Четрнаеста седница, одржана 30.09.2015.године у Горњем Милановцу
Десета седница колегијума 05.10.2015.
Четрнаеста седница, одржана 30.09.2015.године у Горњем Милановцу
Десета седница колегијума 05.10.2015.

У Горњем Милановцу одржане две седнице савета

У Горњем Милановцу одржане су две седнице Савета Моравичког управног округа.

Поред представника града и општина које припадају Моравичком округу присуствовали представници надлежних органа и служби државне управе и локалних самоуправа из овог округа.

На тринаестој седници, констатовано је да у функционисању локалних самоуправа на подручју округа, граду Чачку и општинама Горњи Милановац, Лучани и Ивањица, постоји потпуна политичка стабилност којом се обезбеђује несметан рад органа извршне власти. Савет је донео и закључак којим се оцењује да је и стање јавног реда и мира, као и безбедности у саобраћају, повољније у односу на исти период претходне године. Похваљен је рад полиције и констатовано да сарадња републичких инспекцијских служби са полицијом одвоја се у складу са законом и на професионалном нивоу.

Савет је прихватио информацију начелника Округа о пресељењу Стручне службе и инспекција уместо у зграду Градске управе за урбанизам у зграду УТП “Морава” доо Чачак у центру, поред зграде града, у ул. Жупана Страцимира бр. 4.

На четрнаестој седници Савета акценат стављен је на координацију и вршење инспекцијског надзора у управним окрузима и јединицама локалне самоуправе. Истакнуто је да је циљ доношења новог Закона о инспекцијском надзору да се на систематски начин уреди координација рада инспекција, како би се избегла преклапања и непотребно понављање инспекцијског надзора. Да би се постигао свеобухватнији и делотворнији надзор и избегло непотребно преклапање, неопходна је сарадња између инспекција и других органа, која подразумева међусобно обавештавање, размену података, пружање помоћи и предузимање заједничких мера и радњи. У том циљу предвиђен је систем вертикалне координације инспекцијског надзора, почев од Координационе комисије, коју је Влада својом одлуком формирала, преко управних округа, до координационих тела у јединицама локалне самоуправе.

Координациона комисија доставља смернице и упутства које доноси, начелнику управног округа, ради вршења послова из свог делокруга, у погледу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора. Надлежност начелника управног округа предвиђена је чланом 40. став 2. Закона о државној управи и чланом 7. Уредбе о управним окрузима, на основу којих начелник управног округа: усклађује рад окружних подручних једница органа државне управе, прати примену директива и инструкција које су им издате, прати остваривање планова рада окружних подручних јединица и стара се о условима за њихов рад, прати рад запослених у окружним подручним јединицама органа државне управе и предлаже руководиоцу државног органа покретање дисциплинског поступка против њих.

Према члану 32. Закона о државној управи, Савет управног округа усклађује односе окружних подручних јединица органа државне управе, општина и градова са подручја управног округа и даје предлоге за побољшање њиховог рада. Положај и надлежност јединица локалних самоуправа, дефинисан је Уставом РС и Законом о локалној самоуправи. Јединице локалне самоуправе обављају изворне и повере послове, а између осталог образују и своје инспекцијске службе.

Према Закону о инспекцијском надзору скупштине општина-града су дужне да донесу акт о одређивању органа или унутрашње организационе јединице или тела које координира инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности јединица локалне самоуправе. На челу координационе комисије налази се председник општине, односно градоначелник.

У Горњем Милановцу одржане две седнице савета
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више