Први редован састанак колегијума
Извештај о раду за 2016. годину
Први редован састанак колегијума
Извештај о раду за 2016. годину

Информација о примени закона о озакоњењу објеката

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, кроз свој допис упућен једном броју локалних самоуправа под бројем 351-03-00040/2017-07 од 13.01.2017.године, као и на састанку са начелницима округа и урбанизма и грађевинске инспекције градова и општина Моравичког, Рашког и Златиборског управног округа одржаном 18.01.2017. године у Чачку, заузело је следећи став:

Закон о озакоњењу објеката прописује да озакоњење објеката представља јавни интерес за Републику Србију.

Рок за сачињавање пописа незаконито изграђених објеката је 12 месеци од дана ступања на снагу Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“ бр. 96/15).

Министарство је оставило могућност градовима и општинама који нису завршили попис у законском року, да исти окончају до 31.01.2017.године, а најкасније до краја марта 2017.године, уколико на територији града/општине преостао већи број објеката који је потребно да се попише.

У циљу убрзања пописа, министарство је донело Мишљење о попису помоћних и економских објеката које је упутило свим јединицама локалних самоуправа, а којим се омогућује попис објеката на основу увида у сателитски снимак, што знатно убрзава поступак пописа наведених објеката. Закон не предвиђа санкцију за прекорачење прописаног рока а Министарство ће, заједном са начелницима Управних округа, адекватно реаговати према сваком граду или општини који не окончају попис и након наведених датума, те је потребно да се што пре наставе и убрзају пописи преосталих објеката који су предмет озакоњења.

Имајући у виду наведено, Град Чачак и општине Горњи Милановац и Ивањица потребно је да предузму све радње како би се попис објеката, који ће бити предмет озакоњења, окончао што хитније а најкасније до краја марта ове године.

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре ће, на основу члана 40. став 1. Закона о озакоњењу објеката ускоро извршити надзор над спровођењем Закона у свим локалним самоуправама на подручју округа.

Такође, јавно ће се објављивати подаци о попису објеката и спровођењу Закона о озакоњењу објеката, посебно за сваку општину односно град, и тиме евидентирати све општине и градови који непоступају у складу са Законом.

 • Састанак четири округа у Чачку

У Чачку 18.01.2017.године одржан је састанак представника Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (Даринка Ђуран, помоћник министра са сарадницима: Милан Ракић, Дејан Чарапић, Весна Руменић и Владан Дорић) и четири округа (Моравички, Златиборски, Рашки и Зајечарски) на тему озакоњења објеката.
У раду су учествовали начелници управних округа (Слободан Јоловић, Небојша Симовић, Димитрије Пауновић и Владан Пауновић), као начелници градских/општинских управа за урбанизам и инспекцијске послове градова и општина са подручја ових округа.

Циљ овог састанка био је сагледавање стања у локалним самоуправама у спровођењу Закона о озакоњењу објеката и предузимање потребних мера да се пописи објеката заврше до краја марта 2017.године, осим у Лучанима где је попис објеката завршен у Законом предвиђеном року.

Након овог састанка у просторијама Моравичког управног округа одржан је састанак представника Министарства са начелницима сва четири округа, а у кабинету градоначелника Чачка са прествавницима града Чачка.

На састанку са представницима града Чачка (Игор Трифуновић, председник скупштине) и градских управа за урбанизам и инспекцијске послове договрено је да се одмах изврши пријем 17 радника на привремене и повремене послове, ангажује одређен број из јавног сектора (локалних јавних предузећа и других служби и установа), као и прими путем јавних радова, а који би завршили, најпре, попис објеката у наведеном року.

Представници Министарства, са начелницима округа, наставиће да пружају сву неопходну помоћ али и надзор над извршавањем законом прописаних обавеза.

 • Извештај са подацима закључно са 31.12.2016. године
Опис активности Чачак Горњи

Милановац

Ивањица Лучани Укупно
Број поднетих захтева за легализацију објеката до ступању на снагу Закона о озакоњењу објеката 25.100  3.136 3.966 1.612 33.814
Број пописаних објеката 16.200 7.245 4.235 13.703 41.383
Укупно: 41.300 10.381 8.201 15.315 75.195
Број предмета окончаних по ранијим законима 16.200 1003 390 343 17.936
Број решења од ступању на снагу Закона о озакоњењу у складу са раније важећим прописима о легализацији 5.589 223 109 110 6.031
Број озакоњених објеката према Закону о озакоњењу објеката (према извршеном попису од датума ступања на снагу Закона) 534 125 39 48 746
Укупно: 6.195 1.351 538 501 8.585

 • Процена завршетка пописа од стране локалних самоуправа

Према најновијим подацима достављеним од стране овлашћених лица из локалних самоуправа стање (и њихова процена завршетка пописа објеката) је следеће:

 • Лучани, завршен попис (100%) 10.12.2016.године;
 • Ивањица, није пописано око 3.400 објеката (ок 45%), рок мај 2017. године;
 • Горњи Милановац, није пописано око 500 објеката (oкo 30%), рок 2 месеца, и
 • Чачак, није пописано око 38.000 објеката (oкo 70%), рок- 3 године.

 • Новозапошљавање

Закључком Комисије Владе Републике Србије, 51 број: 112-12322/2016-2 од 28. децембра 2016. године, одлучено је да локалне самоуправе на основу уговора о привременим и повременим пословима на пословима озакоњења објеката могу ангажовати одређени број лица са одговарајућом стручном спремом, и то:

 • Лучани: 5 лица
 • Ивањица: 3 лица
 • Горњи Милановац: 10 лица
 • Чачак: 17 лица
Информација о примени закона о озакоњењу објеката
Ова веб локација користи колачиће да побољша ваше искуство. Коришћењем ове веб странице прихватате нашуПолитика приватности.
Прочитај више