gaziantep escortgaziantep escortgaziantep escort
18 yo Teddi gets her pretty face covered with hot cum Nasty cumfeast for hot MILFs Sergeant Drill Me
izmir escort
Свечано отворене просторије МУО
05/02/2016
Нове просторије МУО
09/02/2016

Први састанак Савета Моравичког управног округа

Први састанак Савета Моравичког округа одржан је 05.2.2016. године. Седницом председава мр Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, а записник води Слађана Спасовић, секретар Савета МУО-а.

Седници Савета присуствују: Војислав Илић, градоначелник Града Чачка, Милисав Мирковић, председник општине Горњи Милановац и Миломир Зорић, председник општине Ивањица.

Oтсутна: Весна Стамболић, председник  општине Лучани.

            За ову седницу утврђен је једногласно следећи

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

>adana escort
>afyon escort
adana escort
adıyaman escort

  1. Усвајање записника са претходне седнице Савета.

 

  1. Извештај начелника о раду Стручне службе и Савета Моравичког управног округа за 2015. годину.

 

  1. Разматрање предлога и доношење Плана рада Савета Моравичког управног округа за 2016. годину.

 

  1. Упутство о правилима понашања запослених у Стручној и инспекцијским службама Моравичког управног округа.

 

  1. Текућа питања.

 

Председник Савета МУО, мр Слободан Јоловић, отварајући прву седницу Савета Моравичког управног округа, у 2016-ој години, изразио је задовољство што чланове Савета  може  поздравити и примити у новим просторијама  у којима су смештене Стручна и инспекцијске службе Моравичког управног округа.

 

I Тачка

Усвајање записника са претходне седнице Савета

Како није било  примедби на записник са претходне седнице Савета Моравичког управног округа, исти је једногласно усвојен.

 

II Тачка

Извештај начелника о раду Стручне службе

 и Савета Моравичког управног округа за 2015. годину

 

Председник Савета Моравичког управног округа, мр Слободан Јоловић, упознао је чланове Савета МУО са извештајем о раду Стручне службе и Савета Моравичког управног округа за 2015. годину, наводећи при томе да извештај садржи све неопходне податке  о раду  окружних подручних јединица органа државне управе, Савета округа, Окружног штаба за ванредене ситуације, закључке са састанака напред наведених органа, као и податке и закључке са презентације Закона о инспекцијском надзору и презентација Стратешког решења за пречишћавање отпадних вода за град Чачак и регију (град Ужице, и општине: Пожега, Ивањица, Ариље и Лучани), на којима је представљен DB(F)О модел за пречишћавање отпадних вода.

III Taчка

Разматрање предлога и доношење Плана рада

Савета Моравичког управног округа за 2016. годину

Мр  Слободан Јоловић, представио је члановима Савета округа, План рада  Савета Моравичког управног округа за 2016. годину и истакао да је за ову годину, превиђено одржавање 6 редовних састанака Савета округа и то: у јануару, марту, мају, јулу, септембру и новембру месецу. Истакао је да се по потреби, у зависности од актуелности, дневни ред планираних седница  може допунити, али и одржати и посебне – ванредне седнице Савета, ради усклађивања односа  окружних подручних јединица министарстава, посебних организација и органа управе у саставу министарства и општина и  градова с подручја управног округа и ради предлагања  како  да се побољша рад управног округа, окружних подручних јединица и подручних јединица органа државне  управе које врше послове органа државне управе на подручју управног округа, а образоване су за подручје шире или уже од подручја управног округа. Ванредне седнице Савета  управног округа, према члану 4. Уредбе о начину рада Савета  управног округа, могу се одржавати на иницијативу начелника или најмање две трећине чланова Савета. Према речима мр Јоловића,  ванредне седнице, у смислу додатног ангажовања и координативних активности начелника округа, нарочито треба одржавати ради заузимања заједничких ставова и договора локалних самоуправа око заједничких пројеката, функционисања међуокружних, окружних и међуопштинских јавних предузећа и установа, покретања иницијатива за унапређење  рада подручних јединица органа државне управе на подручју Моравичког и суседних управних округа, а пре свега, Рашког, Шумадијског и Златиборског управног округа. Мр Јоловић је истакао да ће се седнице Савета Моравичког управног округа, по правилу  одржавати у седишту Округа, а по потреби, у зависности од актуелности, и у седиштима локалних самоуправа.

IV  Тачка

Упутство о правилима понашања запослених у стручној и инспекцијским службама Моравичког управнопг округа

Председник Савета Моравичког управног округа  упознао је чланове Савета, са упутствима  о правилима понашања запослених у Стручној и инспекцијским службама Моравичког управног округа, које је донео на основу Кодекса понашања државних службеника, објављеног у „Службеном гласнику РС“, број 29/08 и 30/15. Према речима мр Јоловића, било је  неопходно  дефинисати одређена  правила понашања како запослених међусобно, тако и када је у питању  њихово опхођење према странкама. Истакао је да је у згради Округа почела  са радом пријавница, на којој ће се убудуће  евидентирати сваки улазак и излазак запослених, и уносити одређени подаци о странкама које се буду обраћале начелнику и инспекцијским службама Моравичког управног округа.

V Тачка

Текућа питања

Како под тачком 5. која се односи на текућа питања, није било предлога, ни сугестија присутних чланова Савета, председник Савета Моравичког управног округа, мр Слободана Јоловић, закључио је седницу Савета у  11,45  часова.

gdpr-image
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више