Одржана седница окружног штаба за ванредне ситуације
Пета седница колегијума 24.03.2016.
Одржана седница окружног штаба за ванредне ситуације
Пета седница колегијума 24.03.2016.

Четврта седница колегијума 24.03.2016.

Састанак сазвао и његовим радом руководио, мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник водила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном округу.

Састанку присуствују: Славољуб Јањић, ветеринарски инспектор, Василије Рајчевић, ветеринарски инспектор,   Марина Кићановић, тржишни инспектор, Милисав Кнежевић, тржишни инспектор, Милорад Солујић, начелник Одељења за инспекцијске послове из Горњег Милановца, Марија Филиповић, шеф Одељења за инспекцијски надзор из Горњег Милановца, Ђорђе Ђоковић, комунални инспектор из Горњег Милановца, Милош Мијаиловић, саобраћајни инспектор из Горњег Милановца, Гордана Гавриловић, тржишни инспектор из Гуче, Драган Милинковић, тржишни инспектор из Ивањице, Драган Орестијевић, ветеринарски инспектор из Ивањице, Слађана Златић, санитарни инспектор из Ивањице, Божидар Гројић, туристички инспектор, Лидија Ристић, инспектор за заштиту животне средине из Ивањице, Далибор Вранић, грађевински инспектор из Ивањице, Стеван Томић, шумарски и ловни инспектор из Ивањице, Драган Милинковић, тржишни инспектор из Ивањице, Јелена Јовановић, саобраћајни инспектор из Ивањице, Радмила  Стевановић, ветеринарски инспектор из Чачка, Весна Маринковић, ветеринарски инспектор из Чачка, Станимирка Константиновић, инспектор рада из Ивањице, Миланка Коларевић, начелник Општинске управе Ивањица и Слободанка Вукићевић, шеф Одељења инспекцијских служби из Лучана.

            Отсутни: Биљана Вукосављевић, ветеринарски инспектор из Гуче, Драган Јовановић, грађевински инспектор из Горњег Милановца, Гордана Тошић, грађевински инспектор из Горњег Милановца, Слободанка  Петровић, просветни инспектор из Горњег Милановца, Јован Ковачевић, начелник Општинске управе у Лучанима, Зоран Крљанчевић, грађевински инспектор из Лучана, Мирјана Кукић, еколошки инспектор из Лучана и Светлана Илић, комунални инспектор из Лучана.

Начелник Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, отворио је састанак  и предложио  следећи

ДНЕВНИ РЕД

  1. Упознавање са објављивањем видео снимака и других материјала са обука за инспекторе.
  1. Координација заједничке израде планова инспекцијског надзора републичких са инспекцијама  из  локалних самоуправа за  области које су најризичније за конкретну средину.
  1. Текућа питања.

Рад

I тачка дневног реда

Упознавање са објављивањем  видео снимака и других материјала са обука за инспекторе

Начелник  Моравичког   управног округа, Слободан  Јоловић,  поздравио је

присутне  и истакао да је циљ састанка упознавање свих инспектора са територије Моравичког управног округа са обукама инспектора и  координацијом  инспекцијског надзора.

            Састанак је заказан по препоруци саветника Министарства државне управе и локалне самоуправе, ради координације и заједничке израде планова инспекцијског надзора републичких са инспекцијама из локалних самоуправа за области које су најризичније за конкретну средину.

            Начелник Јоловић је упознао присутне и са сајтом Моравичког управног округа и изнео податак да је исти, током 2015. године, имао  велики број посетилаца.

            Указао је и на чињеницу да се на поменутом сајту налазе подаци везани за надлежност појединих инспекција, као и бројеви телефона инспектора, тако да их грађани могу контактирати у циљу решавања проблема које имају.

            Према речима Јоловића, потребно је да се  инспектори упознају са Водичем за  примену Закона о инспекцијском надзору, из разлога што он садржи сва неопходна објашњења, битна за примену поменутог закона, нарочито имајући у виду члан 12, који се односи на координацију инспекцијског надзора, а објашњење за његову примену дато је на страни 92 до 119.

            Присутне инспекторе упутио  je и на сајт Координационе комисије,  на коме се  налазе  прилози (видео и други материјали и презентације) са обука инспектора, међу којима нпр.  и обука везаних за вештину  комуникације, процену ризика и сл. јер у свакодневном раду са странкама, често наилазе и на непријатне ситуације, које треба превазићи, а све то је сваком од користи за његов професионални рад.

