Хроника Моравичког округа емисија 15
Хроника Моравичког округа емисија 16
Хроника Моравичког округа емисија 15
Хроника Моравичког округа емисија 16

ДРУГА СЕДНИЦА САВЕТА  МУО

одржана 28.05.2020. године у Чачку

Другом редовном седницом Савета Моравичког управног округа, у 2020. години, председава мр Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, а записник води Слађана Спасовић, секретар Савета Моравичког управног округа.

Седници Савета присуствују: Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, Зоран Бабић, начелник Центра за одбрану од града и Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку.

Информација   о   активностима   локалних   самоуправа   на сузбијању  пандемије

изазване вирусом COVID 19, последицама на привреду, становништво и инвестиционе активности локалних самоуправа на подручју Моравичког округа.

Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, истакао је да је у овој локалној самоуправи до сада регистровано укупно 58 лица која су заражена корона вирусом. На лечењу се тренутно налази једно лице, а 5 особа је преминуло. Након увођења ванредног стања предузете су све мере и поступано је по упутствима Кризног штаба Владе РС, а донета су и одговарајућа акта на локалном нивоу. Одмах по проглашењу ванредног стања спроведена је дезинфекција  свих јавних површина, здравствених установа, болнице, преко 200 стамбених зграда и других објеката. Потрошено је око 660 цистерни дезинфекционих средстава. За све неопходне информације, грађани су могли да назову три кол центра. Било је ангажовано преко 50  лица који су се бринули о набавци лекова, заштитних маски, рукавица, и других неопходних намирница за лица старија од 65 година. Према његовим речима, око 9000 пакета је подељено пензионерима и социјално угроженим категоријама становништва. Указао је и на велики допринос приватних компанија која су своја возила ставила на располагање, како би достава помоћи могла да буде извршена. Привредни субјекти су сви, осим „Металца“, радили све време трајања ванредног стања. Поједина предузећа су имала чак и појачан обим производње, у односу на ситуацију која је била пре појаве корона вируса. Тако је у општини Горњи Милановац, преко 10.000 радника свакодневно радило. Ова локална самоуправа је, према његовим речима, имала потпуну контролу над целокупном ситуацијом током трајања ванредног стања. Истакао је да ће вероватно бити ребаланс буџета, а биће укључене и неке нове инвестиције. Изразио је очекивања да ће ову годину, у финансијском смислу, завршити како су и планирали. Навео је да је општина Горњи Милановац започела поделу субвенција пољопривредницима, што ће, према његовим речима, свакако представљати велику помоћ у  обављању пољопривредне производње.

Предлог   плана   уписа   ученика  у  средње  школе  у  Моравичком округу (за град Чачак и општине Горњи Милановац, Ивањицу и Лучане) и актуелна питања у вези са завршетком школске године због пандемије корона вируса.

 

Слађана Парезановић, руководилац Школске управе у Чачку, истакла је да је ове године,1900 ученика завршило 8 разред: 1086 у Чачку, 359 у Горњем Милановцу, 337 у  Ивањици и 138 у Лучанима. Око 1600 ученика уписује средњу школу. Навела је да је подржала захтеве школа, када је у питању број одељења, али је Сектор образовања имао одређене примедбе и то у вези уписа у Ивањици и Лучанима. За Горњи Милановац је одобрено 12 одељења. Министарство просвете је имало интервенцију у Техничкој школи у Чачку. Предложено је формирање одељења оператер обликовања намештаја. Ово одељење је, према њеним речима, сасвим беспотребно и његово формирање није тражила ни Техничка школа, ни Школска управа, а ни локална самоуправа. На територији града Чачка нема предузећа која би исказала потребу за таквим образовним профилом, односно такви ђаци не би имали где да се запосле након завршене средње школе.

Дејан Ковачевић, председник општине Горњи Милановац, истакао је да су задовољни предложеним планом уписа за ову локалну самоуправу.

Противградна   заштита   (инсталација   аутоматских   станица   и  број  ракета  на залихама на подручју радарских центара Ужице, Букуља и Сјеница).

