Трибина “Предузетништво и упошљивост у моравичком огругу”
У Чачку одржана прва трбина о запошљавању
Трибина “Предузетништво и упошљивост у моравичком огругу”
У Чачку одржана прва трбина о запошљавању

Извршен надзор рада начелника и Стручне службе округа

Министарство државне управе и локалне самоуправе извршило надзор рада
начелника и Стручне службе Моравичког управног округа

Чланом 41.став 3. Закона о државној управи (“Службени гласник РС” број 79/05, 95/10 и 99/14) утврђена је обавеза министарства надлежног за послове управе, да надзире сврсиходност рада стручне службе управног округа, прати оспособљеност запослених у њој и издаје јој инструкције.

У циљу потпунијег увида, дана 21.маја 2015.године, непосредно је сагледан рад Стручне службе Моравичког управног округа са седиштем у Чачку од стране самосталног саветника Ђорђа Степановића који ради на радном месту за координацију послова управних округа.

Том приликом је разговарано са начелником управног Округа и извршен је увид у важећи Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места за Моравички управни округ, као и у записнике са седница Савета управног округа, записнике са састанка начелника управног округа са руководиоцима окружних подручних јединица и у Анализу оцењивања запослених у Стручној служби овог управног округа.

Опште стање

Стручна служба Моравичког управног округа има добре смештајне услове за рад. Међутим, окружне подручне јединице-инспекције немају до краја задовољавајуће услове рада, јер је већи број инспектора различитих профила смештено у истој канцеларији. У току је тражење решења за овај проблем са локалном самоуправом, те ће се највероватније инспекције преселити на другу локалцију.

Материјално-техничка оспособљеност Стручне службе је релативно добра, с обзиром да је опрема стара, али исправна, те је потребно предузети мере да се иста обнови. Послови у писарници, дактилографском бироу и на другим радним местима обављају се путем рачунара.

Округ има ажуран сајт.

У складу са финансијским могућностима предузимане су мере да се побољшају услови за рад, и то: окречене су просторије и ходник и стављене тракасте завесе у седишту округа и окречене канцеларије за инспекцијске службе у Горњем Милановцу, а набављена су и два факс апарата, три штампача и два телефонска апарата.

Округ има једно путничко возило које је у врло лошем стању, те се често квари. У току је поступак да се исто замени за боље возило.

Активности начелника и Стручне службе управног округа

Сви послови и Стручној служби се обављају редовно и без застоја.

У Стручној служби Моравичког управног округа је девет запослених са начелником управног округа и то је адекватан број за редовно обављање послова, сагледавајући број инспектора (46, недостаје инспектор за рад за подручје општине Горњи Милановац) у окружним подручним јединицама, као и број општина (четири) на подручју Округа. Сва радна места су попуњена.

Извршен је увид у анализу циклуса оцењивања, те се закључује да је у Стручној служби Моравичког управног округа спроведено оцењивање запослених у складу са Законом о државним службеницима  и Уредбом о оцењивању државних службеника.

Сарадња са окружним подручним јединицама одвија се путем састанака (у току ове године одржано је пет састанака) са руководиоцима тих јединица. Том приликом се разговара о условима за рад инспекција. Комуникација са окружним подручним јединицама се одвија у свакодневној комуникацији са инспекторима по потреби.

У току ове године одржано је осам седница Савета управног округа (Уредбом о начину рада Савета управних округа прописано је да се седнице Савета управног округа заказују и одржавају једном у два месеца, што указује да се седнице Савета управног округа заказују и одржавају више него што је уобичајено и предвиђено уредбом).

Овом приликом истакнуто је да је начелник Моравичког управног округа поред редовних послова предвиђених Законом о државној управи био активан и у другим областима, тако да је био присутан многим културним и привредним акцијама на нивоу града и на подручју целог управног округа. Нарочито је био ангажован као комадант Окружног штаба за ванредне ситуације.

Извршен надзор рада начелника и Стручне службе округа
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више