II тачка дневног реда

Координација заједничке израде планова инспекцијског надзора републичких  са инспекцијама из локалних самоуправа за области које су најризичније за конкретну средину

            Начелник Моравичког управног округа, Слободан Јоловић, упознао је присутне са чланом 28. Закона о државној управи, који предвиђа да министарство може имати  један или више органа у свом саставу. Органи у саставу образују се за извршне односно инспекцијске и са њима повезане стручне послове, ако њихова природа или обим захтевају већу самосталност од оне коју има сектор у министарству. То значи да органи управе, по сопственој одлуци, могу вршити послове инспекцијског надзора.

            Према речима начелника Јоловића, управни окрузи представљају облик деконцентрације, а не децентрализације власти, што значи да се у окрузима обављају послови министарства, с тим што су они само технички ван седишта министарства

            Према члану 40. Закона о државној управи, начелник округа усклађује рад окружних подручних јединица и прати примену директива и инструкција које су им изадате; прати остваривање  планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад; прати рад запослених у окружним подручним јединица и предлаже покретање дисциплинског поступка против њих; сарађује са подручним јединицама органа државне управе које нису образоване за подручје округа; сарађује са општинама и градовима  и врши друге послове одређене законом.

Чланом 7. Уредбе  о начину рада Савета управног округа, предвиђено је да је начелник управног округа дужан да закључке који садрже предлоге Савета упути, најкасније у року од 10 дана, министру за државну управу и локалну самоуправу, руководиоцима органа државне управе који на подручју управног округа имају окружне подручне једнице и руководиоцима органа државне управе који врше своје послове на подручју управног округа преко подручних јединица које су образоване за подручје шире или уже од подручја управног округа.

Према истој уредби, Савет управног округа чине начелник управног округа,  председници општина и градоначелници градова са подручја управног округа.

Начелник Моравичког управног округа нагласио је и важност члана 12. Закона о инспекцијском надзору, који регулише питање координације инспекцијског надзора.

Према речима Јоловића, Влада је образовала Координациону комисију и Координационо тело у оквиру којег се формирају радне групе и стручни тимови за одређену област, односно одређена питања инспекцијског надзора.

Према његовим речима, неопходно је да се координација инспекцијског надзора изврши од врха – Координационог тела, преко начелника округа, који би координирали  рад на терену. Самим тим, и планиране акције биле би много успешније.

 У случајевима, када се на терену врши контрола, потребно је  проверити да ли је контролисани субјекат  регистрован, да ли су пријављени радници и да ли је обрачунат порез, а ако није, у таквим приликама обратити се  пореској инспекцији.

Неопходно је контролисати рад „ на црно“ и сузбијати пословање у „сивој зони“.

Начелник Моравичког управној округа, упознао је присутне и са чињеницом да на територији Округа послује око 40 субјеката који издају своје просторије за организацију весеља (свадби, рођендана и сл.), и то физичка лица физичком лицу, на који начин  остварују велику зараду, а држава је ускраћена за одређене приходе. Ово питање се мора сагледати и заузети став на нивоу свих републичких инспекција и њихово пословање увести у легалне токове.

Јоловић је навео да постоји предлог начелика округа да и буџетска инспекција буде распоређена у свим окрузима и да њен задатак буде контрола трошења средстава локалних самоуправа, а пре свега трансфера финансијских средстава које република преноси локалним самоуправама.

Изнео је и своје запажање да би просветну инспекцију требало вратити на републички ниво, а у Моравичком управном округу смањити број тржишних инспектора за два и  за толико  повећати број туристичких инспектора.

Начелник Моравичког управног округа упознао је присутне и са добром  праксом у раду  појединих округа, који једном месечно држе редовне конференције за  медије и  на тај начин обавештава јавност о раду  инспекција. Ту праксу, према његовим речима, увешће и Моравички управни округ, како би грађане упознао са надлежностима и радом поједних инспекција.

Навео је, да је за 25 март, заказан  проширени Савет округа, коме ће поред редовних чланова, присуствовати и руководиоци инспекција, представници полиције, Школске управе, Националне службе за запошљавање и пореске управе.

III тачка дневног реда

Текућа питања

            Како под тачком 3, није било  предлога, нити сугестија присутних,  начелник Моравичког управног округа је закључио састанака у 10,30 часова.

Четврта седница колегијума 24.03.2016.
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више