 

Зоран Бабић, начелник Центра за одбрану од  града, истакао је да су  у оквиру припреме сезоне одбране од града за 2020. годину, сва три  радарска центра (Ужице, Букуља, Сјеница), обавили све планиране послове. Обављено је анкетирање потенцијалних стрелаца, заказани су и одржани једнодневни семинари са обуком, као и лекарски прегледи. Обављено је развожење  ракета и контрола исправности лансирних уређаја, тако да су сви ти послови завршени до 14.04.2020. године. За сва три радарска центра обезбеђене су стручне екипе и са оперативним радом на спровођењу методологије одбране од града кренуло се од 15.04.2020. године. На територији Моравичког управног округа, локалне самоуправе тренутно  располажу са следећим бројем ракета: Чачак 261, Лучани 128, Горњи Милановац  179, Ивањица 194. Укупан број ракета је  662, што је, према његовим речима, најповољнија ситуација у последњих 10 година. Чачак има 26 активних лансирних станица, Лучани 16, Горњи Милановац 16, а Ивањица 22. Због недостатака стрелаца, на подручју Горњег Милановца не ради 7 лансирних станица: Рудник, Крива Река, Бранетићи, Калиманићи, Гојна Гора, Леушићи и Бело поље. Све четири локалне самоуправе обезбедиле су додатне стимулације за стрелце, а Град Чачак и општина Лучани су обезбедиле помоћ у гориву удаљеним лансирним станицама. Ове године се очекује да општина Лучани, као и сваке године испоручи додатних 200 ракета, а Град Чачак је донео одлуку о набавци ракета, чија се испорука очекује у јуну месецу. Током децембра и јануара, у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде, као финансијером пројекта, обиђене су све предвиђене локације за постављање аутоматских лансера, на територији радарских центара Букуља и Ужице. Урађени су потребни грађевински и телекомуникациони пројекти, а урађене су и Студије изводљивости за реализацију овог веома важног посла. Према његовим речима, у овом тренутку приводе се крају припреме за расписивање тендера за реализацију аутоматизације прве фазе аутоматизације радарског центра Букуља. Предвиђено је да у првој фази буду потпуно опремљен сам радарски центар Букуља, три телекомуникациона чворишта; Авала, Космај и Букуља и да се ураде сви послови на постављању опреме на 43 лансирне станице које су везане за поменута 3 чворишта. Даљи темпо радова на ова два радарска центра дефинисаће надлежно мимистарство, сходно расположивим буџетским средствима.

Припрема за локалне и парламентарне изборе

 

Дејан Ковачевић, председник  општине Горњи Милановац, истакао је да је ова локална самоуправа у потпуности спремна за предстојеће изборе, који су заказани за 21. јун 2020. године. Проглашене су 3 изборне листе, а за још 2 изборне листе се прикупљају потписи. Рок за прикупљање потписа је 5. јун. Изборне комисије су у потпуности спремне да одраде свој део посла  везано за изборе.

Договор око начина спровођења и координације заједничке акције  у Моравичком округу под називом „Уредимо и очистимо Моравички округ“.

 

Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа,  подсетио је присутне да је 2019. године, на седници Савета, која је одржана у Горњем Милановцу, донет закључак о покретању акције под називом „Уредимо и очистимо Моравички округ“, са препоруком да се у ову акцију укључе сви органи државне и локалне заједнице, са подручја округа, као и средства јавног информисања, како би се акција што успешније спровела. Циљ акције је да се покрену сви  субјекти, а посебно грађани, како би се унапредила животна средина, повећао степен комуналне хигијене, заштитили водотоци и побољшао квалитет  ваздух у срединама у којима живимо. Према његовим речима, неопходно је уредити путни појас поред свих јавних путева, уклонити дивље депоније и смеће са тероторија локалних самоуправа. Обавестио је присутне да  је формирано 9 комисија за избор најбољег јавно/јавно комуналног предузећа; најуређеније установе из области здравства, културе, спорта, туризма и социјалне заштите (укључујући и испоставе републичких јавних предузећа и органа);  најуређенију месну заједницу на градском, као и на сеоском подручју; најуређенију школу, дечији вртић; стамбену зграду; двориште на градском  и на сеоском подручју. Комисије се састоје од 5 чланова, а свака локална самоуправа има свог представника. Чланови комисија су углавном комунални инспектори, или инспектори за заштиту животне средине из све 4 локалне самоуправе. Задатак комисија је да на основу сачињених листа кандидата изврши увид у стање код свих кандидата, повременим обиласцима, сачињавањем записника, фотографисањем и остављањем видео записа. На основу критеријума и мерила, предвиђених чланом 7. Одлуке  сачиниће своје предлоге и доставити Савету округа најнасније до 30. октобра, који ће вршити проглашење најбољег, односно најнемарнијих у току године.  Проглашење победника вршиће Савет Моравичког управног округа на предлог комисија, на пригодној свечаности која се органијује на територији једне од локалних самоуправа, која се прихвати техничке и програмске организације. Одлуку о томе донеће Савет округа. Савет Моравичког управног округа додељује по 3 награде: златну награду и признање за освојено прво место, сребрну награду и признање за освојено друго место и бронзану награду и признање, за освојено треће место. Савет може доделити и захвалнице осталим активним учесницима у акцији, који су своју активност пријавили комисијама. За све првонаграђене, према његовим речима, биће поднет предлог за доделу јавних признања које локалне самоуправе додељују поводом свог дана. На предлог комисије Савет МУО може прогласити и најнеуређенију месну заједницу, најнеуређенију школу, дечији вртић и стамбену зграду. Проглашење из ових категорија вршиће се из редова оних субјеката који не буду узели активно учешће у овој акцији.  Навео је да су активности на реализацији ове акције започете пре проглашења ванредног стања, због корона вируса и да су оне настављене чим је укинуто ванредно стање. Одлука о покретању ове акције, решење о формирању комисије, списак кандидата – образац за пријављивање, достављени су свим републичким и локалним јавним предузећима и установама,  школама и предшколским установама, месним заједницама на градском и сеоском подручју, управницима стамбених зграда, као и свим предузећима на територији Моравичког управног округа. Ова акција ће, према његовим речима, бити и медијски  пропраћена, како би сви субјекти били упознати са њом и евентуално, као кандитати пријавили своје учешће. Обзиром да од медијске заступљености, у великој мери зависи успех ове акције, Савет је одлучио да додели златну, сребрну и бронзану награду и признање медијима, за медијску подршку, кампању и допринос у анимирању грађана, који су и најодговорнији за стварање здраве и чисте животне средине. Републичке  инспекције вршиће појачан надзор и предузимаће све прописане мере, предвиђене законом, а локалним комуналним инспекцијама се препоручује да одмах предузму мере из своје надлежности у делу уређења путног појаса, уклањања растиња, смећа и дивљих депонија поред свих јавних путева и водотока, и на тај начин дају свој допринос у реализацији ове акције. Локалним самоуправама и надлежним инспекцијским органима, препоручено је да поведу одлучну акцију против свих  загађивача ваздуха и водотока, донесу потребне и обавезујуће одлуке и акта против свих тровача и загађивача, да предузму све законом прописане мере против правних и физичких лица која загађују ваздух и водотоке.

 

Организовање   привреднотуристичких   и   културно   забавних  манифестација  у Моравичком округу у 2020. години (Сабор трубача у Гучи, Такмичење фрулаша у Прислоници, Нушићијада у Ивањици, Сабор виолиниста у Прањанима, Купусијада у Мрчајевцима…).

 

Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, изнео је  став да  привреднотуристичке и културно забавне манифестације, као што су Сабор трубача у Гучи, Такмичење фрулаша у Прислоници, Нушићијада у Ивањици, Сабор  виолиниста у Прањанима и Купусијада у Мрчајевцима, треба и ове године одржати у терминима у којима су се и до сада одржавале. Свако померање термина одржавања ових манифеста било би погубно и имало би негативне последице на њихово даље постојање и одржавање. Изразио је очекивање да ће пандемија изазвана корона вирусом бити ускоро окончана, а самим тим  биће отклоњене и све препреке које би угозиле одржавање поменутих манифестација, које су од великог значаја за Моравички управни округ и које сваке године привуку велики број домаћих и страних посетилаца.

Производња и емитовање заједничке емисије информативног карактера „Хроника Моравичког округа“

 

Слободан Јоловић, председник Савета Моравичког управног округа, подсетио је присутне да је 07.02.2020. године потписан протокол о сарадњи у производњи и емитовању емисије информативног карактера „Хроника Моравичког округа“ између Моравичког управног округа и „АVN+ production“. Према наведеном уговору, трошкове производње, монтаже, дистрибуције и емитовања емисије сносе Моравички управни округ и јединице локалних самоуправа. Имајући напред наведено у виду, према речима Јоловића, свака локална самоуправа је дужна да сноси део трошкова везано за реализацију  емисије „Хроника Моравичког округа“.

ДРУГА СЕДНИЦА САВЕТА  МУО
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више