casino siteleri 1xbet

Трећа редовна седница Савета Моравичког управног округа
30/05/2018
Жена први директор Пољопривредне задруге у Велесу
02/07/2018

Од јула информациони систем еЗУП у све четири локaлне самоуправе Моравичког округа

нформационом систему еЗУП-у је приступило 145 градова и општина у Србији, а администрације у тим градовима и општинама су одговориле на више од 200.000 упита грађана, саопштио је начелник Моравичког округа, Слободан Јоловић.

Ефикасна примена Закона о општем управном поступку представља један од кључних корака у побољшљњу рада органа управе и има за циљ велике уштеде у времену и новцу, како за државну управу и локалну самоуправу, тако и за грађане од којих се више неће тражитии потврде, уверења, изводи и слична документа о којима се воде службене евиденције.

Грађани по закону имају право да од службеника траже да сами прибаве податке за потребе завршавања процедура. Пуна примена овог закона почела је 01. јуна 2017. године и њиме је утврђена обавеза органа који води управне поступке да по службеној дужности врше увид, прибављју и обрађују податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција.

Размена података електронским путем је омогућена преко информационог система на порталу еУправа Републике Србије, односно путем електронске услуге за прибављање и достављање података. Информациони систем еЗУП, који је успоставила Канцеларија за информационе технолоигије и електронску управу Владе Републике Србије, модеран је алат за размену података из евиденција по службеној дужности.

Подаци који су тренутно доступни у еЗУП-у су најчешће потребни у управним поступцима, а то су, између осталог, подаци из матичних књига рођених, регистара пребивалишта, регистра пореских обавезника, регистра корисника права из пензијског и инвалидског осигурања, евиденције о незапосленима и подаци из централног регистра обавезног социјалног осигурања.

Ове податке данас у Србији користи преко 230 субјекта.

И јединице локалних самоуправа на подручју Моравичког управног округа биле су у обавези да обезбеде услове за пуну примену Закона о општем управном поступку. То су учинили град Чачак и општина Горњи Милановац, док Ивањица је приступила систему, али га још увек не користи. Лучани су међу 16 општина у Србији које то ни до данашњег дана нису учиниле.

Према извештају Канцеларије за информационе технологије и електронску управу Владе Републике Србије у Моравичком управном округу потпуно је активан систем само у Горњем Милановцу, а на систему је и град Чачак, али га службеници недовољно користе. Град Смедерево је похваљен као најбољи у Србији.

Обављени су разговори са начелницима управа и како су рекли, наредних дана се очекује пуна примена електронског система за прибављање и достављање података у свим локалних самоуправама на подручју Моравичког управног округа.

Министарство државне управе и локалне самоуправе јуче у Београду одржало је састанак са директором Канцеларије за информационе технологије и електронску управу и начелницима управних округа на којем је дат задатак начелницима управних округа да се непосредно укључе и обезбеде пуну примену информационог система еЗУП у јединицама локалних самоуправа на својој територији у што краћем року, те да ко то не буде учинио да се изврши инспекцијски надзор од стране управне инспекције и предузму законом прописане мере против одговорних лица и појединаца.

%d bloggers like this: