, на територији МО има 20 500 незапослених. Осим у општини Лучани, у преостале две општине и у граду Чачку присутан је пад броја незапослених у последњих годину дана. Локалне самоуправе Моравичког округа издвојиле су у претходних неколико година 250 милиона динара за програме запошљавања уз суфинансирање од стране државе”, изјавио је Саша Обрадовић, директор НСЗ – филијала Чачак, који је отворио овај састанак.

“Подаци су охрабрујући, чак и поред економске кризе која је и даље присутна. У другој половини године НСЗ бележи позитивне трендове. Надамо се да ће таква ситуација у току наредне године бар остати на истом нивоу. Мере које је Влада предузела дале су резултате, а надамо се да ће и Закон о приватизацији дати ефекта. На нашој евиденцији је број лица смањен за 52 000 у интервалу од фебруара до октобра. Тренутна стопа незапослености радно способног становништва у Србији је 17,6 посто. Тај проценат је раније био значајно већи, тако да имамо разлога за оптимизам. Локалне самоуправе у целој земљи добро раде, а један од дугорочних планова јесте управо децентрализација политике запошљавања која је започета на прави начин”, рекао је Зоран Мартиновић, директор Националне службе за запошљавање.

Он је још нагласио да ће НСЗ обезбедити најмање 300 милиона динара за финансирање програма за запошљавање на нивоу целе земље у току наредне године, поменувши при том и то да нису били поуздани партнери локалним самоуправама у вези са суфинансирањем мера за запошљаваље, те да је овај састанак добар наговештај да ће се таква пракса променити.

Начелник Моравичког округа Слободан Јоловић, градоначелник града Чачка Војислав Илић и председници општина Лучани, Ивањица и Горњи Милановац сложили су се да је запошљавање људи који су на евиденцији НСЗ приоритет. Указали су на све већи одлив кадрова из земље и да је то најбољи показатељ ситуације у којој се налазе млади образовани људи по завршетку својих студија.

Такође, поменули су проблеме својих локалних самоуправа, а наглашено је и то да се средства за ове намене морају пронаћи, па макар неки други фондови трпели због тога.

%d bloggers like this: