Моравички управни округ – промо филм
Друга редовна седница Савета Моравичког управног округа
Моравички управни округ – промо филм
Друга редовна седница Савета Моравичког управног округа

Oкружне командно – симулационе вежбе ,,Чачак 2017”

АНАЛИЗА

Oкружне командно симулационе вежбе ,,Чачак  2017

04. децембра 06. децембра 2017. године

 

Сектор за ванредне ситуације, Национални тренинг центар  и све организационе јединице у седишту Сектора, у сарадњи са Oрганизацијом за европску безбедност и сарадњу ОЕБС, Мисија у Србији, организовао је Окружну командно – симулациону вежбу ,,Чачак 2017”, од 04. децембра до 06. децембра 2017. године, у хотелу ,,Парк” у Ивањици.

На вежби су учествовали штабови за ванредне ситуације града Чачка и општина: Ивањица и Лучани и окружни штаб за ванредне ситуације Моравичког управног округа (команданти или заменици команданата и начелници градског, општинских и окружног штаба за ванредне ситуације са одређеним члановима штаба).

 

Циљеви вежбе

Општи циљ вежбе

Подизање капацитета градског, општинских и окружног штабa за реаговање у ванредним ситуацијама.

Специфични циљеви вежбе

Прикупљање и размена информација у реалном времену. Боља координација и увежбавање процедура за ефикаснији проток информација. Повећање способности за брзо реаговање у условима потенцијалних претњи, на градском, општинском и окружном нивоу.

 

Организација вежбе

Организација и реализација вежбе одвијала се по Плану реализације командно-симулационе вежбе на окружном, градском и општинском нивоу, који је обухватио активности: доношење одлуке о избору округа и општина које ће учествовати, прикупљање информација о саставу и члановима окружног, градског и општинских штабова за ванредне ситуације који ће учествовати на вежби. Одређивање места одржавања припремног састанка и организација тока припремног састанка (хотел Парк у Ивањици).

Припрема и организација простора за реализацију вежбе, командне собе, пријем и регистрација учесника, информатичкa подршкa, израда фото документације, сертификата за учеснике командно-симулационе вежбе,  креирање по седам задатака за сва три штаба из два сценарија: снежни наноси и техничко-технолошке несреће, и израда Упитника за оцену вежбе (евалуациони лист).

Рад учесника командно-симулационе вежбе одвијао се у две сале хотела ,,Парк” у Ивањици. Након завршетка вежбе одржана је анализа, изнети закључци и додељени сертификати учесницима.

Вежби је присуствовало 45 учесника, од тога из седишта Сектора за ванредне ситуације 7, Националног тренинг центра за ванредне ситуације 3, Окружног штаба за ванредне ситуације Моравичког управног округа 9, Градског штаба за ванредне ситуације града Чачка 9, Општинског штаба за ванредне ситуације општине Лучани 8, Општинског штаба за ванредне ситуације општине Ивањица 9

Први дан, 04.12.2017. године

Рад Окружне командно-симулационе штабне вежбе ,,Чачак 2017 ” се одвијао према предвиђеном плану. Након регистрације учесника, присутне је поздравио начелник Моравичког управног округа Слободан Јоловић. Модератор, господин Иван Радивојевић је поздравио  учеснике, упознао их са циљем вежбе, захвалио се донаторима и истакао успешну сарадњу са Oрганизацијом за европску безбедност ОЕБС, све са циљем јачања капацитета и знања из области заштите и спасавања.

Модератор вежбе је  позвао све присутне да се представе. Потом је упознао учеснике са циљем вежбе, агендом, програмом и административним детаљима, посебно нагласивши значај анализе коју штабови треба да ураде и доставе Националном тренинг центру за ванредне ситуације. Потом је обављено групно фотографисање свих учесника вежбе.

Прву презентацију је одржала Марија Тодић, представник Управе за управљање ризиком, и у својој презентацији ,,Руковођење у ванредим ситуацијама”, упознала је присутне са постојећом законском регулативом, формирањем штабова на свим нивоима и њиховим руковођењем у ванредним ситуацијама. Руковођење ће бити посебно апострофирано на овој вежби, а самим тим и улога штабова, који треба да руководе овим тимом, јер они најбоље познају своју територију. На крају је набројала  изазове и главни фокус у наредном периоду: израда Процене угрожености на локалном нивоу, опремање и оспособљавање штабова за ванредне ситуације; сарадња са надлежним службама других држава; подизање капацитета јединица за хитне интервенције; формирање, опремање и оспособљавање специјализованих јединица цивилне заштите; јачање капацитета локалне самоуправе и обучавање и оспособљавање грађана из превентивне заштите.

У својој презентацији ,,Развој обуке у систему заштите и спасавања”, Иван Радивојевић, шеф Одсека за обуку снага и субјеката система заштите и спасавања у Националном тренинг центру за ванредне ситуације, упознао је присутне са свим врстама обука које су реализоване у организацији Националног тренинг центра за ванредне ситуације: специјалистичком обуком, обуком руководиоца, тренера, команданата и начелника штабова за ванредне ситуације, симулационим вежбама на локалном и националном нивоу, обуком са привредним друштвима и другим видовима обуке.

Након тога су представљање презентације процене угрожености на територији Моравичког управног округа, града Чачка и општина Лучани и Ивањица.

Последњи учесник у данашњем раду био је Организатор обуке из Националног тренинг центра за ванредне ситуације, Игор Јовановић који је представио ,,Сценарио вежбе и Упутство за вежбу”. Идеја је да вежба буде реализована у реалном времену, а сам сценарио има два главна догађаја: први догађај чине поплаве, а други догађај чини снежни наноси. Потом је објаснио како тече проток информација од Командне собе ка Окружном штабу и општинским штабовима, и шематски приказао путем три правца.

Вежба ће се одвијати у две просторије: Командној соби и физички одвојеној просторији за чланове четири штаба за ванредне ситуације и то: Окружног штаба Моравичког управног округа, Градског штаба Града Чачка и општинских штабова Лучани и Ивањица. Сви штабови су добили по један рачунар, и путем мејлова одвијаће се комуникација, односно решаваће се добијени задаци. За сваки штаб за ванредне ситуације, одређен је координатор који ће пратити рад штаба, а по завршетку вежбе извршиће анализу и оценити рад штаба.

 

Други дан, 05.12.2017. године

 

Модератор вежбе, Иван Радивојевић упознао је учеснике вежбе са данашњим планом рада.

До 09.30. извршене су припреме за почетак вежбе, постављена је командна соба, затим је припремљена просторија за чланове Окружног, Градског и Оштинских штабова за ванредне ситауције на начин како је и предвиђено. Извршена је провера web-адреса и друге техничке припреме, тако да су створени услови да вежба почне на време, како је и планирано.

Окружна командно – симулациона вежба ,,Чачак 2017” је почела у 09.30. Из командне собе послат је пробни e-mail, након добијеног повратног  позитивног одговора, модератор вежбе обавестио је учеснике вежбе да ће добити први догађај,  на који треба дати  одговор.

У 09.33. послат је први сценарио на тему поплава, сви чланови штаба активно су учествовали у решавању добијених задатака. У просечном распону од 20 минута, штабовима је послато по седам задатака. Око 12.00. из контролне собе тражен је пресек стања, у међувремену су вршени интервјуи са представницима штабова, да би у 12.30. био завршен преподневни рад, када је и сумирано стање послатих задатака и одговора на добијене задатке. У 13.30, слањем другог сценарија на тему снежних наноса, започео је поподневни рад који се одвијао у радној атмосфери, где су задаци из командне собе слати интензивно, што је изискивало максимално ангажовање чланова штабова у њиховом решавању. И за овај сценарио је послато по седам задатака сваком штабу. Како је и планирано у 16.00. окончане су активности око решавања задатака, евидентирано је колико је задатака послато из командне собе, колико је размењено e-mailova у округу и општинама.

У 16.00 одржана је ,,Симулација прес конференције”, на којој су представници штабова износили актуелну ситуацију на територију њихове надлежности и одговарали на питање новинара. Одговори на постављена питања били су коректни. Општи утисак је, да је импровизована конференција за новинаре била веома интересантна и деловала реално. Овом прес конференцијом завршен је други дан на вежби.

Модератор вежбе Иван Радивојевић је у 17.00. часова заказао састанак представника Сектора, у циљу анализирања рада на вежби и припреме за последњи дан рада. Oпшти утисак о вежби је да су штабови схватили концепт вежбе и да су на задатке адекватно одговорили. Уједначен је број задатака за све општине.

