Формира се база незаконито изграђених објеката

Осми редован колегијум
08/08/2017
Четврта редовна седница Савета МУО
29/09/2017

Формира се база незаконито изграђених објеката

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфрструктуре и Републички геодетски завод, у циљу реализације Пројекта „Унапређење земљишне администрације у Србији“ којим се пружа подршка привредној реформи коју спроводи Влада Републике Србије, израдило је софтвер за формирање прецизне базе података незаконито изграђених објеката на територији Републике Србије, како би се омогућила брза реализација процене масовне вредности непокретности.

 

Оваква база података у електронској форми биће формирана у сарадњи са локалним самоуправама. Надлежни у јединицама локалних самоуправа, градској и општинским управама, у софтвер уносиће само документа у којима су донета решења грађевинских инспектора о рушењу незаконито изграђених објеката.

 

Електронска база незаконито изграђених објеката садржаће податке о броју, врсти, намени и површини објеката, именима инвеститора незаконито изграђених објеката, врсти земљишта на којем су ти објекти изграђени и информације са бројем парцеле и катастарској општини на којој се налазе.

 

Ови подаци, које ће јединице локалних самоуправа достављати Министарству или Републичком геодетском заводу, односно службама за катастар непокретности, биће обједиљени за целу територију Републике Србије у електронском облику и омогућиће додатно сагледавање ефеката спровођења Закона о озакоњењу објеката.

%d bloggers like this: