Седнице колегијума за 2021 годину

ШЕСТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

ПЕТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

ТРЕЋА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА

ДРУГА СЕДНИЦА КОЛЕГИЈУМА