 

Трећи дан, 06.12.2017. године

 

У складу са планом у периоду од 09.00  до  09.30. сви учесници  попунили су упитнике за оцену вежбе, а њихови сумарни резултати представљени су у  (прилогу број 1) ове анализе. Анализом датих оцена из Упитника за оцену вежбе, у делу ,,Општа оцена“ дошли смо до податка о просечној оцени која износи 4,73. Анализом датих оцена из упитника за оцену обуке,  у делу ,,Оцена појединих сегмената вежбе“, дошли смо до податка о просечној оцени која износи 4,67. Просечна оцена за сва питања из Упитника за оцену вежбе је 4,70. Анализом ,,Коментара“ полазници су дали одговоре на питања: 1.,,Који део вежбе ће Вам бити од највеће користи у Вашем будућем раду“, на шта су учесници одговорили: „Mетоде вежбе са симулације, комуникација и координација између чланова штабова, заједничка сарадња свих учесника на вежби, сама организација вежбе,  добро осмишљени задаци, хијерархија у комуникацији, одређивање приоритета, ,искуство са решавања вежби…“  2. ,,Шта бисте додатно уврстили у ток вежбе“, на шта су учесници дали следеће одговоре: „ Учешће још стручних служби из разних области, укључити оперативне центре у целу причу ради реалнијег сагледавања протока информација, форма докумената(наређење, закључак и друга документа..итд.“ и 3.,,Остали коментари, сугестије организаторима“, учесници су дали следеће сугестије: „Одлично осмишљена и  организована вежба, веома реална, раније обавестити учеснике о датуму одржавања, остварење радне и пријатељске атмосвере на вежби, као искуство спустити на ниво окружних штабова, присуство више младих људи, чешће организовање оваквих вежби и сл.“. Резултати евалуације ће бити анализирани и употребљени за даље унапређење обука и вежби, као и елиминацију евентуалних пропуста и недостатака.

 

 

 

Усмена анализа од стране учесника вежбе

 

Модератор Окружне командно-симулационe вежбe ,,Чачак 2017” Иван Радивојевић у 09.30. позвао је представнике штабова за ванредне ситуације да анализирају своју активност у току вежбе.

Учесници са вежбе су истакли да је вежба веома добра, корисна за професионалце и остале, и да са оваквим вежбама треба наставити. Уложен је велики труд у припреми и организацији вежбе, која је оцењена одличном оценом од стране свих учесника. Динамика вежбе текла је добро, чланови штаба дали су све од себе у решавању задатака.

Након излагања свих штабова за ванредне ситуације, координатори који су пратили рад штабова су изнели своје мишљење.

Координатор који је пратио рад Окружног штаба, Бојана Икодиновић, истакла је, да је штаб радио брзо, темељно и искуствено, све планиране активности биле су у складу са реалним условима.Општа оцена је да су успешно извршили задатак и оцењује се високом оценом.

Модератор Окружне командно-симулационe вежбe, подсетио је присутне, да је на припремном састанку речено да могу да се донесу карте, мапе и користе лаптопови, информације са Интернета и други материјали за решавање задатака.

Координатор који је пратио рад општинског штаба општине Лучани, Милица Кокановић, истакла је да је штаб радио тимски и да су чланови штаба добри познаваоци територије. Општи закључак је да је штаб радио квалитетно, уз изузетно залагање свих појединаца у штабу.

Игор Јовановић, координатор који је пратио рад општинског штаба општине Ивањица, захвалио се члановима штаба на успешно извршеном задатку, постигнута је синергија приликом решавања задатака, реално су процењивали ситуацију и захтеве су правовремено решавали. Одлично су сарађивали са окружним и другим општинским штабовима. Рад штаба оценио је одличном оценом.

Координатор који је пратио рад градског штаба за ванредне ситуације града Чачка, Марија Тодић истакла је успешну комуникацију између чланова штаба, између општинских штабова и са Окружним штабом. Општа оцена рада штаба је да ради као успешан тим, зрело доноси одлуке и да су добри познаваоци својих обавеза и територије.

Представник из Контролне собе, Аземина Јашаревић истакла да је општи утисак јако позитиван. Окружни штаб добро је радио, успешно су решавали задатке и добро су комуницирали са републичким штабом. Општински штабови су веома коректно радили и сви задаци су били решени.

            Општи закључак свих присутних је да је овакав вид вежбе веома користан за окружни и општинске штабове за ванредне ситуације које су учествовале, поготову са аспекта координације и непосредне сарадње у руковођењу ванредним ситуацијама. Oбзиром да је просечна оцена свих питања из евалуационих упитника 4,70, можемо закључити да су општи и специфични циљеви вежбе испуњени. Потребно је организовати окружне командно-симулационе вежбе за све управне округе на територији Републике Србије.

Модератор Окружне командно – симулационe вежбe захвалио се учесницима на уложеном напору у решавању задатака. Присутнима се обратио и господин Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, након чега су свечано уручили сертификате учесницима вежбе.

Oкружне командно – симулационе вежбе ,,Чачак  2017”
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више