Седма седница колегијума 06.07.2015.
Одржана седница штаба за ванредне ситуације Моравичког округа
Седма седница колегијума 06.07.2015.
Одржана седница штаба за ванредне ситуације Моравичког округа

Десета седница, одржана 06.07.2015.године у Чачку

Седници, поред чланова Савета Моравичког управног округа, присуствују: Милинко Мијаиловић, заменик председника Општине Ивањица, Миливоје Доловић, заменик председника Општине Лучани.

Слађана Спасовић, шеф стручне службе Округа

Председник Савета Моравичког управног округа мр Слободан Јоловић представио је присутнима Слађану Спасовић, шефа Одсека за опште послове у Моравичком управном округу, која је примљена у радни однос на упражњено радно место, тачније на место Брана Дробњака који је отишао у пензију. Јоловић је пожелео успешну и добру сарадњу.

Поднета информација о раду Савета за првих шест месеци 2015.године

Председник Савета Слободан Јоловић, истакао је да је Планом рада Савета Моравичког управног округа за 2015.годину планирано да за првих шест месеци буде одржано шест седница Савета, а да је до сада одржано девет седница. Јоловић истиче да се на седницама Савета разматрало о функционисању локалних самоуправа на подручју Округа, са посебним освртом на рад градске и општинских управа, такође се на седницама дискутовало о стању у привреди, запошљавању, проблемима у реализацији пројеката у којима учествује држава. Важно је истаћи, рекао је Јоловић, да су се седнице одржавале у граду и општинама у Моравичком управном округу, па се зависно од места одржавања разматрало стање јавног реда, мира и безбедности у саобраћају на том подручју. Једна од тема седница била је и рад окружних подручних једница органа државне управе и локалне самоурпаве – иснпекцијске службе са подручја на коме се Савет одржавао. Председник Савета МУО-а истиче да је проблем противградне заштите као и повећање степена јавне безбедности у саобраћају кроз усаглашавање одлуке о радном времену угоститељских објеката на подручју Рашког, Моравичког и Златиборског управног округа, иницирало организовање заједничке седнице ова три Округа. Седници су поред чланова Савета ова три Округа, присуствовали: министар Илић, државни секретар Бошњак, др Љиљана Косорић, народни посланик у Народној скупштини Републике Србије, представници полицијских управа. Важно је истаћи да је на заједничкој седници дата пуна подршка мерама противградне заштите, које су кроз Закључак усвојене на Републичком штабу за ванредне ситуације, а који је упућен Влади на усвајање. Такође је подржана идеја да се пољопривредна газдинства која остварују субвенције за своју пољопривредну производњу, обавежу да проценат тих средстава издвоје за осигурање својих пољопривредних површина од штета узрокованих градом и другим елементарним непогодама. Јоловић је истакао да је са заједничке седнице упућена препорука свим јединицама локалних самоуправа са подручја Моравичког, Рашког и Златиборског управног округа да по угледу на Одлуку о радном времену угоститељских објеката коју је донела Скупштина Општине Горњи Милановац, на сличан начин и оне уреде ову област.
Трећој седници Савета МУО-а поред чланова Савета присуствовали су представници Предузећа „Путеви Србије“, који су том приликом упознали чланове Савета са Елаборатом „Трасе државних путева кроз седишта градова и општина“.
Мр Јоловић подсетио је присутне да је на седмој седници Савета МУО-а потписан Протокол о сарадњи Моравичког управног округа са Пеђким управним округом.
Јоловић је истакао да је једна од тачки дневног реда Савета била и информација о функционисању нове мреже судова на подручју Моравичког управног округа, као и да су на ову тему говорили представници судова са подручја Округа.
Јоловић је изнео податак да је на иницијативу чланова Савета МУО-а формиран радни тим за координацију града Градске управе и општинских одељења за локални и економски развој и инвестиције на подручју Моравичког управног округа, са задатком да прати конкурсе, припреме припрема пројекте и конкурсну документацију за обезбеђење финансијских и других средстава за инвестиције, а све у складу са стратегијама развоја града Чачак и општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани, као и њиховим програмима и плановима рада, конкурише и прати њихову релаизацију, заједнички и појединачно.
Важно је истаћи, рекао је Јоловић, да се Савет бавио и темом предузимања превентивних мера и припрема за спровођење оперативних мера одбране од поплава на подручју Округа, као и обавезама, задацима и одговорностима локалних самоурпава. Доношење Оперативних планова за одбрану од поплава за воде другог реда, надзор над јавним предузећима које врше послове сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, надлежности локалне самоуправе, правила прикључења на јавни водовод у сеоским насељима, издавање водних аката, издавање грађевиснке и употребне дозволе, као и обавезе отклањања штете којом се погоршава водни режим, односно стање ерозије на ерозном подручју. Известиоци по овим темама су били: Драгиша Броћић, начелник Окружног штаба за ванредне ситуације МУО-а, Љиљана Анђелић, начелник Водне инспекције и Слађана Пашајлић, шеф Одсека ВИ у Краљеву.
Слободан Јоловић информисао је присутне да је Извештајем добијеним од самосталног саветника Ђорђа Степановића у Министарству за државну управу и локалну самоурпаву, рад начелника Округа, а самим тим и Стручне службе Округа у свему поступа по законским обавезама које треба да врши, као и да се послови редовно обављају.
Када је реч о републичким инспекцијским службама у Моравичком управном округу у периоду од 01.01.2015. до 30.06.2015.године у писарници Округа заведено је укупно 5984 предмета, од тога 2768 архивирано а 3216 предмета актвино.

Планирано у другој половини године

Мр Слободан Јоловић указује да ће седнице Савета МУО-а и у другој половини 2015.године бити одржаване у граду и општинама Округа, да ће теме седница бити разматрање функционисања градске и локалне самоурпаве, рад републичких инспекцијских служби, стање безбедности на подручју Округа, рад Школске управе. Јоловић истиче да по потреби, у зависности од акутелности дневни ред планираних седница се може допунити али и одржати и посебне – ванредне седнице Савета нарочито ради заједничких ставова и договора локалних самоуправа око републичких пројеката, функционисања међуокружних и окружних јавних предузећа и установа, покретање иницијатива за унапређење рада подручних једница органа државне управе.

Пресељење инспекцијских служби у седишту Округа

Начелник Моравичког управног округа мр Слободан Јоловић истакао је да је са Градом Чачак закључен Уговор о уступању пословног простора на коришћење без накнаде дана 23. јуна 2015.године. Јоловић истиче да ће инспекцијске службе и део Стручне службе бити пресељене из пословног простора који се налази у улици Жупана Страцимира бр. 2 у пословни простор у улици Жупана Страцимира бр. 35. Такође, рекао је, да је формирана комисија за примопредају пословног простора између града Чачак и Моравичког управног округа. Задатак Комисије је да обезбеди потпуно спровођење Уговора о уступању пословног простора на коришћење без накнаде. Председник Комисије је непосредно задужен за координацију са инспекцијским службама, инспекторима и овлашћеним лицем и комисијом коју је формирао градоначелник Чачка. По обављеном послу, комисије ће сачинити детаљан записник о примопредаји пословног простора.

Десета седница, одржана 06.07.2015.године у Чачку
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више