Моравички управни округ у новим просторијама
Извештај о раду за 2015. годину
Моравички управни округ у новим просторијама
Извештај о раду за 2015. годину

План рада савета за 2016. годину

Савет Моравичког управног округа радиће у 2016. години према следећем плану рада, односно одржавања редовних (најмање једном у два месеца) и ванредних седница које ће се заказивати начелник Моравичког управног округа у складу са чл. 4. Уредбе о начину рада Савета управног округа („Службени гласник РС“, број 15/2006).

План одржавања редовних седница Савета

I Јануар, Чачак

 1. Усвајање записника са претходне седнице Савета
 2. Извештај о раду Стручне службе и Савета Моравичког управног
  округа у 2015.години
 3. Усвајање плана рада Савета Моравичког управног округа
  у 2016.години
 4. Информација о пресељењу Стручне и Инспекцијских служби
  округа на локацију у ул. Жупана Страцимира бр. 4. у Чачку
 5. Информација око иницијативе за изградњу система за
  пречишћавање отпадних вода
 6. Текућа питања
 7. II Март, Чачак
 8. 1. Усвајање записника са претходне седнице
  2. Функционисање локалних самоуправа на подручју Округа,
  изборне активности
  3. Разматрање стања јавног реда и мира и безбедности у саобраћају
  на подручју Моравичког управног округа
  4. Рад окружних подручних јединица органа државне управе
  и локалне самоуправе – инспекцијских служби
  5. Текућа питања
 9. III Мај Чачак
 10. 1. Усвајање записника са претходне седнице
  2. Функционисање локалних самоуправа на подручју Округа
  3. Рад окружних подручних јединица органа државне управе
  и локалне самоуправе – инспекцијских служби
  4. Текућа питања
 11. IV Јул, Чачак
 12. 1. Усвајање записника са претходне седнице
  2. Функционисање локалних самоуправа на подручју Округа
  3. Разматрање стања јавног реда и мира и безбедности у саобраћају
  4. Рад окружних подручних јединица органа државне управе
  и локалне самоуправе – инспекцијских служби
  5  Рад Школске управе у Чачку и план уписа у основне и средње
  школе на подручју Моравичког управног округа
  6. Текућа питања
 13. V Септембар, Чачак
 14. 1. Усвајање записника са претходне седнице
  2. Функционисање локалних самоуправа на подручју Округа
  3. Рад окружних подручних јединица органа државне управе
  и локалне самоуправе – инспекцијских служби
  4. Текућа питања
 15. VI Новембар, Чачак
 16. 1. Усвајање записника са претходне седнице
  2. Разматрање стања јавног реда и мира и безбедности у саобраћају
  3. Функционисање локалних самоуправа на подручју Округа
  4. Текућа питања

Ванредне седнице Савета

По потреби, у зависности од актуелности, дневни ред планираних седница се може допунити али и одржати и посебне – ванредне сенице Савета.
Ванредне седнице Савета Моравичког управног округа ради усклађивања односа окружних подручних јединица министарстава, посебних организација и органа управе у саставу министарстава и општина и градова с подручја управног округа ради предлагања како да се побољша рад управног округа, окружних подручних јединица и подручних јединица органа државне управе које врше послове органа државне управе на подручју управног округа, могу се одржавати на иницијативу начелника или најмање две трећине чланова Савета (чл. 4 . Уредбе).
Ванредне седнице, у смислу додатног ангажовања и координативних активности начелника округа, нарочито треба одржавати ради заузимања заједничких ставова и договора локланих самоуправа око заједничких пројеката, функционисања међуокружних, окружних и међуопштинских јавних предузећа и установа, покретања иницијатива за унапређење рада подручних јединица органа државне управе на подручју Моравичког и суседних управних округа (пре свега, Рашког, Шумадијског и Златиборског управног округа).

Место одржавања седница Савета

Седнице Савета се, по правилу, одржавају у седишту округа а могу се у зависности од актуелности одржати и у седишту локалних самоуправа.

Учешће у раду седница Савета

Савет чине начелник управног округа, председници општина Горњи Милановац, Ивањица и Лучани и градоначелник Чачка (чл. 3. Уредбе), из чега проистиче да их могу мењати само њихови заменици.
Зависно од дневног реда на седници Савета могу, без права гласа, да учествују представници окружних подручних јединица органа државне управе с подручја управног округа, представници подручних јединица органа државне управе које су образоване за подручје шире или уже од подручја управног округа, представници служби и органа општина, односно градова с подручја округа и стручњаци за одређене области.

Припрема седница Савета

О припреми седница, вођењу записника, састављању и достављању записника, састављању и достављању закључака, као и обављању других послова у вези са припремом материјала техничком организациојом, протоколом и радом Савета, стара се секретар Савета – шеф Стручне службе округа.
Материјали за седнице припремају се и у писаној форми и достављју до најкасније пет дана у односу на дан одржавања седнице Савета.

Упућивање закључака Савета

Начелник управног округа дужан је да закључак који садржи предлоге Савета упути, најкасније у року од десет дана, Министру за државну управу и локалну самоуправу, руководиоцима органа државне управе који на подручју управног округа имају окружне подручне јединице и руководиоцима органа државне управе који врше своје послове на подручју управног округа преко подручних јединица које су образоване шире или уже од подручја управног округа.

План рада савета за 2016. годину
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више