27/06/2020

Хроника Моравичког округа емисија 20

22/06/2020

Хроника Моравичког округа емисија 19

14/06/2020

Хроника Моравичког округа емисија 18

07/06/2020

Хроника Моравичког округа емисија 17

01/06/2020

ШЕСТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

Колегијум је сазвао и његовим радом руководио мр Слободан Јоловић, начелник Моравичког управног округа, а записник сачинила Слађана Спасовић, шеф Одсека општих послова у Моравичком управном […]