ПЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе
ПЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА
Социјална заштита у јединицама локалне самоуправе

Републичке инспекције поступиле по закону у случају загађења река Лупњача и Западна Морава

Љиљана Рујевић, Слободан Јоловић и Др Милка Левајац.

Републичке инспекције поступиле у свему по закону у случају загађења река Лупњача и Западна Морава. На потезу је инспекторат Министарства одбране Републике Србије јер је законом прописано да послове инспекцијског надзора над применом прописа о заштити животне средине у овом случају врши Министартство одбране.

Слободану Јоловићу, начелнику Моравичког управног округа од стране Града Чачка је првог и последњег дана у октобру 2018. године упућен допис са захтевом за поступање републичких инспекција поводом загађења у рекама Лупњача и Западна Морава, односно по пријавама грађана о појави нафтних мрља у овим рекама непосредно поднетим инспекцији.

Истог дана поднети захтеви прослеђени су Слађани Пашајлић, шефу Одсека водне инспекције у Рашком управном округу, Љиљани Рујевић, републичком инспектору за заштиту животне средине у Златиборском управном округу и Др Светлани Тадић, шефу Одсека санитарне инспекције у Моравичком управном округу, који ове послове обављају и на подручју Моравичког управног округа.

Поступајући по поднетим пријавама грађана и наведеним захтевима инспектори су одмах изашли на лице места, извршили инспекцијски надзор, прибавили налазе Завода за јавно здравље у Чачку, и сачинили извештаје на основу којих произилази закључак да се у конкретном случају ради о Компанији „Слобода“ АД из Чачка, као потенцијалном загађивачу, односно о загађењу на које се примењује члан. 61v Закона о заштити животне средине (Сл.гласник РС, број 36/2009), а санитарни инспектор Министарства здравља РС донео и решење о привременој забрани коришћења воде за купање на градском купалишту.

Наиме, чланом 61v. Закона о заштити животне средине  прописано је да се одредбе чл. 38. и  58. до 61b. овог Закона не примењују на војна постројења, а чланом 16. став 1. тачка 8) Закона о одбрани (Сл.гласник РС, број 116/2007, 88/2009, 88/2009 – др. закон, 104/2009 – др. закон, 10/2015 и 36/2018)) да послове инспекцијског надзора над применом прописа о заштити животне средине врши Министартство одбране, па је о раду и налазу републичких инспекција обавештен инспекторат Министарства одбране, град Чачак и подносиоци представки као странке у поступку, сходно члану 18. став 6. Закона о инспекцијском надзору (Сл. гласник РС, број 36/2015).

Инспекторат Министарства одбране потврдио је пријем захтева за наставак инспекцијског надзора и послао обавештење поступајућем инспектору да ће предузети прописане активности и наложити мере у складу са Законом.

Обзиром да је Компанија „Слобода“ регистрована за производњу убојних средстава и средстава наоружања, а Решењем Владе Републике Србије (Пов. 05 број 00-197/2011 од 07.07.2011.године) одређена за привредно друштво које производи предмете и врши услуге од значаја за Републику Србију то је њена законска обавеза и да, као савесно привредно душтво, предузме све потребне мере за спречавање, контролу, смањење и санацију свих облика загађивања животне средине.

Након тога, Завод за јавно здравље у Чачку, Др Милка Левајац начелник Центра за хигијену и хуману екологију, је републичким инспекцијама повремено достављала информације о садржају уља и масти у рекама Лупњача и Западна Морава на основу којих су само потврђени претходни налази обзиром на места узимања узорака.

Републичке инспекције поступиле по закону у случају загађења река Лупњача и Западна Морава
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више